Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Πέντε προσλήψεις στην Ε.Φ.Α. Ξάνθης

Πέντε προσλήψεις στην Ε.Φ.Α. Ξάνθης

0

1 Αρχαιολόγο και 4 Εργάτες

 

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Ενοποίηση σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Αβδήρων και Πόρων» της πράξης «Ανάδειξη συμπληρωματικών αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων» για χρονικό διάστημα [8] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΔΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων
ΥΕ Εργατών 4 Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη

διεύθυνση prokyrixeis.efaxan@culture.gr

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ Τ.Κ. 670 61 υπόψη κ. Ε. Κοβουσιάδου (τηλ. επικοινωνίας: 25410.51003) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 14/02/2022 έως 18/02/2022).

Δύο προσλήψεις στον δήμο Μύκης

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μύκης Νομού Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Δήμος Μύκης ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γκρέϊντερ και ελλείψει αυτού JCB 8 ΜΗΝΕΣ 2

 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Θέση Βοηθού Λογιστή σε εταιρεία της Ξάνθης

 

Μεγάλη εταιρεία της Ξάνθης ζητά να προλάβει Βοηθό Λογιστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταχωρίσεις τιμολογίων, εξοδολογίων, λογιστικών εγγραφών. Ενημέρωση λογιστικών καταστάσεων. Υποστήριξη καθημερινών εργασιών του τμήματος Επικοινωνία με προμηθευτές και συνεργάτες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απόφοιτος/η σχολής Οικονομικών επιστημών/Λογιστικής (Τ.Ε.Ι.)

Η προϋπηρεσία σε παρεμφερή θέση θα εκτιμηθεί

Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel)

Επιθυμητή γνώση λογισμικών προγραμμάτων και ERP (πχ. SOFTONE)

Καλή γνώση Αγγλικών

Οργανωτικές ικανότητες

Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία

Αίσθημα υπευθυνότητας

 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

Ικανοποιητικός μισθός

Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικών: cv_engineers_2017@yahoo.com

Τριετίες: Ποιοι παίρνουν αναδρομικά αυξήσεις και ποιοι εξαιρούνται

 

Πρακτικά οι αλλαγές που φέρνει η απόφαση του ΣτΕ

 

Οι εργαζόμενοι προ του 2012 θα πρέπει να λάβουν τις νόμιμες αυξήσεις στις τριετίες τους.

 

Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τις τριετίες ξεκαθάρισε δύο πράγματα, άφησε όμως «απροσδιόριστα», ορισμένα άλλα βασικά ερωτήματα, πετώντας το «μπαλάκι» στην πλευρά του υπουργείου Εργασίας, όπως έχουμε αναφέρει και αποφάνθηκε, ουσιαστικά, ότι είναι αναρμόδιο να λύσει το θέμα.

Από την απόφαση του ΣτΕ, δύο πράγματα είναι σαφή. Οι εργαζόμενοι προ του 2012 με βάση την εγκύκλιο Αχτσιόγλου, που δεν ακυρώθηκε από το ΣτΕ, θα πρέπει να λάβουν τις νόμιμες αυξήσεις στις τριετίες τους (10% ανά τριετία).

Αντίθετα, για τους εργαζόμενους μετά το 2012, παραμένουν «παγωμένες» οι τριετίες, μέχρι το ποσοστό της ανεργίας υποχωρήσει σε μονοψήφια ποσοστά, δηλαδή κάτω από το 10%, όπως είναι και η μνημονιακή δέσμευση.

Το ερώτημα είναι εάν οι αυξήσεις για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων θα ξεπαγώσουν για τη «νέα» προϋπηρεσία που θα μετρούν μετά το 10% της ανεργίας ή αν θα πρέπει να πάρουν αναδρομικά αυξήσεις και για την προϋπηρεσία που έμεινε παγωμένη από το 2012, μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από 10%.

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι οι τριετίες θα ξεπαγώσουν για την προϋπηρεσία των νέων εργαζομένων που θα ξεκινά, αφότου πέσει η ανεργία κάτω από το 10% και έως τότε, δηλαδή για το διάστημα Φεβρουαρίου 2012 και μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από 10% οι «τριετίες» τους δεν προσμετρώνται.

Η πλευρά των εργαζομένων, μέσω της νομικής παράστασης που είχε η ΓΣΕΕ στη δίκη που έγινε στο ΣτΕ για τις τριετίες, αντιτείνει ότι με τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου, οι τριετίες θα πρέπει να ξεπαγώσουν αναδρομικά από το 2012 και μετά, όταν πέσει η ανεργία κάτω από 10%.

Η δε, απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με ένα περιληπτικό σημείωμα που δημοσιεύτηκε χθες, λέει επί της ουσίας αυτό που προβλέπει ο νόμος: Ότι οι προσαυξήσεις, λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες) θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στους παλαιούς εργαζομένους, εφόσον είχαν ήδη συμπληρώσει μία τουλάχιστον τριετία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012, και φυσικά θα συνεχίσουν να τις παίρνουν και για την προϋπηρεσία που διανύουν μετά τον Φεβρουάριο του 2012, έως ότου οι μεν μισθωτοί συμπληρώσουν τα 9 έτη (3 τριετίες) και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο συμπληρώσουν 6 τριετίες, δηλαδή 18 έτη.

Για αυτές τις δύο κατηγορίες (παλαιοί εργαζόμενοι με τουλάχιστον μία τριετία συμπληρωμένη ως τον Φεβρουάριο του 2012) οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες οφείλουν να συμπληρώνουν τον βασικό τους μισθό με ένα 10% επιπλέον για κάθε μία τριετία και μέχρι 30% για τις 3 τριετίες αν είναι μισθωτοί και με ένα 5% επιπλέον στο ημερομίσθιο και ως 30% για 6 τριετίες για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Με την απόφαση του ΣτΕ απορρίφθηκε η προσφυγή που είχαν καταθέσει ο ΣΕΒ και άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, ζητώντας να ακυρωθεί η εγκύκλιος του Φεβρουαρίου του 2019 με την οποία γινόταν ερμηνεία του νόμου 4093/2012 και προβλεπόταν ότι θα έπρεπε να συνεχίσουν να καταβάλλονται οι τριετίες που είχαν κλειδώσει οι εργαζόμενοι πριν το πάγωμα, όπως και σε αυτές που συμπλήρωναν οι παλαιοί εργαζόμενοι μετά τον Φεβρουάριο του 2012.

Η πλευρά των εργοδοτών υποστήριζε ότι οι τριετίες στις κατώτατες αμοιβές έχουν καταργηθεί, ενώ η επίμαχη εγκύκλιος ανέφερε ότι οι τριετίες πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η εν λόγω εγκύκλιος «δεν είναι εκτελεστή, διότι έχει χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου» και προσθέτουν ότι με την επίμαχη εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας παρέχει υποδείξεις για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, που όμως οι υποδείξεις αυτές «δεν είναι καθαυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν αποτελούν νομική δέσμευση γι’ αυτούς».

Οι εργοδότες οφείλουν δηλαδή να συμμορφωθούν με όσα λέει ο νόμος για τις τριετίες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι παραβάτες της νομοθεσίας και θα έχουν κυρώσεις.

Όσοι σταμάτησαν να τις πληρώνουν από το 2012 και μετά σε εργαζομένους που είχαν ήδη κατοχυρώσει την πρώτη τριετία ως τον Φεβρουάριο του 2012, οφείλουν να τις δώσουν αναδρομικά.

Τη θέση των εργαζομένων, μάλιστα, πήρε και το υπουργείο Εργασίας, υποστηρίζοντας ενώπιον του ΣτΕ ότι οι τριετίες ορθώς συνεχίζουν και καταβάλλονται στους εργαζομένους που τις δικαιούνται, καθώς από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει ρητά ή σιωπηρά η κατάργησή τους.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τίμησαν τη μνήμη της σφαγής του Καρυοφύτου

Πραγματοποιήθηκε δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο του οικισμού την Κυριακή   …