Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2010 Με στόχο το «μπλοκάρισμα» στην ανεργία

Με στόχο το «μπλοκάρισμα» στην ανεργία

0

Τάξη στον τομέα της εργασίας σε μια εποχή αυξανόμενης ανεργίας επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εργασίας ανακοινώνοντας μέτρα που αφορούν στις ευέλικτες μορφές εργασίας με πρόσθετες εγγυήσεις για τους εργαζόμενους και καινούργιες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις και τις συντάξεις με κεντρική στόχευση την προστασία των εργαζομένων την πάταξη της «μαύρης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την μείωση του χρόνου απονομής των συντάξεων. Oι προτάσεις που αφορούν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μπλοκάκια, μερική απασχόληση κ.ά.) περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που έδωσε προχθές για δημόσια διαβούλευση το υπουργείο. Επίσης, η ηγεσία του υπουργείου θα υλοποιήσει αλλαγές στις επιδοτήσεις των υπό απόλυση εργαζομένων οι οποίοι θα επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως καταρτιζόμενοι τις ημέρες που η επιχείρηση θα αδυνατεί να τους πληρώσει, αλλά και των προς πρόσληψη ανέργων. Για τους τελευταίους θα επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές για τέσσερα χρόνια.Νέο καθεστώς στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις Το πακέτο των προτάσεων για τους εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές απασχόλησης προβλέπει: 1) Μπλοκάκια: Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για τρεις συνεχείς μήνες. 2)Εργασία τα Σάββατα: Η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα με παραβίαση του πενθημέρου, εκτός από τις άλλες κυρώσεις, θα αμείβεται με προσαυξημένο κατά 100% ημερομίσθιο (δηλαδή ως παράνομη υπερωρία). 3)Μερική απασχόληση: Κάθε συμφωνία για παροχή εργασίας υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης υποβάλλεται εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά θα θεωρείται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης, αν υπάρχει ωράριο μικρότερο από το κανονικό, η εργασία θα παρέχεται συνεχώς και μία φορά την ημέρα. Ο απασχολούμενος κάτω των 4 ωρών θα λαμβάνει αποδοχές προσαυξημένες κατά 7,5% και για παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης προσαύξηση 10%. 4)Εκ περιτροπής εργασία: Σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητας, ο εργοδότης μπορεί, αντί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, να επιβάλει εκ περιτροπής απασχόληση έως 6 μήνες κατά τη διάρκεια του έτους. 5)Ενοικίαση εργαζομένων: Στις συμβάσεις που θα συναφθούν ή θα ανανεωθούν μετά την ψήφιση του νέου νόμου, η ενοικίαση εργαζομένων θα γίνεται με τους ίδιους όρους εργασίας (αμοιβές, ωράρια, ασφάλιση στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κ.ά.) που έχει το προσωπικό του έμμεσου εργοδότη και σε καμία περίπτωση με αμοιβές κατώτερες από εκείνες της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η ενοικίαση θα έχει διάρκεια 12 μηνών- μαζί με τις ανανεώσεις- και 18 μηνών σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού, διαφορετικά η σύμβαση θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. 6) Διαθεσιμότητα: Δεν θα μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ετησίως και θα αποφασίζεται υποχρεωτικά ύστερα από διαβούλευση και ύστερα από έγκριση του υπουργού Εργασίας, αν πρόκειται για ΔΕΚΟ. 7)Τηλεεργασία: Καθιερώνεται περίοδος προσαρμογής τριών μηνών, μετά την παρέλευση των οποίων εντός 15ημέρων ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς (κανονικής εργασίας). 8) Άδεια μισθωτού: Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας σε περισσότερες από δύο περιόδους ύστερα από αίτημα του μισθωτού. 9)Χρόνος εργασίας: Για να εφαρμοστούν ελαστικά ωράρια εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, πρέπει να υπάρχει συμφωνία των συνδικάτων (τον λόγο θα έχουν τα κλαδικά σωματεία ή οι ομοσπονδίες σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 άτομα). 10) Βιβλία: Όλες οι επιχειρήσεις (και όχι μόνο οι βιομηχανικές και βιοτεχνίες) θα τηρούν βιβλίο υπερωριών (χωρίς υποχρέωση θεώρησής του) και θα το φυλάσσουν για πέντε έτη. Σε περίπτωση αλλαγής ωραρίου εργαζομένου θα ενημερώνουν το ΣΕΠΕ την ίδια ημέρα και για άλλες αλλαγές (επωνυμίας, προσλήψεις κ.α.) εντός 15 ημερών.Για τις συντάξεις Όσον αφορά τις συντάξεις, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, μεταξύ των άλλων, ανακοίνωσε: ?Ρύθμιση που αφορά τη διαδικασία απονομής των συντάξεων, κυρίως για τη διαδοχική ασφάλιση. Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση (Νόμος 2676/1999) έχει τη μορφή προσυνταξιοδοτικής απόφασης, χορηγείται από κάθε Ταμείο σε κάθε υποψήφιο συνταξιούχο ύστερα από αίτησή του, εφόσον υπολείπονται έως και δύο χρόνια για τη συνταξιοδότηση, και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία με το ασφαλιστικό ιστορικό. ? Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την απονομή των συντάξεων ώστε από το 2011 να καταβάλλονται σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται στα Ταμεία νέα Κέντρα Ανακεφαλαίωσης και ομάδες εργασίας, για να αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες τις εκκρεμότητες σε περίπου 150.000Κονδύλια από το ΕΣΠΑΜέσω του ΕΣΠΑ θα διατεθούν στον ΟΑΕΔ κονδύλια άνω του 1 δισ. ευρώ για προγράμματα καράρτισης και επιδότησης των εισφορών νέων ανέργων έως 30 ετών.Επιδότηση εισφορών Με το πρόγραμμα για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών θα προσληφθούν 60.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας μέχρι 30 ετών Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος θα είναι 100% τον πρώτο χρόνο εργασίας του νέου, 75% το δεύτερο, 50% τον τρίτο και 25% τον τέταρτο. Στο πρόγραμμα αυτό προβλέπεται να διατεθούν 750 εκατ. ευρώ για την επιδότηση των εισφορών στην 4ετία. Επιδότηση εισφορών για νέους ανέργους έως 30 ετών Πρόγραμμα για την κατάρτιση 700.000 εργαζομένων σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα Παπασπύρου: «Σαν νομός είμαστε στην κόκκινη γραμμή! Δεν υπάρχει ζήτηση εργασίας» Κληθείς από το «Ε» να σχολιάσει το νέο καθεστώς στις εργασιακές σχέσεις – σύμφωνα με τα μέτρα του υπουργείου Απασχόλησης – ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου κ. Σπύρος Παπαχρήστου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι θέλουν πρωτίστως δουλειά και όχι μερική απασχόληση: «Να βρεθεί τρόπος οι εργαζόμενοι να δουλεύουν και να αμείβονται σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις της ΓΣΕΕ και τις κλαδικές συμβάσεις. Οι ελαστικές μορφές εργασίας με την μερική απασχόληση δίνουν…μερική δουλειά και …μερικό μεροκάματο! Εμείς σαν νομός είμαστε στην κόκκινη γραμμή! Έχουμε μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη ανεργία και καθόλου ζήτηση εργασίας γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήσεις και αυτές που υπάρχουν απολύουν αντί να ζητάνε εργαζομένους. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις…να υπάρξει παραγωγή για να υπάρξει άνοιγμα θέσεων εργασίας. Να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις σε παραγωγικές βιομηχανίες».Να σημειώσουμε ότι η ΓΣΕΕ εξήγγειλε απεργία στα τέλη του Φλεβάρη ενώ το ΠΑΜΕ στις 10 Φλεβάρη.Μαριάννα Ξανθοπούλουmarianaxan@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2010
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αγαπάς την Ελλάδα; Απόδειξη!

Επαναφέρει το μέτρο των αποδείξεων η κυβέρνηση και προκειμένου να ελέγξει τη φοροδιαφυγή κ…