Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 «Αναπτυξιακή επένδυση που προστατεύει το περιβάλλον»

«Αναπτυξιακή επένδυση που προστατεύει το περιβάλλον»

0

Το «Ε» δεδομένης της συγκυρίας του πρόσφατου περιφερειακού συμβουλίου, όπου συζητήθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, γνωρίζοντας την σπουδαιότητα του θέματος για την τοπική κοινωνία και αφουγκραζόμενο τον ανήσυχο παλμό και την ευαισθησία της γύρω από το ερώτημα: «Θα γίνουμε ο σκουπιδότοπος της περιφέρειας;», ανοίγει το φάκελο «Σκουπίδια», παρέχοντας βήμα διαλόγου και προβληματισμού στους πολίτες και φιλοξενώντας τις θέσεις και τις προτάσεις όλων των θεσμικών φορέων και των απλών πολιτών, ώστε να αποκομισθεί η ευκρινέστερη εικόνα γύρω από το θέμα, να αποκρυσταλλωθεί η γνώμη της τοπικής κοινωνίας, θεωρώντας ότι αυτό το ιδιότυπο δημοψήφισμα ευθυγραμμίζεται με το κοινό όφελος. Μετά από τη συνέντευξη (φύλλο Δευτέρας 20/11), με το Νομάρχη Ξάνθης κ. Γιώργο Παυλίδη ο οποίος καταψήφισε – μειοψηφώντας – το τροποποιημένο Σχέδιο καθιστώντας σαφές ότι δεν θα επιτρέψει μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία και η περιβαλλοντική προστασία του νομού από ένα Σχέδιο που δεν παρέχει εχέγγυα βιωσιμότητας και δικλείδες ασφαλείας σε περιπτώσεις κρίσεων και χαρακτηρίζοντας «υπό ανοχήν» ένα Σχέδιο που θα έχει την κεντρική μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Ξάνθη, αλλά και ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) και στους 5 νομούς της Περιφέρειας και στην Ξάνθη και θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΥ Ξάνθης μόνο τα απορρίμματα της και όχι των άλλων νομών, το «Ε» σήμερα φιλοξενεί τη θέση του Δημάρχου Ξάνθης κ. Μιχάλη Στυλιανίδη, ο οποίος ψήφισε το Σχέδιο στο περιφερειακό συμβούλιο.

Δήμαρχος Ξάνθης: «Γιατί ψήφισα το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

Ο κ. Δήμαρχος αιτιολογώντας τη θετική του στάση απέναντι στο Σχέδιο  επισημαίνει ότι στην τροποποίηση του Σχεδίου περιλαμβάνονται πολλά από τα αιτήματα που τέθηκαν από την ΤΕΔΚ. 

Σε ποιο σημείο αναθεωρήθηκε το Σχέδιο

1)Σε κάθε νομό θα υπάρχουν ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)– δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ στους άλλους νομούς παρά μόνο ανεξέλεγκτες χωματερές που σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία πρέπει να κλείσουν από το 2007 – ώστε σε περιόδους κρίσεων τα απορρίμματα  του κάθε νομού να μεταφέρονται για υγειονομική ταφή στον δικό τους ΧΥΤΑ. Σημειώνεται ότι ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε ο νομός μας από την Περιφέρεια για την εγκατάσταση σ’ αυτόν Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας ήταν και το γεγονός ότι εδώ υπάρχει ΧΥΤΑ.

2)Το τροποποιημένο Σχέδιο προβλέπει ότι δεν θα μεταφέρονται απορρίμματα από τα νησιά Σαμοθράκη και Θάσο

3)Η μεταφορά των απορριμμάτων θα μπορεί να γίνει και με το σιδηρόδρομο

4)Από την προκήρυξη που θα γίνει θα υπάρχει δυνατότητα  στον οποιονδήποτε επενδυτή να κατασκευάσει ένα ή και περισσότερα εργοστάσια, όπου θα υπάρχει στο χώρο αυτό ΧΥΤΥ (Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων), που θα δέχεται τα υπολείμματα της επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι δεν είναι γνωστό αν θα γίνουν περισσότερα πέραν του ενός εργοστασίου και που. Αυτό θα προκύψει από τις προτάσεις των υποψηφίων επενδυτών.

Το παραπάνω αποτελεί και ένα κομβικό σημείο της ένστασης του Νομάρχη Ξάνθης, καθώς δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα να μεταφέρονται τα υπολείμματα των 5 νομών όχι στον ΧΥΤΥ της Ξάνθης, αλλά στους νομούς απ’ όπου προέρχονται. Αυτή τη θέση φαίνεται να συμμερίζεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης αν και είναι πιο συγκαταβατικός, ως προς το ένα σκέλος της  – καθώς σύμφωνα με το παρακάτω θεωρεί εφικτή μια μέση λύση  – γεγονός που πιστοποιείται από την  τελική ψήφιση του Σχεδίου.

Δήμαρχος Ξάνθης: «Μέχρι τώρα το Σχέδιο αναφερόταν σε βιολογική επεξεργασία ή σε ένα ποσοστό υπολειμμάτων που θα πήγαιναν στον ΧΥΤΥ. Αυτό το ποσοστό λέμε ότι θα πρέπει να μικρύνει και να επιστρέφουν τα υπολείμματα μετά την επεξεργασία στους νομούς από τους οποίους προέρχονται (θέση Νομάρχη). Είναι εφικτό να «περάσει» ως προ στο εξής: Μετά τη βιολογική επεξεργασία και αφού διαχωριστούν τα αδρανή υλικά, η μάζα που θα προκύπτει να καίγεται, οπότε θα περιοριστεί πολύ το ποσοστό των απορριμμάτων που θα πηγαίνουν στον ΧΥΤΥ Ξάνθης και τα οποία θα είναι αβλαβή».

Αντισταθμιστικά οφέλη

Στο καίριο ερώτημα ποια θα είναι τα αντισταθμιστικά οφέλη από όλο το εγχείρημα αλλά και σε ποιο βαθμό μπορεί να αποτελεί αντιστάθμισμα οτιδήποτε που έχει σχέση με την περιβαλλοντική προστασία  ο κ. Δήμαρχος τονίζει: «Εμείς λέμε να υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη που δεν θα βγαίνουν από τον φορέα διαχείρισης τη (ΔΙΑΜΑΘ) αλλά θα δίδονται από το επενδυτή του εργοστασίου προς τον ΟΤΑ ή στους όμορους της επένδυσης ΟΤΑ. Αυτό ενδεχομένως θα είναι  ένα ποσοστό από τον τζίρο που θα κάνει το εργοστάσιο».

Αυτό που επίσης επισημαίνει ο κ. Δήμαρχος είναι ότι υπάρχει αντίλογος από τους άλλους νομούς ως προς το θέμα των αντισταθμιστικών οφελών που ζητάμε ως νομός με το επιχείρημα: « Γιατί να μας δώσουν αντισταθμιστικά οφέλη; Επειδή κάνουμε επένδυση στον νομό μας που πέρα από την επεξεργασία των απορριμμάτων που θα είναι η πρώτη ύλη για ένα εργοστάσιο, θα υπάρχει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης και θα δημιουργηθούν γύρω απ’ αυτές τις επενδύσεις και άλλες επιχειρήσεις που θα βοηθούν αυτή την λειτουργία».

Στο ερώτημα βέβαια αν θέλουν οι άλλοι νομοί μια τέτοια επένδυση στο νομό τους ο κ. Δήμαρχος σημείωσε ότι η Κομοτηνή αλλά και ο Έβρος εκδήλωσαν την επιθυμία να γίνει εκεί ένα εργοστάσιο.

Το επόμενο βήμα

Να προκηρυχθούν οι επενδύσεις για τις οποίες  υπάρχει έγκριση από την Ε.Ε. όπως στους ΣΜΑ (Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) , στα Κέντρα Ανακύκλωσης, στην προμήθεια μεταφορικών μέσων και στην εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Συγχρόνως πρέπει να γίνει και η προκήρυξη στους ενδιαφερόμενους επενδυτές ώστε με αυτοχρηματοδότηση να κατασκευάσουν το ή τα εργοστάσια.

«Πλεονέκτημα για το νομό», η θέση του Δημάρχου

Δήμαρχος Ξάνθης: «Αν διασφαλιστούν  όλα αυτά που θέσαμε θα’ θελα να γίνει στον νομό μας αυτή η επένδυση, γιατί πιστεύω ότι είναι μια επένδυση που συμβάλει στην ανάπτυξη του τόπου ενώ συγχρόνως προστατεύει το περιβάλλον. Άλλωστε ο κυρίαρχος στόχος αυτός είναι».

Παράλληλα επεξηγεί το πώς επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος: «Τα ζυμώσιμα υλικά που θα πηγαίνουν στο ΧΥΤΥ με την λειτουργία του εργοστασίου θα είναι αδρανή και αβλαβή υλικά. Θα σταματήσει η λειτουργία των χωματερών όλα θα πηγαίνουν στο εργοστάσιο,  θα επεξεργάζονται,  θα ανακυκλώνονται θα γίνουν και εργοστάσια ανακύκλωσης των υλικών θα υπάρχουν οι τοπικοί σταθμοί ανακύκλωσης των υλικών θα γίνεται μια προεπιλογή και προεπεξεργασία στους 15 σταθμούς μεταφόρτωσης και κέντρα ανακυκλώσεων υλικών. Πρόκειται για ένα σχέδιο που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα από την περιοχή της Ορεστιάδας μέχρι τη Δράμα και το Κάτω Νευροκόπι».

Μαριάννα Ξανθοπούλου

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ολοκλήρωση της μελέτης για τη μεταφορά υδάτων από το Νέστο, το 2007

Την επιπλέον πίστωση 3,3 εκατομμυρίων ευρώ εντός του 2007 για την ολοκλήρωση της υλοποίηση…