Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 86 προσλήψεις για την Καθαριότητα των Σχολείων του δήμου Ξάνθης

86 προσλήψεις για την Καθαριότητα των Σχολείων του δήμου Ξάνθης

0

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων άρχισε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

 

Ο δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ξάνθης

 

Υπηρεσία Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Ξάνθης ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων 46 Μερικής απασχόλησης (3ωρης απασχόλησης)

2 Μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης)

38 πλήρους απασχόλησης

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό Ανακοίνωσης 17378/25.7.2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: proslipseis@cityofxanthi.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων άρχισε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

 

34 προσλήψεις για την Καθαριότητα σχολείων του δήμου Μύκης

 

Ο δήμος Μύκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά τριάντα τεσσάρων ( 34 ) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών

μονάδων στο Δήμο Μύκης.

 

Αναλυτικότερα οι θέσεις

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων- Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Μύκης Σμίνθη ΥΕ Καθαριστές/ στριες σχολικών μονάδων 33 Μερικής απασχόλησης

1 Πλήρους απασχόλησης

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό

ΣΟΧ2/2022 και να την υποβάλουν στα γραφεία του Δήμου (κ. Καρά Σελτά (τηλ.

2541352300) ή (Μωϋσίδη Βασίλειο (2541352336) ή Κύρου Μαρία (2541352337) .

Η αίτηση συμμετοχής, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη,

με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

 

28 προσλήψεις για  την Καθαριότητα των Σχολείων του δήμου Αβδήρων

 

Ο δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Αβδήρων.

 

Αναλυτικότερα οι  θέσεις

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων –  Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Αβδήρων Γενισέα ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων 20 Μερικής απασχόλησης

8 Πλήρους απασχόλησης

 

Σήμερα  27 Ιουλίου οι αιτήσεις για το επίδομα 1000 ευρώ

 

Αφορά σε 80.000 ωφελούμενους

 

Σήμερα Τετάρτη, 27 Ιουλίου, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρώτο από τα νέου τύπου προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων 80.000 ανέργων.

Οι άνεργοι θα λαμβάνουν voucher για να πραγματοποιούν την κατάρτιση δωρεάν και μόλις την ολοκληρώσουν θα εισπράττουν εκπαιδευτικό επίδομα έως και 1000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

 

Τα βασικά βήματα για την υποβολή αίτησης στο νέο πρόγραμμα

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Ανέργων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά, κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει:

– Να συμπληρώσει στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

– Να επισυνάψει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του.

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).

Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών

Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr

 Κατάλογος των Ελληνικών Πανεπιστημίων που παρέχουν τα προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ: €750 επιδότηση σε 6.500 ανέργους

Θα χορηγείται για 24 μήνες

 

Με 750 ευρώ αναμένεται να πριμοδοτηθούν 6.500 άνεργοι, σύμφωνα με το υπ. Εργασίας

Επιδότηση 750 ευρώ σε 6.500 ανέργους, είναι έτοιμο να ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας.

Θα ωφεληθούν μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ.

Αφορά ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών.

Η επιδότηση θα έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους δώδεκα.

Επιδοτούνται με 750 ευρώ, μισθός και ασφαλιστικές εισφορές.

Ποιοι παίρνουν την επιδότηση

Την επιδότηση των 750 ευρώ μπορούν να πάρουν:

Ωφελούμενοι ηλικίας 55 – 67 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ

Μακροχρόνια άνεργοι

Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο, εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ

Οι προσλήψεις των ανέργων θα γίνουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Σημειώστε:

Δήμοι

Περιφέρειες

Ασφαλιστικά Ταμεία

Νοσοκομεία

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Αίτηση

Η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Γιορτινή βραδιά για τα μέλη του ΚΑΠΗ από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων την 1η Οκτωβρίου   Το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ξάνθης τ…