Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του κάθετου άξονα της Ξάνθης

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του κάθετου άξονα της Ξάνθης

0
dimario dromosnoe16

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 η κατασκευή του τμήματος Δημαρίου – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Κίνδυνος να καθυστερήσει για χρόνια η δημοπράτηση του έργου αν δεν γίνει νέα ρύθμιση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Σε καλό δρόμο βρίσκεται το έργο του Κάθετου Άξονα Ξάνθης ιδιαίτερα μετά την τελευταία εξέλιξη που αφορά στην ένταξη του τμήματος Δημαρίου – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Πρόκειται για ένα τμήμα 8 συνολικά χιλιομέτρων με συνολική δαπάνη 21 εκ. ευρώ που περιλαμβάνει- σύμφωνα με τη μελέτη της Εγνατίας ΑΕ που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου– σήραγγες, γέφυρες οδοποιία καθώς το τμήμα αυτό είναι αδιάνοιχτο.

Ο δρόμος έχει την δική του ιστορία…

Από 40 κύματα έχει περάσει η υπόθεση του κάθετου άξονα της Ξάνθης και από έργο της τάξης των 200 εκ. ευρώ- όπως το είχαν οραματιστεί παλαιότερες περιφερειακές αρχές – κατέληξε σε ένα έργο των 50 εκ. ευρώ για 48 χιλιόμετρα που θα συνδέει την Εγνατία οδό στην περιοχή του δυτικού κόμβου της Ξάνθης, μέσω της συνδετήριας οδού της δυτικής εισόδου και της Περιμετρικής οδού Ξάνθης, με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη θέση του διασυνοριακού σταθμού Δημάριο-Rudozem, ο οποίος προβλέπεται να κατασκευαστεί επί του βουλγαρικού εδάφους. Να σημειώσουμε για το έργο η Εγνατία έχει εκπονήσει 4 μελέτες που αφορούν 4 αντίστοιχα τμήματα, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν με 8 εκ. ευρώ από το Interreg επί υπουργίας Σωκράτη Ξυνίδη και περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη. Να σημειώσουμε πωςένα τμήμα του έργου που αφορά την παράκαμψη του Δημαρίου ανέλαβε να το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια ΑΜΘ με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη (Αύγουστος 2016) από το δικό τηςΠΕΠ με 5,4 εκατ. ευρώ. Επίσης το έργο θα χρηματοδοτηθεί και από το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, ΠεριβάλλονκαιΑειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ προϋπολογισμού 14.140.000 ευρώ.

Εμπόδιο βάζει νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις και στον κάθετο της Ξάνθης

Όπως ανέφερε στο «Ε» η υπεύθυνη για τα προγράμματα της Εγνατίας κα Αυγερινή Θωμαϊδου σ’ ότι αφορά αυτό το τμήμα του έργου ήδη έχει γίνει η συγγραφή των τευχών δημοπράτησης και αναμένεται η κήρυξη των απαλλοτριώσεων ενώ ο φάκελος έχει ήδη αποσταλεί στο αρμόδιο υπουργείο. Όμως δεν μπορεί να γίνει άμεσα η δημοπράτηση του έργου όπως γινόταν παλαιότερα επειδή ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις προβλέπει πρώτα την ολοκλήρωση της διαδικασία των απαλλοτριώσεων και μετά την δημοπράτηση και όχι παράλληλα. Αυτό – όπως είπε η κα Θωμαϊδου – μπορεί να καθυστερήσει για χρόνια την δημοπράτηση γιατί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα: «Ελπίζουμε σε μια ρύθμιση γιατί παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις σ’ όλα τα έργα», σημείωσε η κα Θωμαϊδου.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Με την κατασκευή του οδικού τμήματος «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”σε συνδυασμό με την κατασκευή του διασυνοριακού σταθμού και των βελτιώσεων που προγραμματίζονται να γίνουν επί του βουλγαρικού εδάφους στον άξονα Rudozem – Smolyan θα συνδεθεί το Σμόλιαν και το Ρούντοζεμ της Βουλγαρίας με την Ξάνθη, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Η διατομή του οδικού τμήματος «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”είναι 7,5/10,5m, σύμφωνη με τη Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας, και η ταχύτητα μελέτης κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50 km/h λόγω του εντόνως ορεινού αναγλύφου.Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής οδού, περιλαμβάνοντας την παράκαμψη του οικισμού Δημαρίου, τον ισόπεδο κόμβο Δημαρίου, την κατασκευή έντεκα (11) γεφυρών συνολικού μήκους 836m, δύο (2) μονών (αμφίδρομων) σηράγγων συνολικού μήκους 273m (σήραγγες Συήνης και Μακρυκάμπου).Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται:

1.Λοιπά Τεχνικά έργα μικρά και μεγάλα (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης).

2.Γεωτεχνικά Έργα (οπλισμένα επιχώματα, τοίχοι από συρματοκιβώτια, αγκυρώσεις ορυγμάτων, κατασκευή αντίβαρων κλπ)

3.Εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης.

4.Εργασίες σήμανσης, ασφάλειας, μερικής περίφραξης και οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης.

5.Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των δύο σηράγγων

6.Εργασίες ηλεκτροφωτισμού του ισόπεδου κόμβου και εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων αναμονής καλωδιώσεων σε όλο το μήκος του τμήματος.

7.Εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς τους.

8.Εργασίες μετατόπισης- αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω.

Πληροφορίες για το σύνολο του έργου σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», εξέδωσε στις 17/11/2015 τη 1η «στοχευμένη» πρόσκληση για το στρατηγικό έργο στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος: «Καλύτερη διασύνδεση της διασυνοριακής περιοχής» με αποδέκτες τους φορείς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Ελλάδα), «ROAD INFRASTRUCTURE AGENCY – RIA» (Βουλγαρία) και Περιφερειακή Διοίκηση Smolyan (Βουλγαρία). Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι προβλεπόμενες προς χρηματοδότηση δράσεις είναι :

Κατασκευή του νέου οδικού τμήματος Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ)

Αναβάθμιση του οδικού άξονα II-86, Srednogortsi – Rudozem και περιφερειακή οδό της πόλης Rudozem (RIA)

Αναβάθμιση της οδού II-59, Momchilgrad – Ivaylovgrad (RIA)

Κατασκευή του νέου διασυνοριακού σταθμού Δημάριο – Rudozem(Περιφερειακή Διοίκηση Smolyan). Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις παραπάνω δράσεις είναι 38.235.295,00€. Μετά από πολύμηνες επαφές μεταξύ των εταίρων και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014 – 2020, η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά εταίρο συμφωνήθηκε ως εξής :ΕΓΝΑΤΙΑ 21.235.295,00 ευρώ,RIA 16.000.000,00 ευρώ, Regional Administration of Smolyan 1.000.000,00 ευρώ. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «επικεφαλής εταίρου» υπέβαλε πρόταση για το κοινό έργο (συμπεριλαμβάνοντας και τις προτάσεις των 2 Βούλγαρων εταίρων). Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και αποφασίσθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασίας που έλαβε χώρα την 25η Μαΐου 2016 η χρηματοδότηση του κοινής δράσης με τίτλο «Στοχεύοντας στην βελτίωση της διασυνοριακής προσβασιμότητας» (“Aiming at Improving Cross – Border Accessibility”) με το ακρώνυμο CrossBo, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 38.235.295,00 ευρώ.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Καλοκαιρινές διακοπές και στο ΕΜΠΡΟΣ

Στην καρδιά της καλοκαιρινής ραστώνης, τώρα που οι απερχόμενες δημοτικές αρχές συγυρίζουν …