Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Πρόσληψη οικογενειακού Βοηθού για το Βοήθεια στο Σπίτι του δήμου Αβδήρων

Πρόσληψη οικογενειακού Βοηθού για το Βοήθεια στο Σπίτι του δήμου Αβδήρων

0
voitheia spiti2

Ένα άτομο για 3 μήνες

Αιτήσεις έως και  την 20 -09-2022

 

Ο δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 31-12-2022, συνολικά ενός (1) ατόμου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων για τις ανάγκες του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι το οποίο με τον ΟΕΥ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/5991/31-12-2020 εντάσσεται ως Γραφείο στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού

 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 31-12-2022 Ένα (1)

 

Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται στην αναλυτική ανακοίνωσηκαι να την υποβάλουν, στο ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.- ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΚ 67064 υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516-509) σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία δημοσίευση και έως και την 20 -09-2022.

 

Ξεκινούν οι εγγραφές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας

Μέχρι την Κυριακή οι εκπρόθεσμες αιτήσεις για τη συμπλήρωση κενών θέσεων

 

Ξεκινούν άμεσα οι εγγραφές των υποψηφίων μαθητών στις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ σε 31 ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2022-23.

Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των αιτήσεων τους, οι μαθητές θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την κατάταξή τους στους πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων, ώστε να προσέλθουν εντός τριών εργασίμων ημερών στην ΕΠΑΣ επιλογής τους για την εγγραφή τους.

Παράλληλα, θα συνεχίζουν να γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις μόνο για ειδικότητες με κενές θέσεις από 13/9/2022 έως και 18/9/2022 και ώρα 23:59. Τις σχετικές ειδικότητες, ανά ΕΠΑΣ, μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=ekpaidefomenoi-stis-epas-mathitias&tab2=eghghrafes&tab3=

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15-29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) της ΔΥΠΑ

Οι 50 ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ εφαρμόζουν από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη σχολή με τη μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training).

 

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητευόμενοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σε 31 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, ενώ η αμοιβή τους είναι 23,89 ευρώ για κάθε ημέρα μαθητείας στο χώρο εργασίας για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/mathitia

 

7 προγράμματα για 50.000 θέσεις και επιχορήγηση 6.220 νέων επαγγελματιών

 

Επιχορήγηση 14.800 ευρώ για 6.220 νέους ελεύθερους επαγγελματίες που θα ιδρύσουν επιχείρηση στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και 50.000 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, του Δημοσίου, αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπουν επτά νέα προγράμματα απασχόλησης, εκ των οποίων πέντε ξεκινούν άμεσα και δύο προς το τέλος του χρόνου.

 

Τα πρώτα 5 προγράμματα ξεκινούν άμεσα και είναι τα εξής:

 

1)Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.000 νέων 18-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Χρηματοδοτείται με 45 εκατ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από χθες μέσω της ΔΥΠΑ. Μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών που θα επιδοτούν με 14.800 ευρώ ο καθένας για τη δημιουργία νέας επιχείρησης στην ψηφιακή οικονομία (υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικό, παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα κ.ά.). Η αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η επιχορήγηση ορίζεται σε 14.800 ευρώ για κάθε νεοϊδρυθείσα επιχείρηση που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.

 

2)Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών.

Οι άνεργοι θα προσληφθούν για 7 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου και επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατόπιν αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι άνεργοι θα πληρώνονται με τον βασικό μισθό (713 ευρώ) από τη ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ με αναλογία Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές.

 

3)Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 10.000 μακροχρόνια ανέργους (άνω των 45 ετών). Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα λάβουν 951 ευρώ για 18 μήνες και ο μισθός τους θα επιδοτηθεί από τη ΔΥΠΑ έως και 80%. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που θα υποβάλουν επιχειρήσεις από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου με έμφαση σε αυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

 

4)Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ο πρώτος κύκλος θα ωφελήσει 7.000 ανέργους από κατηγορίες όπως άνεργες μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, μακροχρόνια ανέργους για πάνω από 2 χρόνια, άτομα άνω των 55 ετών που είναι άνεργοι για διάστημα για πάνω από έναν χρόνο, άτομα με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και Ρομά. Οι επιχειρήσεις θα πάρουν έως 700 ευρώ για κάθε πρόσληψη για 12 μήνες. Ο δεύτερος κύκλος θα ωφελήσει 3.000 άνεργα άτομα με αναπηρία, θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, αποφυλακισμένους κ.ά. Στον δεύτερο κύκλο οι επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για κάθε άτομο με 700 ευρώ για 24 μήνες.

 

Αλλά δύο προγράμματα θα ξεκινήσουν έως το τέλος του έτους:

 

1)Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες 18-66 ετών. Χρηματοδοτείται με 49,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και η διάρκειά του είναι 15 μήνες με διατήρηση των θέσεων για 5 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν κατά 50% με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

2)Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους 25-45 ετών με προϋπολογισμό 73,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σκοπός είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων μετά την κατάρτισή τους. Θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν με το 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Η διάρκεια απασχόλησης είναι 8 μήνες.

 

ΤΑ 5+2 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Πρόγραμμα Ωφελούμενοι Ποσό επιχορήγησης
Δημιουργία επιχείρησης στην ψηφιακή οικονομία 3.000 νέοι 18-29 ετών 14.800 ευρώ ανά δικαιούχο
Επιχορήγηση επιχείρησης στην ψηφιακή οικονομία 3.220 ελεύθεροι επαγγελματίες 30-45 ετών 14.800 ευρώ ανά δικαιούχο
Εργασιακή εμπειρία 10.000 νέοι 18 έως 30 ετών 713 ευρώ/μήνα
Επιδότηση θέσεων απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών 951 ευρώ/μήνα
Επιδότηση θέσεων απασχόλησης 10.000 άνεργοι ειδικών κατηγοριών Έως 700 ευρώ/μήνα
Επιδότηση απασχόλησης-πράσινη οικονομία 5.000 γυναίκες 18-66 ετών 750 ευρώ/μήνα
Επιδότηση απασχόλησης 15.000 άνεργοι με κατάρτιση 25-45 ετών 80% του μισθού και εισφορών

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δεν μειώνεται το ωράριο των εμπορικών στην Ξάνθη

«Είναι προτεινόμενο και όχι δεσμευτικό»,  διατείνεται ο πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου Ν.…