Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφορία: Στο 0,2% των οφειλετών το 80% των οφειλών

Εφορία: Στο 0,2% των οφειλετών το 80% των οφειλών

0

8.543 ΑΦΜ χρωστούν 87,4 δισ. ευρώ

Μόλις 8.543 οφειλέτες της εφορίας -φυσικά και νομικά πρόσωπα-, που αντιστοιχούν στο 0,24% του συνόλου των φορο-οφειλετών, βαρύνονται με ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη συνολικού ύψους 87,39 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου των φορολογικών οφειλών, που ανέρχονται σε 109 δισ. ευρώ. Από τους μεγαλοοφειλέτες αυτούς, 5.204 είναι νομικά πρόσωπα με το συνολικό ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών τους να φθάνει τα 63,5 δισ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι 3.339 είναι φυσικά πρόσωπα που χρωστούν συνολικά 23,89 δισ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες χρωστούν ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ έκαστος και λογικά είναι αδύνατον να αποπληρωθούν ποτέ, καθώς πρόκειται για οφειλές «ηλικίας» αρκετών ετών ή και δεκαετιών, ενώ τα ποσά που καταφέρνει να εισπράξει από τους συγκεκριμένους οφειλέτες η ΑΑΔΕ είναι μηδαμινά.

Στα χρέη αυτά εντάσσονται οφειλές από επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει, από προβληματικές εταιρείες της δεκαετίας του 1980 και του 1990, επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ήταν συνυπεύθυνα, για τη δημιουργία των χρεών αυτών.

Παρά τις δυσκολίες είσπραξής τους, οι οφειλές αυτές εντάσσονται στα συνολικά χρέη των φορολογουμένων προς το Δημόσιο, δίνοντας μια επίπλαστη εικόνα για το μέγεθός τους, ενώ είναι αδύνατον να εισπραχθούν ποτέ. Άλλωστε και η ίδια η ΑΑΔΕ παραδέχεται το πρόβλημα και από το σύνολο των χρεών, ύψους 109 δισ. ευρώ, έχει χαρακτηρίσει «ανεπίδεκτα είσπραξης» χρέη ύψους 24,81 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, περίπου 531.270 φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αντιστοιχούν στο 15% του συνόλου των οφειλετών της εφορίας, χρωστούν ποσά μέχρι 50 ευρώ. Από τους μικροοφειλέτες αυτούς, μάλιστα, οι 70.774 χρωστούν ποσά μικρότερα από… 1 ευρώ!

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτονται σε ειδικό κεφάλαιο της δημοσιοποιηθείσας εκθέσεως του «Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή» για την πορεία των δημοσίων οικονομικών. Στο κεφάλαιο αυτό στο οποίο γίνεται παρουσίαση των εξελίξεων που αφορούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις φορολογικές αρχές επισημαίνεται, ειδικότερα, μεταξύ άλλων ότι:

1) Tο συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση στο τέλος του πρώτου επταμήνου του 2021 διαμορφώθηκε στα 108,99 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένο κατά 3,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2020.

Η αύξηση αυτή οφείλεται:

α) στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγούμενου διαστήματος ύψους 1,17 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα,

β) στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,73 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκαν μεταξύ πρώτου επταμήνου του 2020 και πρώτου επταμήνου 2021 και

γ) σε εισπράξεις και διαγραφές συνολικού ποσού 5,25 δισ. ευρώ.

 

2) Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης ανήλθε στο τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους σε 3.489.073 φυσικά και νομικά πρόσωπα, σημειώνοντας μείωση κατά 235.984 πρόσωπα σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου του 2020.

Στα 63,5 δισ. οι οφειλές των νομικών προσώπων

Αναλυτικότερα, στο τέλος του πρώτου επταμήνου 2021 σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου επταμήνου του 2020 οι οφειλέτες ανά κατηγορίες ποσών ήταν ως εξής:

α) Ο αριθμός των οφειλετών με χρέη έως 50 ευρώ σημείωσε μείωση κατά 352.196 φυσικά και νομικά πρόσωπα και διαμορφώθηκε σε 531.270 πρόσωπα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη διαγραφή οφειλών έως και 1 ευρώ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4646/2019. Η συγκεκριμένη διαγραφή οδήγησε σε δραστική μείωση του πλήθους των οφειλετών στην κατηγορία οφειλής μικρότερης του 1 ευρώ κατά 313.673 πρόσωπα σε ετήσια βάση, με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών αυτής της υποκατηγορίας να διαμορφώνεται σε 70.774.

β) Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που οφείλουν στη Φορολογική Διοίκηση ποσά μεταξύ 50 και 500 ευρώ καλύπτουν σχεδόν το 1/3 ή το 34,5% του συνόλου των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης. Το πλήθος των οφειλετών αυτών αυξήθηκε σημαντικά -κατά 55.686 οφειλέτες- στο τέλος Ιουλίου του 2021 σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου του 2020, ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών τους σημείωσε αύξηση κατά 11,4 εκατ. ευρώ.

γ) Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης που παρουσίασε το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση μεταξύ τέλους πρώτου επταμήνου του 2021 και τέλους πρώτου επταμήνου 2020 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ. Η αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία έφθασε τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των οφειλετών αυτής της κατηγορίας σημείωσε αύξηση κατά 277 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80,18% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,24% των οφειλετών.

Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου αυτής της κατηγορίας οφειλετών σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων. Οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους άγγιξε στο τέλος του πρώτου επταμήνου του 2021 τα 63,5 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.204, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 175 νομικά πρόσωπα.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστου χώρου έτους 2022 έως τις 31/12/21

Αφορά τους επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξ…