Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 11 προσλήψεις στην ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης

11 προσλήψεις στην ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης

0

20 θέσεις στην ΑΜ – Θ – Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 540 θέσεις μονίμων στον ΔΕΔΔΗΕ -Αναλυτικά οι θέσεις και πώς θα γίνει η μοριοδότηση

 
 
Mέσα στο Σεπτέμβριο θα τρέξει ο διαγωνισμός για την πλήρωση 540 θέσεων μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), από τον ΑΣΕΠ. Οι θέσεις αφορούν υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ σε ολόκληρη τη χώρα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική και στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά. Ο φορέας αναζητά συγκεκριμένα:
100 διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς,
90 Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και
283 Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων και Υποσταθμών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Κριτήριο για την επιλογή των υποψηφίων αποτελεί η εμπειρία αλλά και η εντοπιότητα για τις θέσεις στα νησιά και τις ακριτικές περιοχές. Συγκεκριμένα, οι 120 από τις θέσεις ΠΕ, οι 68 από τις ΤΕ και οι 198 από τις ΔΕ έχουν ως κριτήριο την εμπειρία. Από το σύνολο των θέσεων, οι 118 θα καλυφθούν από πολύτεκνους, τρίτεκνους και παιδιά αυτών, παλιννοστούντες Ποντίους και γενικά ομογενείς.
 
 

«Τρέχει» το πρόγραμμα Voucher 2014 για νέους από 18 έως 24 ετών

 

Αιτήσεις μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου

 
Κατάρτιση και πρακτική άσκηση με αμοιβή έως 2.410 ευρώ για 5 μήνες
 
Ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων του νέου προγράμματος επιταγής εισόδου (Voucher) για 12.000 νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών. Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένα πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας. Από τους 12.000 νέους, οι 3.000 θέσεις αφορούν απόφοιτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ενώ 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα προσφέρει μέσω «voucher» θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λαμβάνουν οι ωφελούμενοι ανέρχεται σε 2.410 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.240 για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβάλλεται από το υπουργείο Εργασία απευθείας στους ωφελούμενους σε τρεις δόσεις (1η με την ολοκλήρωση τα Θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση τα πρακτικής άσκησης).
Μάλιστα, η δράση συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο τα Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και ειδικότερα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».
Με βάση το πρόγραμμα, στους νέους από 18 έως 24 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ παρέχεται θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία 420 ωρών (περίπου 5 μηνών). Για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας προβλέπεται θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών και πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία 380 ωρών (περίπου 5 μηνών).
 
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(ΑΕΙ / ΤΕΙ), οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996.
Οι άνεργοι νέοι θα πρέπει να πιστοποιούν το επίπεδο εκπαίδευσα με την προσκόμιση -κατά περίπτωση- τίτλου σπουδών, Γυμνασίου, Λυκείου και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι γεννηθέντες από 1-1-1990 έω5 και 31.12.1996 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ αίτηση για την απόκτηση Voucher για είσοδο στην αγορά εργασίας απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών, ενώ θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένα παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμία υποβολή5 των αιτήσεων. Ωστόσο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένα παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 30/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησα. Ακόμη, θα πρέπει να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 
Εγγραφείτε στο Μητρώο για Voucher
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www. Youthguarantee.Yeka.gr/. Εν συνεχεία ο ενδιαφερόμενο5 θα πρέπει να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώε και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικό$ για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα με την υποβολή της, αποτελείται αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που θα δημοσιεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος από το υπουργείο Εργασίας.
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.
Φωτο στο 1 – 9 – 2014 με τίτλο:anergoi neoi
 
ΒΟΧ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ VOUCHERS ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΕΙ/ΤΕΙ

Υπόλοιπες θέσεις

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

210

630

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

240

720

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

120

360

 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

59

175

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

234

702

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

150

450

 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

54

162

 

ΚΡΗΤΗ

165

495

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

600

1.800

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

72

216

 

ΑΤΤΙΚΗ

900

2.700

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

76

230

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

120

360

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.000

9.000

 

 
 

Εγγύηση για τη Νεολαία: 27 προγράμματα για 180.956 νέους

 
Το υπουργείο Εργασίας, συνεπικουρούμενο από τον ΟΑΕΔ έχει ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύησης για τη Νεολαία» στην Ελλάδα. Αυτό έκανε γνωστό χθες ο υπουργός Εργασίας κ.Βρούτσης στο πλαίσιο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στο πρώτο κυβερνητικό συμβούλιο για την απασχόληση. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» προβλέπει την υλοποίηση 27 προγραμμάτων που αναμένεται να ωφελήσει 180.956 νέους, ενώ συνολικά αναμένεται να διατεθούν περίπου 390 εκατ. ευρώ για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:
Απευθύνεται στους νέους με ηλικία 15 έως 24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά και δεν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στόχος είναι από τη στιγμή που το Σχέδιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, όλοι οι νέοι μέχρι και την ηλικία των 24 ετών να λαμβάνουν μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία.
 
Ποιες είναι οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Εγγύηση για την Νεολαία
• Δράσεις Πρόληψης – Ευαισθητοποίησης – Κινητοποίησης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 109.000 νέοι
• Δράσεις Μαθητείας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 10.500 νέοι
• Δράσεις Κατάρτισης – Εκπαίδευσης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 25.456 νέοι
• Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 22.500 νέοι
• Δράσεις Επιχειρηματικότητας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 5.500 νέοι
• Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 8.000 νέοι
Όπως επίσης ανακοινώθηκε το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΚΤ και του ΟΑΕΔ, προχωράει άμεσα – ως μέρος των 8 εμπροσβοβαρών που περιγράφηκαν παραπάνω – στην υλοποίηση 4 σημαντικών δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νεολαία, συνολικού προϋπολογισμού 128.200.000 ευρώ, οι οποίες μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν ωφελήσει 35.000 ανέργους νέους
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Οι εργαζόμενοι της Ξάνθης απέναντι στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Δυναμικό παρών από τις συνδικαλιστικές και φοιτητικές οργανώσεις Ν. Παπαδόπουλος, πρόεδρος…