Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2008 Συνεδρίαση στην Ξάνθη για το «Αλεξ. Μπαλτατζής»

Συνεδρίαση στην Ξάνθη για το «Αλεξ. Μπαλτατζής»

0

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιείται στην Ξάνθη η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 – «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» – (ΠΑΑ), παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρου Κοντού, ο οποίος θα απευθύνει σχετικό χαιρετισμό.
Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, της οποίας προεδρεύει ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, μετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, άλλων Υπουργείων, των Περιφερειών της Χώρας, Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, της οποίας σκοπός είναι η διαπίστωση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΠΑΑ θα γίνει συνοπτική παρουσίαση: α) της μέχρι σήμερα πορείας του ΠΑΑ, καθώς και ενημέρωση των μελών σχετικά με την Ετήσια Συνάντηση του ΠΑΑ που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2008, β) τις Δραστηριότητες στο πλαίσιο της Παράλληλης Αξιολόγησης του ΠΑΑ γ) αναφορά στο πλαίσιο αναθεώρησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
Επίσης, θα γίνει ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης για ειδικά θέματα όπως: α) καθορισμός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας στο πλαίσιο εκπόνησης σχετικής μελέτης και για τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών NATURA, β) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), γ) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης από τον Γεωγραφικό Εκπρόσωπο, δ) μελέτη για τον υπολογισμό και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους, διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων (άρθρο 39 Καν. 1698/05).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2008
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Επιμελούνται» τεχνικά την ανάπτυξη της Θράκης

Άπαντες παρόντες…