Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιχειρηματικότητα Αναπτυξιακός νόμος – 5 δέσμες ενισχύσεων για επενδύσεις σε 13 κλάδους

Αναπτυξιακός νόμος – 5 δέσμες ενισχύσεων για επενδύσεις σε 13 κλάδους

0

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Πέντε διαφορετικούς τύπους κρατικών ενισχύσεων για τις επενδύσεις σε 13 κλάδους αιχμής περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Το νομοσχέδιο που εκπόνησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου, με τους συμμετέχοντες σε αυτή ήδη να διατυπώνουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους επί των άρθρων του πολυσέλιδου κειμένου.

Το νομοσχέδιο, όπως σημειώνουν και με σχετικές δηλώσεις τους ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω της χορήγησης κινήτρων σε στοχευμένες δραστηριότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την πράσινη μετάβαση, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και επενδύσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της «Βιομηχανίας 4.0», την ενίσχυση της απασχόλησης, τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, καθώς και για την ενίσχυση των περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Επιπλέον, επιδιώκεται η βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα θεσπιζόμενα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.

Λιγότερη γραφειοκρατία

Στα σημεία που ξεχωρίζουν είναι και η επιδίωξη για τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που αιτούνται την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου. Ετσι, τίθενται συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια αξιολόγησης των αιτήσεων.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται, με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης και εντός προθεσμίας 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Αξιολόγηση σχεδίων

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο υπάρχει η πρόβλεψη συμμετοχής στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και ορκωτών λογιστών. Το νέο πλαίσιο ορίζει ότι ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του ποσού των 700.000 ευρώ, για την πιστοποίηση του 50% ή του 65% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης διενεργείται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο (ΕΜΠΕ).

Τα κίνητρα

Οι μορφές ενισχύσεων διακρίνονται σε πέντε:

 1. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

2.Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

3.Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

 1. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
 2. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

Τα ειδικά καθεστώτα

Εξάλλου, με το νομοσχέδιο δημιουργούνται 13 ειδικά καθεστώτα τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αλλά και τις μορφές των κινήτρων που θα χορηγούνται:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση
 3. «Νέο Επιχειρείν
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 5. Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία:
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επιχειρηματικότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Συντάξεις: Παράθυρο Χατζηδάκη για επίδομα προσωπικής διαφοράς σε όσους δεν πήραν αύξηση

Αφορά το 17% των συνταξιούχων Πιθανή νέα παρέμβαση για την προσωπική διαφορά στο τέλος Φεβ…