Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2008 Διήμερο σημαντικότατων συζητήσεων και αποφάσεων

Διήμερο σημαντικότατων συζητήσεων και αποφάσεων

0

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε και πάλι η πόλη της Ξάνθης, με αφορμή δύο πολύ σημαντικές συνεδριάσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008, στις 09:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Ελισσώ» και αφορούσε την εξάμηνη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του γνωστού Κοινοτικού προγράμματος «LEADER», ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε την επομένη, στον ίδιο χώρο, στις 10:00 το πρωί και αφορούσε την τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Ο χαρακτήρας των δύο συνεδριάσεων θα μπορούσε επιφανειακά να χαρακτηριστεί ως «τεχνοκρατικός». Η παρουσία εκατόν εβδομήντα και πλέον εκπροσώπων Αναπτυξιακών Εταιρειών, Περιφερειών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών παραγόντων στην πόλη μας για την εξέταση της εξέλιξης των δύο προγραμμάτων, «LEADER» και «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», καθώς και την αντιμετώπιση νέων δεδομένων και εξελίξεων στην οικονομία και την κοινωνία που αφορούν τα δύο αυτά προγράμματα και οι σχετικές διορθωτικές παρεμβάσεις στις επί μέρους δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον χαρακτηρισμό αυτό.
Όμως οι δύο αυτές συναντήσεις κορυφαίου επιπέδου δεν ήταν απλά μια σειρά από διεκπεραιωτικές, γραφειοκρατικές συζητήσεις που είχαν να κάνουν με την διευθέτηση ζητημάτων «λογιστικής» φύσης.
Τα δύο αυτά προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις, παρεμβάσεις, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις ζωτικής σημασίας για τις κοινωνίες και οικονομίες, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι παρεμβάσεις, αλλαγές και προσθήκες που έγιναν σε σωρεία κοινοτικών προγραμμάτων (που η αναλυτική παράθεσή τους και μόνο θα ήταν εξαιρετικά κουραστική για τον αναγνώστη) θα έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο σε ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά που άπτονται του εκσυγχρονισμού υποδομών, αλλαγής παραγωγικών δομών, ενίσχυσης του εισοδήματος και βελτίωσης της ζωής μεγάλου μέρους των κατοίκων, τόσο της περιοχής μας όσο και ολόκληρης της χώρας.
Ενώ λοιπόν, η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «LEADER», υπό την Προεδρεία του κ. Δημήτριου Παπαγιαννίδη, που έγινε την Πέμπτη, ασχολήθηκε με αυτά τα ζητήματα, η συνεδρίαση της αντίστοιχης Επιτροπής του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», της Παρασκευής, είχε και ένα κάπως πιο έντονο πολιτικό «χρώμα». Αυτό οφειλόταν βέβαια στην παρουσία τόσο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρου Κοντού, όσο και κορυφαίων παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, κ. Κ. Τάτσης, ο Νομάρχης Ξάνθης, κ. Γ. Παυλίδης, ο Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Μ. Στυλιανίδης και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι Ο.Τ.Α. του νομού μας.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ξεκίνησε με την εισήγηση του Προέδρου της, κ. Δ. Παπαγιαννίδη, ο οποίος αφού ευχαρίστησε την πόλη της Ξάνθης για την φιλοξενία της, αναφέρθηκε στο ίδιο το πρόγραμμα, το οποίο χαρακτήρισε ως «δυναμικό, δεδομένου ότι πρέπει να προσαρμόζεται και να αναπροσαρμόζεται στην βάση τόσο των αλλαγών που αποφασίζονται στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Υπουργών, δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο, όσο και από τις αλλαγές που επιβάλλονται από άλλους παράγοντες, όπως κλιματικοί (κλιματικές αλλαγές που προκαλούν μεταβολές στις καλλιέργειες) όσο και κοινωνικοί (διασφάλιση και βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος). Σε αυτό το σημείο ο κ. Παπαγιαννίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις προσπάθειες που έγιναν για την εξασφάλιση του εισοδήματος των ελλήνων καπνοπαραγωγών, στη πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., όπου αν και το ζήτημα δεν υπήρχε καν στην ατζέντα προς συζήτηση, επιτεύχθηκε, μετά από επίμονες προσπάθειες του κ. Κοντού, η εξασφάλιση των επιδοτήσεων κατά 75% στο υπάρχον επίπεδο μέχρι το 2013, καθώς και η συμπλήρωση του υπολοίπου εισοδήματος των παραγωγών από παράπλευρους πόρους του Υπουργείου που θα κατευθυνθούν έτσι ώστε να καλύψουν αυτή την διαφορά του εισοδήματος των παραγωγών. Τελειώνοντας την εισήγησή του ο κ. Παπαγιαννίδης, ενημέρωσε τους παριστάμενους για την υπογραφή σχετικής Υπουργικής απόφασης που αφορά την ίδρυση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Το Ε.Α.Δ. προβλέπει την διασύνδεση διοικητικών φορέων που εμπλέκονται στην αγροτική παραγωγή, ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ τους ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι στη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τον αγροτικό κόσμο.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Μ. Στυλιανίδης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε του κυρίους Κοντό και Παπαγιαννίδη για την επιλογή της Ξάνθης ως τόπο τέλεσης του συνεδρίου, αναφέρθηκε στη σημασία του προγράμματος «Αλεξ. Μπαλτατζής τονίζοντας ότι «αυτό σε συνδυασμό με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007 – 2013, αποτελούν δύο πυλώνες για την στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης». Για το πρώτο μάλιστα επισήμανε ότι εγγυάται την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και κατ’ επέκταση, της ζωής στις αγροτικές περιοχές. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ζήτησε την θεσμοθέτηση ενός ειδικού σχεδίου για την υποστήριξη των Ο.Τ.Α., ιδίως μικρών, «καποδιστριακών» Δήμων, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν αγροτικά προγράμματα σε επίπεδο Τ.Ε.Δ.Κ. τα οποία να μπορέσουν να τα εκτελέσουν μικρότεροι Ο.Τ.Α., εντάσσοντάς τα στο πρόγραμμα «Αλεξ. Μπαλτατζής».
Με την σειρά του, ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Ν. Α. Δ. – Κ. – Ξ., κ. Κ. Τάτσης, χαρακτήρισε ως εξαιρετικό τονσυμβολισμό του να πραγματοποιηθεί το συνέδριο σε μία κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή, όπως αυτή της Ξάνθης, ενώ τόνισε επίσης την σημασία της ουσιαστικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας ως τέτοια αυτή που ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεν παρέλειψε ακόμη ο κ. Τάτσης ν’ αναφερθεί και στην απορροφητικότητα του προγράμματος «Αλεξ. Μπαλτατζής», την οποία χαρακτήρισε ως εξαιρετικά υψηλή, κάτι που υποστήριξε πως οφείλεται τόσο στις υπηρεσιακές δομές του Υπουργείου όσο και στον ίδιο τον κ. Κοντό και στην αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει ως τώρα.
Ο Νομάρχης Ξάνθης, κ. Γ. Παυλίδης, αφού καλωσόρισε τους συνέδρους στο Νομό Ξάνθης, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως «ένα εργαλείο για την επίτευξη συγκλίσεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο. Βασικός βέβαια στόχος είναι η βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών αλλά για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη τόσο η ικανότητα όσο και η αποτελεσματικότητα των φορέων διαχείρισής του». Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο κ. Παυλίδης αναφέρθηκε με

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2008
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τραπέζι Πρωτοχρονιάς…

Οι γιορτές των Χρ …