Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Κλάμα» για Δημαρχόπουλο – Δρεμσίζη φέρνει το «φιάσκο» του «Γέλα – Χαμογέλα»

«Κλάμα» για Δημαρχόπουλο – Δρεμσίζη φέρνει το «φιάσκο» του «Γέλα – Χαμογέλα»

0

Αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια η απόφαση ακύρωσης αγοράς του Παιδικού σταθμού από την Αποκεντρωμένη

 

Ακυρώθηκε γιατί δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία των 21 δημοτικών συμβούλων

«Κοινωνία Δημοτών»: «ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ: Οι υπαίτιοι μίας θεσμικής ανωμαλίας και μίας ακόμη ταπεινωτικής ήττας για το Δήμο Ξάνθης

 

Επαληθεύτηκε πλήρως το χθεσινό πρωτοσέλιδο του «Ε» με τίτλο«Κόκκινη κάρτα»από την Αποκεντρωμένη στον δήμο Ξάνθης». Αναρτήθηκε χθες στην  Διαύγεια με ημερομηνία 11/01/2018 και ώρα 14:36:16 η Διοικητική Πράξη από το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ξάνθης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  – Θράκης με θέμα: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 345/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, που αφορά έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου μετά εξοπλισμού, επί της οδού Σάρδεων 12, του πρώην παιδικού σταθμού «Γέλα-Χαμογέλα».

 

Το σκεπτικό της απόφασης ακύρωσης

Όπως αναφέρεται στην απόφαση : «-Επειδή, η ελεγχόμενη απόφαση αφορά απευθείας αγορά από το Δήμο Ξάνθης ακινήτου, η αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (185.000€).

-Επειδή, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, εφόσον η αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,05 ευρώ, απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας από Πιστοποιημένο Εκτιμητή και η απόφαση για την απευθείας αγορά, λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, απαιτείται η συγκέντρωση είκοσι ενός ψήφων (41/2=20,5 δηλαδή 21), στο σύνολο των σαράντα ενός (41) ψήφων για τη νόμιμη λήψη της απόφασης.

-Επειδή, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας και ειδικότερα το απόσπασμα από το υπ΄αριθ. 17 πρακτικό της από 11-12-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, προκύπτει ότι η υπ’ αριθ. 345 απόφαση, λήφθηκε με πλειοψηφία είκοσι (20) Δημοτικών Συμβούλων, η οποία υπολείπεται της απαιτούμενης πλειοψηφίας των είκοσι ενός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (21 ψήφοι). Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων παρευρέθηκαν τριάντα έξι (36) μέλη (απαρτία), εκ των οποίων ένα (1) μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου αποχώρησε οριστικά πριν την συζήτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, ένα (1) μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσίαζε κατά τη ψηφοφορία της συγκεκριμένης υπόθεσης, είκοσι (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ, δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν κατά, δύο (2) ψήφισαν λευκό (αρνητικές ψήφοι) και δύο (2) ψήφισαν παρόν (αρνητικές ψήφοι). Συνεπώς, η αριθμ. 345/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του

άρθρου 191 παρ. 1 του Ν. 3463/3006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α/263/23.12.2008).

-Επειδή, από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και της κείμενης νομοθεσίας, ως εκ τούτου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την υπ΄αριθ. 345/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, περί «Αγοράς ακινήτου μετά εξοπλισμού επί της οδού Σάρδεων 12, πρώην παιδικού σταθμού ¨Γέλα-Χαμογέλα», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας».

Άμεση αντίδραση της «Κοινωνίας Δημοτών» – Ξεκινά νέος κύκλος αντιπαράθεσης στο Δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης

Άμεση ήταν η αντίδραση της «Κοινωνίας Δημοτών». Σε ανακοίνωσή τους καθιστούν υπεύθυνους τον δήμαρχο Ξάνθης Χ. Δημαρχόπουλο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης Ι. Δρεμσίζη για «θεσμική ανωμαλία και ταπεινωτική ήττα για το δήμο Ξάνθης » και σημειώσουν ότι θα εγείρουν «θέμα της οργανωτικής λειτουργίας και της συμπεριφοράς των δύο αυτών ανδρών» στο δημοτικό συμβούλιο επαληθεύοντας επίσης το ρεπορτάζ του «Ε», που αναφέρθηκε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Κοινωνίας Δημοτών:

«ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ:

Οι υπαίτιοι μίας θεσμικής ανωμαλίας και μίας ακόμη ταπεινωτικής ήττας

για το Δήμο Ξάνθης

Τελικά, «πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις», η πολύκροτη απόφαση για την αγορά του Παιδικού Σταθμού – όπως είχαμε δυστυχώς προβλέψει – για λόγους μη ύπαρξης απόλυτης πλειοψηφίας ΚΑΤΕΠΕΣΕ στον έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πλέον ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ !!!!!

Αυτό όμως που έμεινε και ΙΣΧΥΕΙ είναι η γενικότερη αντιδημοκρατική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά του δίδυμου Δημαρχόπουλου – Δρεμσίζη – στην προκειμένη περίπτωση «εφηύραν» πλειοψηφία ενώ δεν υπήρχε – η οποία τείνει να γίνει πλέον κανόνας στη λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου, καθώς και οι δύο εξελίσσονται σε παράγοντες αποσταθεροποίησης και απομάκρυνσης από κάθε κανονικότητα, από κάθε λογική και από κάθε αλήθεια…. Με τακτικισμούς, γραφικότητες και πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση λοιπόν οι δύο κυριότεροι θεσμικοί παράγοντες της πόλης – ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου – προσπαθούν να επιβάλουν θέσεις και αντιλήψεις πρωτόγνωρες για τη λειτουργία ενός οργάνου γυρίζοντάς μας σε άλλες εποχές και εν τέλει αυτό που μόνο καταφέρνουν, όπως διαπιστώνουμε και από την απόφαση της Αποκεντρωμένης, είναι να προσβάλουν και να ευτελίζουν το κύρος και την αξιοπιστία του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αμαυρώνοντας συγχρόνως βαρύτατα και την εικόνα  της πόλης μας.

Εμείς αντιλαμβανόμενοι το ρόλο μας και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, πάντα σε συνεργασία και συναντίληψη με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, θα θέσουμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο το θέμα της οργανωτικής λειτουργίας και της συμπεριφοράς των δύο αυτών ανδρών, προκειμένου, όσο διαρκεί η τραυματική για όλους μας θητεία τους, να περιορίσουμε τα φαινόμενα καταστατικής αυθαιρεσίας και αντιδημοκρατικής λειτουργίας που προσπαθούν να επιβάλουν στο ανώτερο όργανο λειτουργίας ενός Δήμου που είναι το Δημοτικό μας Συμβούλιο προσπαθώντας, όσο είναι δυνατόν, να μην επιτρέψουμε στο μέλλον να ξανασυμβούν παρόμοιες εκτροπές. Για να επανέλθει η ομαλότητα, η συνεννόηση και η συνεργασία τουλάχιστον σε όσους ειλικρινά το επιθυμούν…».

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δράσεις προβολής εναλλακτικού τουρισμού παρουσιάζει η ΠΕ Ξάνθης

Παραγωγή ντοκιμαντέρ, βίντεο, ιστοσελίδα και εφαρμογή στην παρουσίαση που θα πραγματοποιηθ…