Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση Αναμονή μέχρι την Παρασκευή για τις αιτήσεις των 206 θέσεων Κοινωφελούς στην Ξάνθη

Αναμονή μέχρι την Παρασκευή για τις αιτήσεις των 206 θέσεων Κοινωφελούς στην Ξάνθη

0

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας και ειδικότερα μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, αναµένεται να ανοίξει η διαδικασία της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και της υποβολής δικαιολογητικών για το νέο πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας για 8.933 προσλήψεις σε 56 δήµους και 37 περιβαλλοντικούς φορείς της χώρας.

Το πρόγραμμα ήταν να βγει στο «αέρα» νωρίτερα και ειδικά μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, ωστόσο ο σχεδιασμός του ΟΑΕΔ άλλαξε, αφού προηγήθηκε η δημοσιοποίηση του προγράμματος «Δεύτερης Ευκαιρίας» που αφορά 5.000 ανέργους επαγγελματίες.

 

Στα 609, 75 ευρώ το νέο καθαρό μηνιάτικο

Σύµφωνα µε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, το νέο καθαρό ηµεροµίσθιο στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας διαµορφώνεται αναδροµικά από την 1η Φεβρουαρίου στα 24,39 ευρώ για όλους. Αυτό σηµαίνει πως το νέο καθαρό µηνιάτικο θα µπορεί να φτάσει έως και τα 609,75 ευρώ για 25 µεροκάµατα τον µήνα.

 

Δείτε την κατανομή των θέσεων στην ιστοσελίδα του «Ε»: www.empros.gr

 

 

6 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 

Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες

 

 

Αναλυτικά οι θέσεις στην ΑΜΘ

Θέσεις Ειδικότητα
1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
1 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
2 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

oaed

Ο ΟΑΕΔ δίνει δεύτερη ευκαιρία σε 5.000 ελεύθερους επαγγελματίες

 

 

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

 

 

Ξεκινά την Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο «πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Οι προϋποθέσεις

Δικαιούχοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018.

Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.

Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019.

Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά, ύψους 10 ευρώ, για τουλάχιστον ένα έτος.

Έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά και, εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό σχέδιό τους από τον ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα μπορούν, επίσης, να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι, μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού σχεδίου τους από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, θα προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν, μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος, μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις για την ανωτέρω δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση, που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Η δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

 

dpth

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), , ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού με απαραίτητο προσόν την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Ν123 «Διδακτική της Καλαθοσφαίρισης»

Ν148 «Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης»

Ν162 «Σχεδιασμός της προπόνησης με αντιστάσεις»

Ν323 «Ο χορός ως φυσική δραστηριότητα»

Ν327 «Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Κινητική Έκφραση»

Ν434 «Νέες Τεχνολογίες στην υγεία»

Ν087 «Άσκηση και χρόνιες παθήσεις».

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 39621 (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-02-2019

 

 

2 προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του  Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1607/Γ’/31-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

Α)ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΔΑ: 6Ω6246ΨΖΥ1-ΡΒΧ, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9965

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εργασιακές Σχέσεις»

Β)ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΠΗ846ΨΖΥ1-1Κ7, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9967

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Φιλολογία»

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίγραφο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

α) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο τηλ.: 25310 39826, (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης)

β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας στο τηλ.: 25310 39900, (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-04-2019

 

 

Προσλήψεις 3.000 πτυχιούχων σε υπουργεία

 

Μέσα στο επόµενο δίµηνο αναµένεται να προκηρυχθούν οι 3.000 θέσεις του δεύτερου κύκλου προσλήψεων άνεργων πτυχιούχων επιστηµόνων από 22 έως 29 ετών σε υπουργεία και εποπτευόµενους δηµόσιους φορείς. Ο δεύτερος κύκλος του προγράµµατος θα ακολουθήσει τα πρότυπα του ειδικού προγράµµατος που προκηρύχθηκε τον Νοέµβριο για τις 5.500 θέσεις στο ∆ηµόσιο.

Οι νέες θέσεις που θα προκηρυχθούν θα αφορούν τα υπουργεία Αµυνας (περί τις 540 θέσεις), Εργασίας (περί τις 50 θέσεις), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (περί τις 930 θέσεις), Ναυτιλίας (περί τις 150 θέσεις), Οικονοµικών (περί τις 400 θέσεις), Υποδοµών (περί τις 400 θέσεις) και Ψηφιακής Πολιτικής (περί τις 90 θέσεις). Οι ζητούµενες ειδικότητες θα είναι πολλές, όπως γεωπόνοι, διοικητικοί/λογιστικοί υπάλληλοι, µηχανικοί, νοµικοί, πολιτικοί µηχανικοί κ.ά.

Στον νέο κύκλο αναµένεται να συµµετάσχουν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και δεν συµµετέχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

864 εισακτέοι στην Πολυτεχνική Ξάνθης

Αμετάβλητος παραμένει ο αριθμός σ’ όλα τα τμήματα της Πολυτεχνικής – Το ίδιο και στην Νομι…