Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Νησιωτικά κέντρα υποδοχής και Φιλοξενίας Αλλοδαπών

Νησιωτικά κέντρα υποδοχής και Φιλοξενίας Αλλοδαπών

0

Α. Η Χώρα μας βρίσκεται ευλογημένη από τον Κύριο και Θεό μας στην συμβολή των διαδρομών του εμπορίου και του πολιτισμού, αλλά και των μετακινήσεων των Λαών, και σε όλη την Ιστορία του Γένους μας έχουμε αντλήσει και έχουμε προσφέρει πολλά από αυτό το αναγκαστικό συναπάντημα. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό. Όμως είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με την ολοένα εντεινόμενη πίεση σε Χώρες transit, ως η δική μας, του ανατολικού μεσογειακού χώρου της καθημερινής συνάντησης των τριών Μονοθεϊστικών Πολιτισμών, της ανεκτικότητας και της ευγένειας της Ανατολής από την μία και η χάραξη κοινής μεταναστευτικής στρατηγικής στο περιβάλλον των αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων, των Συμφωνιών “Δουβλίνο Ι” και “Δουβλίνο ΙΙ” των Xωρών προορισμού της Ηπειρωτικής Ευρώπης με την παράδοση της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, των διακρίσεων και με τις μνήμες της αποικιοκρατίας νωπές εντός ΕΕ από την άλλη. Στις πιεστικές δημοσιονομικές συνθήκες της Χώρας μας ως Αρχιπελαγικού Κράτους κατά το Διεθνές Δίκαιο η ταυτόχρονα σε πολλαπλά γεωγραφικά μέτωπα ανεξέλεγκτη και σχεδόν ευθεία εισβολή από τις Χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, που προστίθενται στις αθρόες εισόδους από Τουρκία και  εμμέσως από Βουλγαρία , επιτείνει το πρόβλημα της παράνομης εισόδου στην Επικράτεια, ενώ η αντιμετώπισή του απαιτεί την άμεση και αφειδή διάθεση οικονομικών πόρων αφαιρούμενων από άλλες προτεραιότητες της Χώρας μας χωρίς άμεσο κοινωνικό όφελος για την Πατρίδα.

Β. 1. Λύση με άμεσο δημοσιονομικό όφελος και ευθύ πολιτικό κέρδος πολλαπλού περιεχομένου θα μπορούσε να είναι η ανάθεση με την διαδικασία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα [ΣΔΙΤ] και αξιοποίηση των Τομεακών Προγραμμάτων και Έργων του Β’ ΕΣΠΑ περιόδου έως το 2020 κατόπιν προγραμματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΚΥΣΕΑ της οργάνωσης [μελέτης – κατασκευής – λειτουργίας – συντήρησης] και λειτουργίας επί έως σήμερα ακατοίκητων νησίδων και βραχονησίδων στα Θρακικό, Ικάριο, Αιγαίο, Κρητικό και Λιβυκό Πελάγη και στην Θάλασσα του Καστελορίζου Υγειονομικών Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Αλλοδαπών [Κέντρα]. Τα Κέντρα αυτά θα μπορούν να αποτελούνται από συμπλέγματα προκατασκευασμένων κτιρίων διαμονής των αλλοδαπών προσώπων και του αναγκαίου προσωπικού [αστυνομικού – υγειονομικού – διοικητικού], διοικητικού και υγειονομικού κέντρου και των απολύτως απαραίτητων βοηθητικών χώρων και δικτύων υποδομής και δημόσιας ωφέλειας. Στα συμπλέγματα θα προστίθενται προκατασκευασμένοι μικροί προβλήτες κατάπλου πλοίων και εγκατάσταση υδατοδρομίου για υδροπλάνα, αλλά και χώρος γεωργικής, αλιευτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, εκπαίδευσης και κατάρτισης των φιλοξενούμενων ως Πρότυπα Κέντρα Νέων Μεθόδων Αγροτικής και Αλιευτικής Παραγωγής μέσω βιοκαλλιεργειών και βιομεθόδων.

Την φύλαξη των νησίδων και των Κέντρων θα αναλάβει η Ελληνική Ακτοφυλακή πέραν της αποτροπής επόμενων μεταναστευτικών κυμάτων και μεμονωμένων αποβιβάσεων με τα περιπολούντα σκάφη της.

Οι εισερχόμενοι αλλοδαποί μόνο θα φιλοξενούνται στα Κέντρα, δεν θα προωθούνται στην ηπειρωτική χώρα, θα επαναπροωθούνται στην χώρα προέλευσής τους από τα Κέντρα διά των υδατοδρομίων κατόπιν το πολύ ολιγόμηνης παραμονής μετά το πέρας των απαραίτητων διοικητικών και υγειονομικών ελέγχων, την οικογενειακή επανένωσή τους και την απογραφή τους κατά τις απαιτήσεις της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, ενώ θα παραμένουν στα Κέντρα καταρτιζόμενοι σε νέες γεωργικές και κτηνοτροφικές και αλιευτικές μεθόδους προς αξιοποίηση στην χώρα τους σε Πρότυπα Αγροκτήματα για σύγχρονες βιοκαλλιέργειες και ήπιες εκμεταλλεύσεις.

2. Στις νησίδες και βραχονησίδες προς δημιουργία του κατάλληλου εδάφους για την αγροτική κατάρτιση των αλλοδαπών θα μπορεί να μεταφερθεί προς δημιουργία πλουσιώτατου υποστρώματος προς καλλιέργεια, αλλά και την δημιουργία μικροκλίματος, το απόθεμα σβολοποιημένης λυματολάσπης της Ψυτάλλειας από τον Σαρωνικό Κόλπο θεραπεύοντας και με αυτόν τον τρόπο το κλονισμένο περιβαλλοντικό ισοζύγιο του Λεκανοπεδίου.

3.Η ενεργειακή επάρκεια στις νησίδες των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων, αλλά και των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και αφαλάτωσης ύδατος, θα εξασφαλισθεί από (μικρά) φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, που θα μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, το δε υπερβάλλον της παραγωγής θα μπορεί να μεταφέρεται στις πέριξ νήσους και περιοχές της Χώρας διά του Δικτύου ΔΕΣΜΗΕ. Τα αυτά πάρκα με χρήση συγκεκριμένων προηγμένων τεχνολογιών μικρού κόστους θα καλύψουν την τροφοδοσία πόσιμου ύδατος με απινίδωση του αφαλατωμένου ύδατος εξοικονομώντας τους πόρους μεταφοράς προς τα Κέντρα.

4. Οι συγκεκριμένες ΣΔΙΤ θα μπορούν να έχουν εικοσαετή διάρκεια, ενώ στην περίπτωση μείωσης των μεταναστευτικών ροών οι κατασκευασμένες και λειτουργούσες εγκαταστάσεις θα μπορούν να αξιοποιηθούν είτε προς τουριστικούς σκοπούς είτε για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών και της Οχύρωσης της Πατρίδας.

Γ. Το όφελος της Χώρας από την πρόταση μπορεί να είναι πολιτικό (κατά το ισχύον Δίκαιο της Θάλασσας οι κατοικημένες νησίδες αποκτούν Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη πέραν της υφαλοκρηπίδας τους), οικονομικό με προφανές κέρδος την περιφερειακή ανάπτυξη τοπικής κλίμακας, ενεργειακό, μα πάνω από όλα ανθρωπιστικό. Η παλιννόστηση των αλλοδαπών στην Χώρα τους σε συνθήκες αξιοπρέπειας από τα Κέντρα με εφόδια την στοιχειώδη επαγγελματική και επιχειρηματική κατάρτιση σε δεύτερο χρόνο θα λειτουργήσει θετικά για αυτούς τους ίδιους.

Δ. Κατά ημέτερους υπολογισμούς το προσδοκώμενο άμεσο ταμειακό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο από την όλη εξέλιξη των ΣΔΙΤ μπορεί σε ορίζοντα δεκαετίας να ξεπεράσει το ποσό των ευρώ δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) [εισροή και υπεραπορρόφηση πόρων Β’ ΕΣΠΑ έως το 2021, ετήσια φορολόγηση και μισθολογικό κόστος ΣΔΙΤ, τόσο από την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όσο και από την διαχείριση των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, φορολογικά και τελωνειακά έσοδα, πόροι Διεθνούς Οργάνωσης Υγείας και Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, πόροι Διεθνούς Ανθρωπιστικής Συνεργασίας, ενεργειακά κέρδη από ανανεώσιμες πηγές, οικονομική αξιοποίηση ευκαιριών Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, τόνωση ναυτιλιακού τομέα εσωτερικών πλόων, ανάπτυξη τομέα αεροπλοΐας υδροπλάνων].

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Δικηγόρος ΔΣΑ – ΝΥ ΟΑΕΔ
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Βολονταρισμός – Κίνδυνος για την αποτελεσματικότητα

Η ανάδειξη του ΟΡΑΜΑΤΟΣ απαιτεί σχεδιασμό σύμφωνα με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η ύπαρξη τ…