Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προγράμματα Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής της ΑΜΘ στο περιφερειακό συμβούλιο

Προγράμματα Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής της ΑΜΘ στο περιφερειακό συμβούλιο

0

Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη. Τίθενται προς συζήτηση τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της περιοχής

Το ζήτημα της αποκατάστασης των γεφυρών Καβάλας και Κομψάτου θέτει με επερωτήσεις ο Χ. Τοψίδης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σήμερα, Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου στις 19.00, με τα παρακάτω θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • 1. Σχετικά με «ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 4Η ΥΠΕ». Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.
 • 2.«Ανοιχτές οι πληγές από τις περσινές πλημμύρες στην κοιλάδα του ερυθροποτάμου Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος
 • 3.«Συγχωνεύσεις Τμημάτων στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος
 • 4.Πορεία υλοποίησης έργων μεγάλης σημασίας για τον Έβρο – ‘Ειδικό Πρόγραμμα Έβρου’. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 • 5.«Η τριετής επέτειος της πτώσης της γέφυρας στο παλιό νοσοκομείο της Καβάλας και η σιγή της Περιφέρειας». Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 • 6.Η γέφυρα Κομψάτου, η πορεία αποκατάστασης και οι εμπλεκόμενοι με αυτήν».Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2022.
 2. Έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 3. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» (ΑΝ.Ε.Ε. Α.Ε.)
 4. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε»
 5. Έγκριση για την Τροποποίηση του Οργανισμού με την προσθήκη αρμοδιοτήτων στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
 6. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) & Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για πετρελαιοειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-07-2017), για το έτος 2022.
 7. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης/ Π.Ε. Δράμας στο Δήμο Κ.Νευροκοπίου».
 8. Έγκριση για έκδοση απόφασης εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με στένωση της λωρίδας κυκλοφορείας στο τμήμα επαρχιακού οδικού δικτύου «Μάκρης -Δικέλλων και Αλεξ/πολης – Αμφιτρίτης-Άβαντος» του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ- ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ».
 9. Έγκριση για έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για τις ανάγκες του έργου «ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ»
 10. Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την απόδοση θέσεων σε επαγγελματίες πωλητές στη 2η Λαϊκή Αγορά Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017.
 11. Έγκριση Τροποποίησης της υπ’ αριθ.180/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο τμήμα που αφορά στην Π.Ε. Έβρου στην εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των επιταγών, των εντολών πληρωμών προς τρίτους.
 12. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», για το έτος 2022, ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.
 13. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής Αξιολόγησης – χορήγησης ανανέωσης των αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν για το έτος 2022 ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.
 14. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την «Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2022, ευθύνης Λιμεναρχείου Πότο Λάγος
 15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΆΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε για το εμπορικό κέντρο με την επωνυμία «FLAMINGO RETAIL PARK» σε γήπεδο έκτασης 120.205,28τμ στη θέση «ΝΕΡΟΠΗΓΗ», αγροκτήματος Ζυγού της Τ. Κ. Διομήδειας, της Δ. Ε. Βιστωνίδας, Δήμου Αβδήρων, Π. Ε. Ξάνθης. (ΠΕΤ 2103500720).
 16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμό 2481/18-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΔΟΡ1Υ-8ΚΦ) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 16,4MW, στη θέση ́ ́ΠΑΠΑΔΙΑ ́ ́ και συνοδά έργα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π. Ε. Ροδόπης.» της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». (ΠΕΤ 2002252928).
 17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ για το έργο: «Μετεγκατάσταση μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στην περιοχή Αγίασμα του Όρμου Καβάλας» της Π. Ε. Καβάλας, (ΠΕΤ 2010381628)
 18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΣΕΛΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για την ανόρυξη δύο γεωθερμικών γεωτρήσεων έρευνας – παραγωγής σε τμήμα του γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος Ερατεινού, Δήμου Νέστου της Π. Ε. Καβάλας. (ΠΕΤ 2109628426).
 19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία τριών φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 40,5MW, στις θέσεις ‘’ΕΡΗΜΟΣ I ́ ́, ‘’ΕΡΗΜΟΣ II’’, ‘’ΕΡΗΜΟΣ ΙΙΙ’’ και ‘’ΤΑΥΡΗ ΙΙ’’ και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης και κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150kV σε γήπεδο εμβαδού 15026,24τμ. (τμήματα κληροτεμαχίων 68, 69, 70 αγροκτήματος Ταύρης), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της Π. Ε. Έβρου.» (ΠΕΤ 2108602927).
 20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΕ αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.273,82 τμ που βρίσκεται στην θέση «Καρυδιές», στην περιοχή του Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 2102483225).
 21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΡΑΝΟΥ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 23.378,43τμ (Φ 5868), που βρίσκεται στη θέση «Καλλίδρομον», Τ. Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (ΠΕΤ 2108603321).
 22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΡΑΝΟΥ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 22.146,25τμ (Φ 5870), που βρίσκεται στη θέση «Καλλίδρομον», Τ. Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.(ΠΕΤ 2108603420).
 23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)αναφορικά με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ έκτασης 98.689,18 τ.μ. στη θέση «Δροσερό Ρέμα» της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 1903061529).
 24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) με σκοπό την ανανέωση – τροποποίηση της ΑΕΠΟ από συνεκμετάλλευση που περιλαμβάνει τρία όμορα λατομεία μαρμάρου της εταιρείας ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ A.E. συνολικής έκτασης 178.656,80τμ, στην περιοχή του Τ. Κ. Βώλακα (θέση Έλκη) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 2107591428).
 25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 72MW, στη θέση ΚΟΣΣΟΣ στην περιοχή αγροκτήματος Κοσσού,Δ. Τοπείρου, ΠΕ Ξάνθης, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. (ΠΕΤ 2106561026)
 26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α) της εταιρείας SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΠΕ για την εκμετάλλευση νέου λατομείου μαρμάρου έκτασης199.197,64 m2, στη θέση «Καλλίδρομον» της Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας, (ΠΕΤ 1812022117).
 27. Συζήτηση: «Τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας, η κατανομή των βοσκοτόπων, η ενίσχυση των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας, ενημέρωση για τις ενέργειες της Περιφέρειας σχετικά με την κατανομή των βοσκοτόπων και ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα νέων αγροτών.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Συνεχίζεται η κόντρα για τη ΔΗΚΕΞ

Απαντά ο Χ. Ζεϊμπέκ στη δημοτική αρχή. Αναπαντά με αιχμές ο Μανώλης Φανουράκης Επαναπροώθη…