Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Σημάδια Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, Σχολικής Ηλικίας και σε Εφήβους!

Σημάδια Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, Σχολικής Ηλικίας και σε Εφήβους!

1

Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείτε για να καλύψει μια σειρά από δυσκολίες που συνδέονται με την μάθηση. Είναι ένας ορισμός που περιλαμβάνει δυσκολίες όπως η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσπραξία, η δυσορθογραφία, η ελλειμματική προσοχή κλπ. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται λόγο εγγενών δυσλειτουργιών ενός γνωστικού ή λειτουργικού τομέα και όχι λόγο δευτερογενών παραγόντων όπως για παράδειγμα η εμφάνιση κάποιας άλλης διαταραχής ή δυσκολίας. Στην δεύτερη περίπτωση οι δυσκολίες ονομάζονται Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες.

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εμφανίζουν σημάδια που δείχνουν πως  μπορούν να εμφανίσουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην σχολική ηλικία. Καλό είναι όσο πιο νωρίς παρατηρούν οι γονείς τις δυσκολίες και τα σημάδια που δείχνουν τα παιδιά τους να απευθυνθούν σε Ειδικούς έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Μην ξεχνάμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του παιδιού τόσο πιο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι σημαντική !

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σημάδια που παρουσιάζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με προδιάθεση εμφάνισης ΕΜΔ, τα σημάδια ΕΜΔ που εμφανίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και τα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία :

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ:

 • Καθυστέρηση ομιλίας
 • Δυσκολίες ανάκλησης λέξεων
 • Δυσκολίες απομνημόνευσης ποιημάτων
 • Μειωμένη συγκέντρωση/προσοχή
 • Δυσκολίες στον χώρο-χρονικό προσανατολισμό
 • Δυσκολίες ανταπόκρισης στις απλές εντολές
 • Κινητικές αδεξιότητες

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ :

 • Δυσκολίες στην εκμάθηση των γραμμάτων
 • Παραλείψεις ή προσθήκες γραμμάτων σε λέξεις κατά την ανάγνωση και γραφή
 • Αντικαταστάσεις γραμμάτων
 • Μετακινήσεις γραμμάτων μέσα στις λέξεις
 • Δυσκολίες στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων
 • Άρρυθμοι, συλλαβιστή και αργή ανάγνωση
 • Δυσκολίες κατανόησης των γραπτών κειμένων
 • Ορθογραφικά λάθη ακόμη και στις απλές λέξεις
 • Παραλείψεις τόνων ή λανθασμένοι τονισμοί
 • Δυσκολίες στα σημεία στίξης
 • Δυσκολίες αφήγησης μιας ιστορίας με λογική αλληλουχία
 • Δυσκολίες στην εκμάθηση των αριθμών
 • Δυσκολίες στις μαθηματικές πράξεις και στην κατανόηση των μαθηματικών συμβόλων
 • Δυσκολίες στους κανόνες των προτάσεων κατά την γραφή
 • Μεγάλα κενά ανάμεσα σε λέξεις αλλά και ανάμεσα στα γράμματα των λέξεων

ΕΦΗΒΕΙΑ :

 • Δυσκολίες στην ανάγνωση
 • Δυσκολίες στην απόδοση ενός κειμένου προφορικά
 • Φτωχή δομή, εμφάνιση και περιεχόμενο των γραπτών
 • Δυσκολίες στους κανόνες γραμματικής και συντακτικού
 • Δυσκολίες οργάνωσης της καθημερινής τους μελέτης
 • Έλλειψη κινήτρου για μάθηση
 • Μειωμένη αυτοεκτίμηση

 Κόντε -Χασάν Μπουσρά
Λογοθεραπεύτρια (Πτυχιούχος Α ΤΕΙ Πατρών)

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Μπουσρά Κόντε Χασάν
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Καινές θέσεις

Κι όταν χλωμή θα ’ρθει η αυγή θα βρεις τη θέση μου αδειανή. Τάκης Καρνάτσος   Κενές θ…