Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2010 Πως θα πορευτούμε αναπτυξιακά μέχρι το 2020

Πως θα πορευτούμε αναπτυξιακά μέχρι το 2020

0

Ολοκληρώθηκε στις 2μ.μ. της Κυριακής 17 Ιανουαρίου το 2ο αναπτυξιακό συνέδριο με θέμα: «Νομός Ξάνθης: Χάρτης Πορείας ως το 2010». Την τελευταία μέρα του τριήμερου συνεδρίου το προεδρείο που συναποτελούσαν ο νομάρχης κ. Παυλίδης, ο δήμαρχος Βιστονίδας κ. Ζλάτκος και ο καθηγητής της Πολυτεχνικής του Δ.Π.Θ. κ. Κωτσοβίνος, έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους των ΟΤΑ, των κομμάτων, των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, των επιστημονικών συλλόγων, σωματείων και ΜΚΟ καθώς επίσης και στους πολίτες. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, γεγονός που πιστοποιεί ότι αποτελεί κοινή πεποίθηση, ότι άπαντες έχουν λόγο για την ανάπτυξη του νομού και για το σχεδιασμό ενός μοντέλου με συγκεκριμένες στοχεύσεις ως το 2020. Ότι όλοι έχουν λόγο για το πώς θέλουν το μέλλον του νομού και τί ενέργειες και παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για να γίνει καλύτερο. Και αυτό αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα καθώς όπως ειπώθηκε: «…η ανάπτυξη δεν είναι κάτι αφηρημένο αλλά θέλει σχεδιασμό και συμμετοχή όλων». Το «Ε» θα παρουσιάσει εκτενές ρεπορτάζ με τις προτάσεις όλων αυτών που τοποθετήθηκαν στο αυριανό φύλλο, δίνοντας προτεραιότητα στην παρουσίαση των Συμπερασμάτων του 2ου αναπτυξιακού συνεδρίου που αναγνώστηκαν στο τέλος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Νομαρχίας κ. Πολυμένη Δημήτριο καθώς αυτά συγκεκριμενοποιούν σ’ ένα τελικό κείμενο όλη τη θεματολογία που αναπτύχθηκε και τις τρεις μέρες του συνεδρίου.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΑΡΙΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ: «ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟ 2020»•Μελετώντας προσεκτικά τις αξιόλογες, ομολογουμένως, εισηγήσεις αλλά και τις τοποθετήσεις των συνέδρων προκύπτει ένα πολύ βασικό και ουσιαστικό συμπέρασμα: «Ότι έρχονται να επιβεβαιώσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις, να εμπλουτίσουν τις θέσεις που αναπτύχθηκαν και συμπερασματικά αναφέρθηκαν στο Γ Αναπτυξιακό Συνέδριο. Ορθά λοιπόν ειπώθηκε ότι το 2° Αναπτυξιακό Συνέδριο είναι συνέχεια του πρώτου. Και είναι βασικό, διότι δηλώνει ότι και. τότε και τώρα υπάρχει ωριμότητα σι η σκέψη, στον προβληματισμό και στις επισημάνσεις, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής με προτάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.•Προσδιορίσθηκαν τα δυνατά σημεία του Νομού, τα αδύνατα και οι ευκαιρίες.•Ο Νομός Ξάνθης, είναι μικρός σε έκταση, αλλά με ένα αξιόλογο ορεινό όγκο, με μια αποδοτική πεδιάδα, με αμμώδη παραλία 35 χιλιομέτρων με προστατευόμενες περιοχές, πλούσια οικοσυστήματα, με παράδοση και ιστορία, με συνύπαρξη του ηπειρωτικού και μεσογειακού στοιχείου. Με σημαντικές υποδομές, που, είτε έχουν υλοποιηθεί, είτε έχουν δρομολογηθεί στα πλαίσια και της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, ο οποίος, μετά το άνοιγμα και της τουριστικής διόδου με τη γείτονα Βουλγαρία κατέχει κεντροβαρή θέση στη Β.Α. Ελλάδα και στη φυσική έξοδο τωνΒαλκανικών χωρών προς το Αιγαίο.•Ο γεωργικός χαρακτήρας του Νομού παραμένει, μιας και το ποσοστό της γεωργίας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ υπερβαίνει κάθε χρόνο το αντίστοιχο της χώρας. Θα πρέπει όμως να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι πολιτικές για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, την ενίσχυση και ενθάρρυνση νέων καλλιεργειών (ενεργειακά φυτά, βιολογικές καλλιέργειες, αρωματικά φυτά).•Ο Νομός έχει τη φυσική υποδομή να υποστηρίζει την κτηνοτροφία, δίνοντας ταυτόχρονα προσοχή στα παραγόμενα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, όσον αφορά την υγειονομική πιστοποίηση ώστε η απόλυτη διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα του τελικού προϊόντος για τον καταναλωτή να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κτηνοτροφίας.•Στον δευτερογενή τομέα είναι ορατή η συρρίκνωση της μεταποιητικής βάσης της περιοχής και κυρίως αυτή που ήταν συνδεδεμένη με τους ντόπιους φυσικούς πόρους και παραγωγές. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να υπάρξει αντιστροφή του κλίματος με μέτρα και πολιτικές που θα δημιουργούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Σύνδεση πρωτογενή τομέα – Μεταποίηση με τριτογενή τομέα -Υπηρεσίες. Να επιδιώκεται η καθετοποίηση ώστε να μένει στην περιοχή ολόκληρη η προστιθέμενη αξία.•Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και συστημάτων παραγωγής, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, διασύνδεση του Πολυτεχνείου με την παραγωγή την έρευνα και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.•Αναπτυξιακός προσανατολισμός με κλαδική πολιτική και αναπτυξιακούς άξονες που να κινούνται μεταξύ του διαμετακομιστικού εμπορίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της παραγωγής επώνυμων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και στη δευτερογενή παραγωγή .•Πράσινη ανάπτυξη, η οποία εκφράζεται στο Νομό ως πλούσιο περιβάλλον, πλούτος της γης και πλούτος των ανθρώπων.•Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας διότι αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα αξιοποίησης, τόσο του ορεινού όγκου της Ροδόπης, όσο και των δασικών πόρων του νομού.•Στον τριτογενή τομέα παραμένει αιχμή του δόρατος η ανάδειξη και η αξιοποίηση «του τουριστικού προϊόντος». Η Ξάνθη έχει πλέον καθιερωθεί ως τουριστικός προορισμός, με συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα, με πυλώνες φύση, παράδοση, φιλοξενία. Διαθέτει ένα σύνθετο τουριστικό προϊόν, βασισμένο στη γοητεία των αντιθέσεων, στο οποίο συνδυάζονται το φυσικό κάλλος, η ιστορική παράδοση και πολιτισμική ιδιαιτερότητα. Σε αυτά τα πλεονεκτήματα έρχεται να προστεθεί και η Εγνατία Οδός και η τουριστική δίοδος Θερμών – Κίδαρι – Ζλάτογκραντ Βουλγαρίας.•Τίθεται ως καθαρή στόχευση η διατομεακή αναδιάρθρωση του τοπικού ΑΕΠ που επιβάλλεται να, συγκλίνει με τις σύγχρονες οικονομίες, όπου οι υπηρεσίες κατέχουν πλέον του 70%. Οι υπηρεσίες πρέπει να ενισχυθούν με έμφαση στον τουρισμό.•Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα σε ορισμένα ζητήματα, όπως αυτό της γεωθερμίας με κύριες επισημάνσεις: την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης, καθότι το γεωθερμικό πεδίο του Νομού μπορεί να αξιοποιηθεί για καλλιέργειες, μεταποίηση, θέρμανση οικισμών, αλλά και στον θερμαλισμό και τον ιαματικό τουρισμό συμβάλλοντας σημαντικά στην τοπική οικονομία.•Η διαχείριση των υδάτων, επιφανειακών και υπόγειων και η αντιμετώπιση του φαινομένου της υφαλμίρυνσης με την κατασκευή του περιβαλλοντικού έργου μεταφοράς νερών από τον Νέστο ποταμό στην πεδιάδα καταργώντας τις υπάρχουσες γεωτρήσεις.•Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε όλο το Νομό, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ανάπτυξη στεγαστικών προγραμμάτων στους οικισμούς του Νομού, χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση των νέων Δήμων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων εφαρμογής και των έργων υποδομής, άμεση ενεργοποίηση των κωδικών παρέμβασης που αφορούν στη διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, βασικές υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων ως διαδημοτικά έργα.•Μεγάλες παρεμβάσεις εξακολουθούν να παραμένουν ως προτεραιότητες:-Η επέκταση του Λιμένα Λάγος-Η Σιδηροδρομική Εγνατία-Ο Περιμετρικός δακτύλιος Ξάνθης -Ο κάθετος άξονας Ξάνθης ελληνοβουλγαρικά σύνορα•Τέλος να αναθεωρηθεί το μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης που ίσχυσε μέχρι σήμερα λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται και να αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη των βασικών δικτύων και υποδομών με χρήσιμα έργα, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την εξωστρέφεια.Η περίοδος που διανύουμε είναι περίοδος μεγάλων ανακατατάξεων. Βιώνουμε μια σκληρή οικονομική κρίση, γεωοικονομικές ανακατατάξεις, καινοτομίες, νέα κοινωνικά ρεύματα, που φέρνουν στην καθημερινότητα μας η εποχή της παγκοσμιοποίησης των μεταναστευτικών ρευμάτων και των κλιματικών αλλαγών. Η πορεία του νομού προς το 2020 προϋποθέτει ρεαλισμό και ορθολογισμό, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα, ώστε να αμβλυνθούν τα όποια μειονεκτήματα. Οφείλουμε λοιπόν οι στοχεύσεις μας να έχουνε δυναμική, εξωστρέφεια και σιγουριά για το παρόν και το μέλλον.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2010
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

15… δεισιδαιμονίες της Πρωτοχρονιάς

Οι άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά σε ευχάριστη ατμόσφαιρα με στολίδι…