Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της ΠΑΜΘ στο περιφερειακό συμβούλιο

Το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της ΠΑΜΘ στο περιφερειακό συμβούλιο

0

Συνεδρίαση με τέσσερις επερωτήσεις και 34 θέματα την Τρίτη

 Δεκαεπτά θέματα με γνωμοδοτήσεις επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 προβλέπεται άλλη μία μακρά συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ με τέσσερις επερωτήσεις και 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Επερώτησεις

 1. Σχετικά με τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού στο Μπουργκάζ Βουλγαρίας. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.
 2. Αποκατάσταση της άποψης της Περιφέρειας ΑΜΘ, όσον αφορά τον αντικαπνιστικό Νόμο και την εφαρμογή του. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 3. Αναγκαιότητα ανακαίνισης αμφιθεάτρου ΠΕ Καβάλας και γραφειοκρατικά προβλήματα

λειτουργίας του. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

 1. Συνέδριο- Θρησκευτικός Τουρισμός «Στα βήματα του αποστόλου Παύλου». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

Ημερήσια διάταξη

 1. Συζήτηση σχετικά με τον Θάνατο ψαριών, την κατάσταση των λιμνοθαλασσών και την ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατόπιν της από 2-10-2019 επιστολής του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
 2. Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2020.
 3. Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό εκπροσώπων της Π.Α.Μ.Θ. για υπηρεσιακούς λόγους
 4. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας των Δασικών Υπηρεσιών Ν.Έβρου έτους 2020.
 5. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος εκτέλεσης ΄Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Ροδόπης έτους 2020.
 6. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος εκτέλεσης ΄Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Ξάνθης, έτους 2020.
 7. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Δράμας, έτους 2020.
 8. Έγκριση του προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020 Ν.Καβάλας.
 9. Έγκριση του προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020 για την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. Ν.Ροδόπης.
 10. Έγκριση του σχεδίου προκήρυξης για την απόδοση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Φερών (χειμερινή) του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. ‘Έβρου σε επαγγελματίες πωλητές
 11. Έγκριση για εφαρμογή του αρ. 109 του ν. 3852/2010 για τις οφειλές της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΚ ΕΒΡΟΣ με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».
 12. Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας (επί της οδού Διογένους)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3786)
 13. Έγκριση των όρων του σχεδίου και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας (επί της οδούΔιογένους)»
 14. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας ΑΜΘ στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 2 παρ.3 του Ν4519/2018(ΦΕΚ25Α/20.2.2018), χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 15. Ορισμός εκπροσώπου της ΠΑΜΘ για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», ευθύνης Λ/Τ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ
 16. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ.242/96 για την εκποίηση ακινήτων, κινητών πραγμάτων και μίσθωσης ακινήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
 17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ζεύγους κιβωτοειδών οχετών για την διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Θολερόν» στην κτηματική περιοχή Διδυμοτείχου» της Π.Ε. Έβρου, της Π.Α.Μ.Θ.
 18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) ΤΟΥ Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 14MW στη θέση «ΦΡΟΥΡΟΣ» του Δ.Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»
 19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «Μονάδας επεξεργασίας και διαλογής αδρανών υλικών , μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος και μονάδα ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» που βρίσκεται εγκατεστημένη στην κτημ.περ.Φωλέας του Δ.Ιάσμου του Ν.Ροδόπης της Π.Ε. Ροδόπης.
 20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 4,95 MVA» της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΚΕ» η οποία θα εγκατασταθεί στο Ο.Τ.12 της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.
 21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 500kWe, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ Blue Energy IKΕ, στα αγροτεμάχια με αριθμούς 259-260 αγροκτήματος Νέας Αμισσού, του Δήμου Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης.
 22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την επέκταση ΧΥΤΑ Καβάλας και την λειτουργία κινητής μονάδας μηχανικής διαλογής με κομποστοποίηση των υπολειμμάτων και προσωρινή ΜΕΣ στο χώρο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στη θέση Εσκί Καπού του Δ.Καβάλας της Π. Ε. Καβάλας.
 23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line

δυναμικότητας 230 τόνων ανά έτος σε θαλάσσια έκταση 28 στρεμμάτων», στη θαλάσσια περιοχή Βάσοβας του όρμου Αγιάσματος του Δήμου Νέστου στο Ν. Καβάλας, από την κα. Νιώτη Μαρία

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Δ.Α) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 79.956,28τμ,στην περιοχή του Τ Κ. Οχυρού (θέση Αγ.Παρασκευή) του Δ. Κ.Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.
 2. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) περί Ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων λατομείου αδρανών υλικών και τροποποίησης ως προς την προσθήκη δραστηριότητας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. της εταιρείας Ι.ΤΑΊΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε στη θέση «Φτερωτό» στην περιοχή της Τ.Κ. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου της Π.Ε. Δράμας
 3. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Άσπρο Νερό» έκτασης 92.269,80 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
 4. Γνωμοδότηση για την έγκριση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Άσπρο Νερό» έκτασης 78.658 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας
 5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Άσπρο Νερό» έκτασης 85.783,42 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
 6. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε». για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 90.000τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Κυργίων (θέση Ερείπια) του Δ.Δοξάτου, της Π. Ε. Δράμας.
 7. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Ίδρυση και λειτουργία μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της εταιρίας ‘’ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.’’ στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πυλαίας, Δήμου Αλεξανδρούπολης ΠΕ Έβρου»
 8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 97.831,69τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Δροσερό Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.
 9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την λατομική εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικό ασβέστιο) σε έκταση 99.989,74 τ.μ. από τους κ.κ. Χρυσανίδη Χ. Χαράλαμπο & Ουζουνίδη Α. Γεώργιο, στη θέση «Ξεροβούνι» Γέροντα του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
 10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του «ΧΑΜΟΞΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 45.555,61 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Καλλίδρομον», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 1908162124).
 11. Επικύρωση του πρακτικού της 17ης συνεδρίασης, έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στα 19 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Αβδήρων για το 2022

9,5 εκ ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα –  Έργα που «τρέχουν» –  Αναμένονται 10 εκ. ε…