Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 1 θέση ΥΕ Καθαριότητας για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ξάνθης

1 θέση ΥΕ Καθαριότητας για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ξάνθης

0

14 θέσεις Καθαριότητας προκήρυξε από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει στην Καβάλα ανακοίνωσε την  πρόσληψη συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε παραρτήματα του Κέντρου σε Δράμα – Καβάλα – Κομοτηνή και Ξάνθης. Στην Ξάνθη θα προσληφθεί ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας για το Παράρτημα ΑΜΕ Ξάνθης.

Στον «αέρα» η προκήρυξη ΑΣΕΠ για 8.166 μονιμοποιήσεις στους Δήμους

 

 

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η περιβόητη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για χιλιάδες μονιμοποιήσεις εποχικού προσωπικού σε δήμους της χώρας, μέσω της γενναίας πριμοδότησης της εμπειρίας.

Πρόκειται για την προκήρυξη με κωδικό 3Κ/2018, η οποία προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής έχει ως ακολούθως:

– Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

– Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

– Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23

Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΣΕΠ αρ. 4/2018).

 

Τις 65.000 θα φτάσουν οι μόνιμες προσλήψεις του 2018 μέσω ΑΣΕΠ

 

Σε ποιες δημόσιες υπηρεσίες θα γίνουν προσλήψεις

 

Προσλήψεις που μπορεί να φτάσουν και 65.000 προγραμματίζει για το 2018 η κυβέρνηση σχεδόν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω ΑΣΕΠ αλλά και μέσω μονιμοποίησης συμβασιούχων. Οι προγραμματισμένες προσλήψεις για το νέο έτος είναι, βάσει προκηρύξεων και εξαγγελιών στις 35.356, αλλά αν σε αυτές προστεθούν και οι 30.000 συμβασιούχοι του στενού δημοσίου τομέα πλην αυτοδιοίκησης οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού φτάνουν τις 65.000. Το 2018 η αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων βάσει μνημονίου ανέρχεται στο 1 προς 3,δηλαδή μια πρόσληψη για κάθε μια αναχώρηση από δημόσιο. Ωστόσο η κυβέρνηση δείχνει ότι την αναλογία αυτή που της επιτρέπει περίπου 3.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού – κάθε χρόνο συνταξιοδοτούνται σχεδόν 10.000 υπάλληλοι – να μην την λαμβάνει σοβαρά υπόψη της καθώς στον προϋπολογισμό του 2018 έχουν εγγραφεί επιπλέον 443 εκατ. ευρώ για δαπάνες μισθοδοσίας, ενώ από το καλοκαίρι ο πρωθυπουργός έχει αρχίσει τις εξαγγελίες για προσλήψεις από την στιγμή που ολοκληρωθεί το μνημόνιο τον Αύγουστο του νέου χρόνου. Οι τομείς που θα κυριαρχήσουν στις προσλήψεις το νέο έτος είναι η Αυτοδιοίκηση με 8.845 προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, η Υγεία με 12.500 προσλήψεις που έχουν δρομολογηθεί αλλά και η Παιδεία όπου το υπουργείο σκοπεύει να προχωρήσει σε 10.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από την τεράστια δεξαμενή των αναπληρωτών καθηγητών. Μέσα σε αυτές τις προσλήψεις υπολογίζονται και οι μονιμοποιήσεις 2.200 πυροσβεστών που μέχρι σήμερα εργάζονται με 5ετής συμβάσεις.

Πιο αναλυτικά, μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένονται από το ΑΣΕΠ να εκδοθούν οι παρακάτω προκηρύξεις για διαγωνισμούς στο δημόσιο.

– Σύντομα θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για την πρόσληψη περίπου 8.845 μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε δήμους (κεντρικές υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) όλης της χώρας ,σε ειδικότητες όπως χειριστές μηχανημάτων, υπάλληλοι στην καθαριότητα, οδηγοί απορριμματοφόρων κλπ. Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης οι τωρινοί συμβασιούχοι στην καθαριότητα των δήμων θα λάβουν μπόνους 17 μορίων ανά μήνα εμπειρίας και για σύνολο 24 μηνών. Οι απολαβές των υπαλλήλων που θα προσληφθούν από τους δήμους θα καλύπτονται από τους δημοτικούς προϋπολογισμούς και συγκεκριμένα μέσω των ανταποδοτικών τελών των δήμων.

– Εκκρεμεί αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 588 μόνιμων υπαλλήλων στα σωφρονιστικά καταστήματα. Η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ αναμένεται να εκδοθεί το Φεβρουάριο του 2018 και θα αφορά υπαλλήλους εκπαιδευτικής κατηγορίας ΔΕ,ΤΕ και ΠΕ σε ειδικότητες όπως γιατροί, υπάλληλοι φύλαξης, νοσηλευτές ,κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.

– Στις αρχές της Άνοιξης αναμένεται και η έκδοση από το ΑΣΕΠ μιας ακόμη μεγάλης προκήρυξης για την πρόσληψη 510 μονίμων υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ και σε ειδικότητες όπως διανομείς ταχυδρόμοι, εσωτερικής εκμετάλλευσης (κατηγορίας ΔΕ εκπαίδευσης), οδηγοί, διαμετακομιστές κλπ.

– Αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται η έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για 103 θέσεις σε φορείς του δημοσίου, εκ των οποίων 90 στην ΕΥΔΑΠ(85 εργάτες και 5 αποθηκάριους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) και 13 επίσης υπαλλήλους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, στη Διώρυγα της Κορίνθου και στον οίκο Ναύτου.

– Στην ΕΥΔΑΠ αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο προκήρυξη για επιπλέον 209 θέσεις σε κατηγορίες ΔΕ, ΠΕ, και ΤΕ.

– Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 200 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Πολιτισμού. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις έχουν ήδη εγκριθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν την κάλυψη 200 κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο ΥΠΠΟΑ.

– Την πρόσληψη 60 μηχανοδηγών για τη νέα χρονιά προγραμματίζει η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και η σχετική προκήρυξη θα εκδοθεί μέχρι το Καλοκαίρι.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει σειρά προσλήψεων μετά τον Αύγουστο στην Αυτοδιοίκηση, που λήγει και τυπικά το μνημόνιο, για περίπου 500 άτομα, που δεν τα αιτήματα δεν πρόλαβαν να ενταχθούν στον μεγάλο διαγωνισμό των 8.845 αλλά και την μονιμοποίηση των 30.000 συμβασιούχων του δημοσίου, πλην Αυτοδιοίκησης.moyseio

 

Έρχονται 2.690 προσλήψεις εποχικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να έχουν προλάβει να στελεχωθούν όλα τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι εν όψει της καλοκαιρινής σεζόν. Μάλιστα, επειδή φέτος το Πάσχα πέφτει αρκετά νωρίτερα, οι διαδικασίες θα επισπευσθούν ώστε να έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες μέχρι τότε. Στα γραφεία του ΑΣΕΠ φτάνουν αιτήματα για εποχικές προσλήψεις σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, ενώ το μεγαλύτερο πακέτο, περίπου 1.300 θέσεις, θα ξεκινήσει να βγαίνει προς τα τέλη Φλεβάρη. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών και θα ενισχύσουν τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και με διευρυμένο ωράριο εργασίας κατά την ερχόμενη τουριστική περίοδο.

Και 750 φύλακες σε μουσεία μέσω κοινωφελούς εργασίας

Παράλληλα με τις αιτήσεις του εποχικού προσωπικού που θα εγκριθούν από το ΑΣΕΠ, την άνοιξη αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη πρόσκληση για κοινωφελή εργασία του 2018 που θα αφορά στην πρόσληψη 750 υπαλλήλων σε φορείς του υπ. Πολιτισμού. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η επεξεργασία του αιτήματος προκειμένου να δημοσιευτεί η πρόσκληση μέσα στον Φεβρουάριο.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxathopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Με έδρα την Ξάνθη το γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της ΑΜΘ

Εγκαινιάζεται σήμερα από τον υφ. Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την…