Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 25-04-2012

Εργασιακό 25-04-2012

0

Θέμα 1ο  


Μέχρι τέλος της εβδομάδας η ανακοίνωση των ονομάτων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
Δεν «παγώνουν»  οι συμβάσεις Κοινωφελούς εργασίας  

Οι εκλογές δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή όλων των προσλήψεων (βλ. ρεπορτάζ στη σελ. 6) και αρχικά θεωρήθηκε πιθανό να «παγώσει»  το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και η διαδικασία της δημοσιοποίησης των ονομάτων που καταλαμβάνουν τις 1.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό της Ξάνθης όπως καταγράφτηκε σε ρεπορτάζ του «Ε» στο φύλλο της Δευτέρας 23 Απριλίου. Όμως με νέα απόφαση εξαιρούνται οι συμβάσεις κοινωφελούς εργασίας και έτσι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα όπως είχε ανακοινωθεί από το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ που χειρίζεται όλες τις θέσεις εργασίας πλην του δήμου Ξάνθης θα έχει ολοκληρώσει το έργο του και θα ανακοινώσει τα ονόματα αυτών που θα καταλάβουν τις θέσεις στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Από την πλευρά της η ΜΚΟ που ανέλαβε τις προλήψεις του δήμου Ξάνθης προγραμματίζει να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της για την Ξάνθη στις 25 Απριλίου.  
10 μέρες προθεσμία για την αποδοχή της θέσης
Σε περίπτωση που οι εκλογές δε σταθούν εμπόδιο στην πρόοδο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα ονόματα την επόμενη εβδομάδα οι επιλεχθέντες θα πρέπει εντός προθεσμίας 10ημέρου να κάνουν δήλωση αποδοχής της θέσης. Εφόσον προβούν σε αυτή την ενέργεια θα προσληφθούν απευθείας, χωρίς να μεσολαβήσει άλλη προκήρυξη. Ωστόσο, από τη στιγμή της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων ξεκινά και τριήμερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων, που θα εξεταστούν από τον ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που γίνουν αποδεκτοί οι λόγοι ένστασης θα αντικαθίσταται στη θέση, αυτός που η ένστασή του ευδοκίμησε.
Υπάρχει και η εκτίμηση βέβαια ότι, επειδή το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά στην περιοχή μας, η προθεσμία για αποδοχή της θέσης ενδεχομένως να υπάρξει μικρή παράταση 5 ημερών στη 10ήμερη προθεσμία.  
       
Θέμα 2ο  


20 ακόλουθοι πρεσβείας στο ΥΠΕΞ    
Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 20 υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας θα προχωρήσει το υπουργείο Εξωτερικών αμέσως μετά τις εθνικές βουλευτικές εκλογές και την ορκωμοσία της  νέας κυβέρνησης.
Δεδομένου ότι ανάλογος διαγωνισμός έχει να πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2008, η διεξαγωγή διαγωνισμού για την εισαγωγή  των νέων υποψήφιων ακολούθων πρεσβείας στο ΥΠ ΕΞ καθίσταται επιτακτική, όχι μόνο για την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου, αλλά και εν όψει των αυξημένων υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας, το πρώτο εξάμηνο του 2014.  
Διπλωματική Ακαδημία
Η διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία είναι δωδεκάμηνη. Πέραν της θεωρητικής τους εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι πρέσβεις κάνουν πρακτική εξάσκηση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου σε διευθύνσεις του υπουργείου Εξωτερικών,  και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες αρχές και υπηρεσίες και συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.
Το β’ εξάμηνο, οι υποψήφιοι ακόλουθοι εκπαιδεύονται στην Οικονομική Διπλωματία, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Το πρόγραμμα  επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων ακολούθων πρεσβεία αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών. Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών είναι οκτώ και συγκεκριμένα:
■Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ηγεσία
■Διπλωματική Πρακτική, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ιδίων Εθιμοτυπία και Διπλωματία Αλληλογραφία
■Διοικητικά έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών και Διπλωματική Ορολογία
■Προξενική Πρακτική, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων Δημοσίου Λογιστικού
■Τεχνικές Διαπραγματεύσεων – Διαχείριση Κρίσεων
■Εξωτερική Πολιτική (πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και λοιπές διαστάσεις)
■Επικοινωνία
■Πληροφορική
Κατά τον δεύτερο κύκλο σπουδών τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα εξής:
α) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σχέσεις – Διεθνής και Ελληνική Οικονομική Διπλωματία
ί) Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Διπλωματία τα Ελλάδα
U) Ευρωπαϊκή Ένωση: Εσωτερική Αγορά – Συνοδευτικές Πολιτικές και Κοινή Εμπορική Πολιτική
iii) θέματα Αναπτυξιακής Συνεργασίας β) Διεθνές Εμπορικό Σύστημα ί) Διεθνές Εμπορικό και Χρηματοοικονομικό Σύστημα
ϋ) Δίκαιο Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών
iii) Προσέλκυση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
γ) Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) – Αρχές Διεθνούς Μάρκετινγκ, Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ελληνικών Προϊόντων δ) Εξειδικευμένες Εφαρμογές Πληροφορικής
i)Τεχνικές Προηγμένων Υπηρεσιών Επικοινωνία στο Διαδίκτυο
ii)Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Κατά τη διδασκαλία των ανωτέρω μαθημάτων δίνεται έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την άσκηση πολιτικής.  

     
Θέμα 3ο  


«Τρέχουν» οι προθεσμίες για 5.000 γιατρούς στον ΕΟΠΥΥ    

Έως τις 11 Μαΐου «τρέχει» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 5.000 θεραπευτές γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων στον ΕΟΠΥΥ.
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια δύο ετών, ενώ από το σύνολο των γιατρών 2.000 θα είναι παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής, 1.000 θα είναι παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ΩΡΑ, δερματολόγοι – αφροδισιολόγοι, ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι, νευροχειρουργοί, παιδοψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος, χειρουργοί παίδων, αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι, ογκολόγοι, φυσίατροι, ανάλογα με τις κατά τόπο ανάγκες του Οργανισμού. Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται για 4 ώρες ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδικότητα εντός πενταετία θα συναφθούν συμβάσεις με το 25% του συνόλου των θέσεων (1.250 θέσεις). Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (στη σελίδα www.eopyy.gov. gr) αίτηση – δήλωση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) και στη συνέχεια να καταθέσουν αντίγραφα αυτών στις κατά τόπους περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ). Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα κληθούν να καταθέσουν -μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης- είναι το αντίγραφο πτυχίου, η άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρόσφατο πιστοποιητικό του ιατρικού συλλόγου της περιοχής τους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, άδεια λειτουργίας ιατρείου κ.ά.  
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από τις 18 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα www.eopyy.gov.gr    
 

Η κατανομή κατά ειδικότητα  


■Αγγειοχειρουργική 3
■Αιματολογία 3
■Αλλεργιολογία 17
■Γαστρεντερολογία 130
■Γυναικολογία 171
■Δερματολογία 63
■Ενδοκρινολογία 54
■Καρδιολογία 366
■Νευρολογία 106
■Νευροχειρουργική 3
■Νεφρολογία 6
■Ορθοπεδική 179
■Ουρολογία 153
■Οφθαλμολογία 196
■ Παθολογική Ογκολογία 33
■ Παθολογία – Γενική Ιατρική 2.000
■ Παιδιατρική 1.000
■ Παιδοψυχιατρική 6
■ Πλαστική Χειρουργική 5
■ Πνευμονολογία 114
■ Ρευματολογία 51
■ Φυσιατρική 23
■  Χειρουργική 68
■ Χειρουργική θώρακος 3
■ Χειρουργική Παίδων 4
■  Ψυχιατρική 102
■ΩΡΛ 141
ΣΥΝΟΛΟ 5.000

Θέμα 4ο  


17.863 θέσεις σε 5 ξενοδοχειακούς κολοσσούς  
Πολλές ευκαιρίες για εργασία σε όλο τον κόσμο
Για να δείτε όλες τις θέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.starwoodhotels.com/ corporate/careers/index.html.
 
Είναι πέντε από τους μεγαλύτερους και γνωστότερους ξενοδοχειακούς ομίλους σε όλον τον κόσμο. Ξενοδοχεία τους βρίσκονται απ’ άκρη σε άκρη της Γης , προσφέροντας τις πολυτελείς υπηρεσίες τους σε χιλιάδες πελάτες. Χιλιάδες, όμως, είναι και οι κενές θέσεις εργασίας που προκηρύσσουν, και οι οποίες αφορούν άτομα που ειδικεύονται στον τουριστικό κλάδο, όπως ρεσεψιονίστ, καμαριέρες, μάγειρες, γυμναστές κ.λπ., αλλά και άτομα με εξειδίκευση σε τομείς όπως το μάνατζμεντ, οι πωλήσεις, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τα οικονομικά κ.ά. Ακολουθεί η παρουσίαση των ξενοδοχειακών «κολοσσών» και μια σύντομη σκιαγράφηση των 17.863 «ανοιχτών» θέσεων εργασίας τους:  
Intercontinental Hotel Group • 1.811 θέσεις
Την πρώτη θέση στη λίστα με τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους
Τη δημιουργία του υψηλότερου ξενοδοχείου στον κόσμο ανακοίνωσε τον περασμένο Φεβρουάριο το Marriott International. Ο αριθμός των δωματίων των ξενοδοχείων του αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια κατά 6% ετησίως, κυρίως χάρη στην εξάπλωση των Holiday Inn Express και των Crowne Plaza σε διάφορα μέρη του κόσμου, καθώς και στην «άφιξη» των Staybridge Suites και Indigo Hotel στην Ευρώπη.
Σημειώνεται ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων του ομίλου ξεπερνούν συνολικά τα 600.000. Αυτή τη στιγμή, οι «ανοιχτές» θέσεις εργασίας στα επτά ξενοδοχεία του ομί¬λου (Intercontinental Hotel Group, Intercontinental Hotels & Resorts, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Crown Plaza, Staybridge Suites και Candlewood Suites), τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα σε τέσσερις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Ωκεανία), ανέρχονται στις 1.811.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις, οι οποίες είναι όλων των ειδικοτήτων και προσόντων, βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://ihg. jobs.net/search/?ihgjobfield=- l&ihg_ location=-l&keyword=&pageid=430.  
Starwood Hotels & Resorts Worldwide – 4.658 θέσεις
Ευρέως γνωστά για τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας τους, όπως πισίνες, γυμναστήρια, jacuzzi και spa, τα ξενοδοχεία και παραθεριστικά κέντρα Starwood, με έδρα το Stamford των ΗΠΑ, απαρτίζουν έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους τουριστικών καταλυμάτων παγκοσμίως.
Ο όμιλος περιλαμβάνει εννιά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που απασχολούν περίπου 145.000 υπαλλήλου, εκ των οποίων η πλειονότητα (26%) εργάζεται στις ΗΠΑ. Αναλυτικά, στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική λειτουργούν 565 ξενοδοχεία του ομίλου, στην Ευρώπη 161, στην Ασία-Ειρηνικού 210, στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή 84 και στη Λατινική Αμερική 69. Συνολικά ο όμιλος διαθέτει 1.089 τουριστικά καταλύματα, τα οποία έχουν δυναμική 322.300 δωματίων.
Τα Starwood Hotels & Resorts Worldwide εξαπλώνονται με ταχείς ρυθμούς και γι’ αυτό προκηρύσσουν συνεχώς νέες θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http:// www.starwoodhotels.com) είναι διαθέσιμες 4.658 θέσεις. Οι μισές περίπου θέσεις (2.160) βρίσκονται σε ξενοδοχεία στη Βόρεια Αμερική, ενώ υπάρχουν ακόμη 1.766 «ανοιχτές» θέσεις στην Ασία, 256 στην Ευρώπη, 253 στη Μέση Ανατολή, 83 στην Καραϊβική, 57 στην Αυστραλία, 45 στη Νότια Αμερική, 38 στην Αφρική. Τα αντικείμενα των θέσεων εκτείνονται σε όλα το φάσμα του ξενοδοχειακού κλάδου: από ρεσεψιονίστ, καμαριέρες και μάγειρες μέχρι λογιστές, δικηγόρους και μάνατζερ.    

Θέμα 5ο  


Οδηγίες για τις προσλήψεις μέχρι να βγει η νέα κυβέρνηση  
Τι «παγώνει» και τι δεν επηρεάζουν οι εκλογές  

Οι προσλήψεις προσωπικού σε υπηρεσία που υλοποιούν κοινοτικά προγράμματα δεν επηρεάζονται από την προεκλογική περίοδο, ενώ, αντίθετα, παγώνουν όλες οι διαδικασίες που αφορούν μόνιμο και εποχικό προσωπικό.
Τη σχετική ρύθμιση έκανε με εγκύκλιό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βασιζόμενο στην πάγια διάταξη του «νόμου Πεπονή», ενώ το ΑΣΕΠ με ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι οι προκηρύξεις στις οποίες «έτρεχαν» οι προθεσμία αυτές «παγώνουν» και θα «ξανατρέξουν» για όσες ημέρες απομένουν μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, έως την ορκωμοσία της κυβέρνησης που προκύπτει, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν τον διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορία προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δημοσίου.
Οι φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι οι εξής: -Δημόσιες υπηρεσίες, -Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, -ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αμιγείς και μεικτές επιχειρήσεις τους, στις οποίες ο ΟΤΑ κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου,
■Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ),
■Κεντρική Ένωση Δήμων Eλλάδος (ΚΕ- ΔΕ),
■Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ- ΠΕ),
■Δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί όλων αυτών που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005,
■Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξει, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από
σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης..
■Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία’, γ’, δ’ και ε’ νομικά πρόσωπα τα παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικοί^ κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Η απαγόρευση της έκδοσης πράξεων που αφορούν τον διορισμό ή πρόσληψη και η απαγόρευση έκδοσης οποιασδήποτε πράξεως μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και o προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις συμπεριλαμβανομένων και των εγκριτικών αποφάσεων, και προσλήψεις. Δηλαδή, δεν δημοσιεύονται προκηρύξει για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξει διορισμού.
Επίσης, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τα θέματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω αναστολή, δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων.
Επιπλέον, οι διαδικασία που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσου μετά τη λήξη της αναστολής. Όσον αφορά τις πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή έχουν υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο ή όπου απαιτείται δημοσίευση, έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, δεν απαγορεύεται να εκτελεστούν, π.χ. δεν απαγορεύεται η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσία, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί η ατομική πράξη διορισμού σε ΦΕΚ πριν από την προκήρυξη των εκλογών.
Τέλος, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις όπου απαιτείται υπηρεσιακή μεταβολή ή πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της Υπηρεσίας (π.χ. πρόσληψη γιατρών και λοιπού προσωπικού για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης), απαιτείται έγκριση από την Ειδική Επιτροπή που συγκροτείται με πράξη του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και αποτελείται από τον αρχαιότερο σύμβουλο και τους δύο αρχαιότερους προέδρους του ίδιου δικαστηρίου  

ΑΣΕΠ: Προσαρμόστε τις προθεσμίες


 Το ΑΣΕΠ, σχετικά με την εφαρμογή της , διευκρινίζει το εξής: «Η απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις και αποφάσεις εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαία προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης διορισμού ή πρόσληψης. Δηλαδή δεν δημοσιεύονται
προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. Οι προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσου μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη
συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος  έως την εκπνοή τους. Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψη εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις προθεσμίες αιτήσεων και ενστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω».  

Θέμα 6ο


223 εκπαιδευτικοί σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ.  

 

Εξήντα ωρομίσθιους τακτικούς διδάσκοντες και 163 αναπληρωματικούς θα προσλάβει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα και την Βέροια, για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών συναφείς με τα 17 γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων και παράλληλα:
•Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
•Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.
•Να μη διώκονται ποινικά.
•Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
•Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν.
•Να μην κατέχουν δημόσια θέση και σε περίπτωση που κατέχουν να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1305/1982 και 1256/1982 (περί πολυθεσίας).
•Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
•Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.
•Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία αστυνομικοί να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή.
•Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
•Οι υποψήφιοι αστυνομικοί εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.  
Αιτήσεις – Δικαιολογητικά
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό στην ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
α. Αίτηση
β. Υπόμνημα – Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών
δ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο εξωτερικού
ε. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις σπουδές
στ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
ζ. Μία φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4χ4 cm
η. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96
ι. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους αξιωματικούς εν αποστρατεία. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται έως τις 26 του μήνα, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Πληροφορίες στα τηλ. 210 2424309-12 και 23310 34310, 34320 (Βέροια) ή στο http://www.minocp.gov.gr.        

Εργασιακά νέα
 


Αντίστροφη μέτρηση για 4.997 πεντάμηνες συμβάσεις  
Το ερχόμενο Σάββατο, 28 Απριλίου, πέφτει η «αυλαία» σε δώδεκα προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.915 ανέργων.  
Για τους υπόλοιπους έντεκα διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως και τις 4 Μαΐου.  
Μεγάλος αριθμός θέσεων προσφέρεται  στη Μεσσηνία, όπου θα προσληφθούν 700 άνεργοι, στην Ηλεία με 594 και στην Αρτα με 505 θέσεις για ανέργους. Δυνατότητα να διεκδικήσουν τις θέσεις έχουν υποψήφιοι όλων των κατηγοριών Εκπαίδευσης, ωστόσο η πλειονότητά τους αφορά αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου.
Επίσης, προσφέρονται πολλές θέσεις επιστημονικού, ιατρικού, παραϊατρικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.  
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Διαγωνισμός για 20 ακολούθους πρεσβείας  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
100 θέσεις στην Τσεχία
Ευκαιρίες εργασίας στο Brno της Τσεχίας για 100 νεοεισερχόμενους προσφέρει μεγάλη εταιρεία του κλάδου της τεχνολογίας.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…