Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ξεκίνησε η δημιουργία μητρώου πολιτιστικών συλλόγων και φορέων από το δήμο Ξάνθης

Ξεκίνησε η δημιουργία μητρώου πολιτιστικών συλλόγων και φορέων από το δήμο Ξάνθης

0

Αιτήσεις με πλήρη φάκελο από τους ενδιαφερόμενους έως τις 29 Φεβρουαρίου

 Στόχος η καλύτερη διαχείριση και η διαφάνεια των επιχορηγήσεων, καθώς και η χαρτογράφηση της πολιτιστικής δραστηριότητας των φορέων του τόπου μας

Στη δημιουργία μητρώου πολιτιστικών συλλόγων και φορέων προχωρά ο δήμος Ξάνθης, με βάση τη δέσμευση που είχε ανακοινώσει από την έναρξη της θητείας της σημερινής δημοτικής αρχής.

Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει Πολιτιστικούς Συλλόγους/Φορείς που έχουν την έδρα τους στα διοικητικά του όρια. Τη διαδικασία ανέλαβε να εποπτεύσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μεκήρ Ογλού Σουά. Στόχος του μητρώου είναι να περιλαμβάνονται αναλυτικά δράσεις και επιχορηγήσεις, για την καλύτερη διαχείριση και τη διαφάνεια της υποστήριξης των πρωτοβουλιών των φορέων και συλλόγων από το δήμο.

Όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος: «Στόχος μας είναι το Μητρώο αυτό να μετατραπεί σε ένα -από κοινού- σημείο επαφής του Δήμου Ξάνθης ως θεματοφύλακας της πολιτιστικής ανάπτυξης με τους πολιτιστικούς Φορείς/Συλλόγους. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι έτσι, θα συμβάλουμε στη χαρτογράφηση της πολιτιστικής δραστηριότητας των Πολιτιστικών Φορέων/Συλλόγων τόσο στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς, και θα συμβάλουμε στη δικτύωση μεταξύ τους, καθώς και στη διαμόρφωση πλαισίου καταγραφής σημαντικών στοιχείων  για την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας».

Διαδικασία εγγραφής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων/Συλλόγων μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που έχουν έδρα το Δήμο Ξάνθης και αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις τους.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι/Φορείς που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, καλούνται να υποβάλλουν πρωτίστως αίτηση εγγραφής έως 29.02.2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης. Ο φάκελος (με την ένδειξη : για μητρώο πολιτιστικών  συλλόγων) θα περιλαμβάνει την αίτηση εγγραφής  και θα συνοδεύεται από:

1.Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του συλλόγου/φορέα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.  Αναλυτικά θα αναφέρονται : το έτος ίδρυσης, την διεύθυνση του συλλόγου /φορέα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

2.Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του συλλόγου/φορέα  υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του  συλλόγου /φορέα

3.Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του   συλλόγου /φορέα

  1. Αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Διοικητικής Αρχής (Περιφερειακές Ενότητες) ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, βιβλία.

5.Κατάσταση εν ενεργεία μελών του συλλόγου /φορέα στοιχεία με πλήρη στοιχεία,  υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου.

6.Υπεύθυνες Δηλώσεις του Δ.Σ. (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των  υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται: α) η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου  β) η διεύθυνση των εγκαταστάσεων του  συλλόγου/φορέα που χρησιμοποιεί καθώς και το καθεστώς χρήσης των  εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.). εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, αντίτιμο παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).

7.Πλήρη κατάσταση  ειδικοτήτων που απασχολεί ο σύλλογος/φορέας  και διοικητικού προσωπικού: υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του συλλόγου /φορέα στην οποία θα σημειώνονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας.(χοροδιδάσκαλος,δάσκαλος, μουσικολόγος κλπ)

8.Ετήσιο προϋπολογισμό επόμενου έτους εγκεκριμένος από τη Γενική Συνέλευση με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές – συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο που προβλέπεται από το καταστατικό) υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του συλλόγου φορέα

  1. Σύντομο ιστορικό του συλλόγου /φορέα.

10.Κύριες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ο σύλλογος /φορέας.

11.Διακρίσεις του συλλόγου/ φορέα

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Προτεραιότητα σε αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα για να σωθεί ο κάμπος από την υφαλμύρωση

Δίνει η Αντιπεριφέρεια Ξάνθης. Η ατζέντα του αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Ν. Ευφραιμίδη στα χέ…