Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 5 προσλήψεις για τη φύλαξη του Νοσοκομείου Ξάνθης

5 προσλήψεις για τη φύλαξη του Νοσοκομείου Ξάνθης

0

Το Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ Ν Ξάνθης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
100 Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης Ξάνθη ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης (Φυλάκων) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 24 μήνες

(8/ωρη απασχόληση)

5

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 67100 – ΞΑΝΘΗ», απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Στεργή Μαριάνθη (τηλ. επικοινωνίας: 2541351172,158). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 09/01/2019 έως και την 18/01/2019.

ΟΑΕΔ: Ανοίγουν 24.000 θέσεις εργασίας το πρώτο τρίµηνο του 2019

 

 

Πέντε νέα προγράµµατα για τουλάχιστον 24.000 θέσεις εργασίας έρχονται από τον ΟΑΕ∆ µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019

Τα προγράµµατα είναι στοχευµένα σε µικροµεσαίους επιχειρηµατίες που χτυπήθηκαν από την κρίση, σε νέους που θέλουν να στραφούν στην επιχειρηµατικότητα, σε µακροχρόνια ανέργους κ.ά.

Αναλυτικά τα προγράµµατα που έρχονται είναι:

Πρόγραµµα προώθησης της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Αφορά τη στήριξη νέων έως 29 ετών, οι οποίοι µπορούν να καταθέσουν επιχειρηµατικές ιδέες ώστε να βοηθηθούν από τους συµβούλους του ΟΑΕ∆ και στελέχη της αγοράς για να αναπτύξουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο. Τα καλύτερα επιχειρηµατικά σχέδια θα επιχορηγηθούν. Το πρόγραµµα θα ξεκινήσει προς το τέλος Φεβρουαρίου και ωφελούµενοι θα είναι 5.000 άνεργοι, οι οποίοι θα καταθέσουν τις επιχειρηµατικές τους ιδέες. Από αυτές θα στηριχθούν οικονοµικά 2.500 άνεργοι. Η επιδότηση θα φτάνει έως και τα 18.000 ευρώ.

Πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας. Εντός του Ιανουαρίου αναµένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις και η υποβολή δικαιολογητικών για τη νέα Κοινωφελή Εργασία που θα έχει, σε πρώτη φάση, 9.000 ανέργους-ωφελούµενους. Το ΦΕΚ που δηµοσιεύτηκε πρόσφατα αφορά την κάλυψη θέσεων σε 56 δήµους ανά την επικράτεια, στους οποίους έχουν προστεθεί και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει οκτάµηνη απασχόληση και κατάρτιση. Η κατάρτιση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση voucher (επιταγή). Κάθε ωφελούµενος θα λαµβάνει 431,75 ευρώ τον µήνα εάν είναι έως 25 ετών και για ωφελούµενους 25 ετών και άνω η αµοιβή θα είναι 495,25 ευρώ.

Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Παρέµβασης. Αφορά νέους οι οποίοι δεν έχουν επαγγελµατική εκπαίδευση, δηλαδή αποφοίτους Γυµνασίου και Λυκείου. Ο αρχικός σχεδιασµός είναι για 5.000 ωφελούµενους και το πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει το β’ τρίµηνο του 2019. Πρόκειται για ένα συνδυαστικό πρόγραµµα συµβουλευτικής, κατάρτισης και απασχόλησης, που όµως δεν ξεκινάει από την κατάρτιση, αλλά από την απασχόληση.

Ειδικό πρόγραµµα απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο ΟΑΕ∆ βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας των στοιχείων για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσµάτων. Οι προσλήψεις θα γίνουν το πρώτο 2µηνο της νέας χρονιάς. Στη συνέχεια θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος. Είναι ένα πρόγραµµα που έχει 12άµηνη απασχόληση και συνδέει την πρόσληψη µε έργα που έχουν να κάνουν συγκεκριµένοι φορείς.

 

Πρόγραμμα «Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας» για 5.000 ανέργους

 

Σε ποιους απευθύνεται σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Εργασίας

 

 

Το πρόγραμμα «Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας» παρουσίασε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφορά σε 5.000 ανέργους πρώην αυτοαπασχολούμενους, που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και στους οποίους θα δοθεί επιχορήγηση για να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα µόνοι ή μαζί µε άλλους. Όπως τόνισε η υπουργός, το πρόγραμμα θα επιδοτεί από 12.000 μέχρι 36.000 ευρώ την επαναλειτουργία επιχειρήσεων που έκλεισαν στα χρόνια της κρίσης.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, το πρόγραμμα «Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας» και είναι για ανθρώπους οι οποίοι έκλεισαν τη δουλειά τους, έκλεισαν την επιχείρησή τους ή ήταν αυτοαπασχολούμενοι, ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, σταμάτησαν λόγω της κρίσης της οικονομικής. «Κι ερχόμαστε εμείς και επιχορηγούμε μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. για να μπορέσουν να ξαναρχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα».

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις μήνες. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα επέκτασης του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα επιπλέον μήνες.

Πρόγραμμα απασχόλησης για 6.000 ανέργους έως 39 ετών

 

 

Επιχορηγούνται επιχειρήσεις να προσλάβουν αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εντάσσονται:

Α. Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

α. Μεταποίηση-Βιομηχανία

β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας)

γ. Υλικά-Κατασκευές (κατασκευές) και

δ. Εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση)

Β. Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και ειδικότητες πληροφορικής περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες. Μετά τη λήξη των 15 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρεις μήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

3 εποχικές προσλήψεις στον δήμο Τοπείρου

Έως τις 21 Οκτωβρίου η υποβολή δικαιολογητικών   Ο δήμος Τοπείρου ανακοίνωσε την πρόσ…