Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Πέντε μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ξάνθης

Πέντε μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ξάνθης

0
roloi peristeria

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Ιουλίου  και λήγει στις 5 Αυγούστου

 

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 122 θέσεων μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Μεταξύ αυτών είναι και 5 θέσεις στην υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ξάνθης

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 5 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

 

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων
ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Αρχιτεκτόνων (Τμήμα Μελετών) 1
ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Πολιτικών Μηχανικών 2
ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών 1

 

Έξι θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης

 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 01/07/2022 έως και 11/07/2022

 

Το ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη 6 ατόμων με συμβάσεις 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

 

Ειδικότητα Χρόνος απασχόλησης Αριθμός θέσεων
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1
ΔΕ Δοικητικο – οικονομικοί Υπάλληλοι γραφείου 8 μήνες 2
ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ 8 μήνες 1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 2

 

 

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 10.000 μακροχρόνια ανέργους

 

Επιδότηση μισθού έως 746 ευρώ – Επέκταση δράσης για να δημιουργηθούν 6.500 θέσεις εργασίας

 

Το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών ενώ το νέο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, αφορά  10.000 μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών.

Την υλοποίηση νέου προγράμματος για 10.000 μακροχρόνια ανέργους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) εξήγγειλε ο πρωθυπουργός ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε την παράταση του προγράμματος για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών ώστε να δημιουργηθούν 6.500 επιπλέον θέσεις εργασίας.

 

Νέο πρόγραμμα για 10.000 μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών

Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας άνω των 45 ετών, στον ιδιωτικό τομέα, θα δίνει έμφαση σε περιοχές που θεωρούνται θύλακες υψηλής ανεργίας. Έχοντας προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του. Θα έχει διάρκεια 12 έως 18 μήνες και θα προβλέπει μηνιαία επιχορήγηση μισθού και εισφορών 653 έως 746 ευρώ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Επέκταση προγράμματος

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη στήριξη μακροχρόνια ανέργων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της τακτικής αξιολόγησης των προγραμμάτων από τη διοίκηση του πρώην ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, τον Ιούλιο του 2020 διευρύνθηκε σημαντικά ο αριθμός των φορέων που μπορούσαν να λάβουν μέρος στο «55 έως 67», ενώ η επίδοση αυξήθηκε στο 75% από το 50% και το ανώτατο όριο ανήλθε στα 750 ευρώ, έναντι των 600 που προβλέπονταν αρχικά.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017, όμως το 2018 ο τότε στόχος των 10.000 θέσεων μειώθηκε στο μισό και έως τον Ιούλιο του 2020 είχαν γίνει λιγότερες από 1.500 προσλήψεις. Ωστόσο, ύστερα από τις αλλαγές που υπήρξαν, η αποτελεσματικότητά του αυξήθηκε δραστικά και μέσα στο διάστημα περίπου δύο ετών που ακολούθησε έγιναν 8.000 προσλήψεις.

Ενδεικτικά στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί πλήθος ΝΠΔΔ, όπως δήμοι, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, μητροπόλεις, η ΣΤΑΣΥ καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις από το σύνολο της επικράτειας.

 

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Σχολή Αστυνομίας Ροδόπης

 

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού  προσωπικού  με  ωριαία  αποζημίωση, για  κάλυψη  των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά τοεκπαιδευτικόέτος2022-2023.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη με επιλογή  των υποψηφίων, θα γίνεται μέχρι  την 14.00 ́ώρα  της 22-07-2022, προσωπικά από τους υποψήφιους/-ες ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7οχλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης, Τ.Κ. 69100.Δυνατή η υποβολή των αιτήσεων ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή Courier, στην έδρα της Υπηρεσίας  μας, υπό την προϋπόθεση  εφαρμογής  των αναφερομένων στη σχετική προκήρυξη. γ. Αντικατάσταση  της  αιτήσεως  ή  διόρθωση  αυτής  ή  συμπλήρωση  τυχόν ελλειπόντων  δικαιολογητικών,  επιτρέπεται  μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα 31 ΙΕΚ-ΔΥΠΑ

 

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στις 18:00 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έτους κατάρτισης 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXIS στη διεύθυνση:

 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/aitese-oromisthion-ekpaideutikon-iek-oaed

 

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο → Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ-ΔΥΠΑ

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών, να επιλέξουν τα  ΙΕΚ-ΔΥΠΑ της Περιφέρειας Αττικής που επιθυμούν ή τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ μίας και μόνο Περιφερειακής Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα. Tα δικαιολογητικά των υποψηφίων που αναφέρονται στην προκήρυξη πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF.

Στόχος των ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Rapid test και την επόμενη εβδομάδα στο δήμο Ξάνθης

Θα διενεργούνται καθημερινά στο isobo μπροστά από το ΚΥ Ξάνθης Συνεχίζεται από τον Δήμο Ξά…