Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Προετοιμάζεται για την εξεταστική εξ αποστάσεως το ΔΠΘ

Προετοιμάζεται για την εξεταστική εξ αποστάσεως το ΔΠΘ

0

Στη δημοσιότητα έδωσε το πρυτανικό συμβούλιο την εισήγησή του, όπου αναφέρει τις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη

Προτείνει τεχνικές για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση και ενημερώνει ότι λαμβάνει μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων διδασκόντων και εξεταζόμενων φοιτητών

 

Σε ανακοίνωση προς τους διδάσκοντες και τους εξεταζόμενους φοιτητές του Δ.Π.Θ. προχώρησαν οι πρυτανικές αρχές, προκειμένου να ενημερώσουν αναφορικά με την διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, γνωστοποιήθηκαν δημόσια η εισήγηση του πρυτανικού συμβουλίου για τη διενέργεια των εξ αποστάσεων εξετάσεων, η γνωστοποίηση της εισήγησης της Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιδρύματος σχετικά με τα θέματα προσωπικών δεδομένων που τίθενται, το εγχειρίδιο για τεχνικές και μέσα εξ αποστάσεων αξιολόγησης, ο κώδικας δεοντολογίας και καλής πρακτικής, και άλλες σχετικές οδηγίες και μέτρα προστασίας.

Από την πλευρά των πρυτανικών αρχών στη σχετική εισήγηση επεξηγείται ο λόγος που επιλέγεται αυτή η μέθοδος αξιολόγησης και τονίζεται ότι πρόκειται για έκτακτο μέτρο που θα ισχύσει μόνο για το εαρινό εξάμηνο του 2020.

 

Η εισήγηση του πρυτανικού συμβουλίου

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποδεχόμενο ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και του προσωπικού του και πλήρως συμμορφούμενο α) με τις προαναφερόμενες διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την έννομη υποχρέωσή του για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως αξιολόγηση και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις (ΥΑ αριθμ. 59181/Ζ1), β) με την υποχρέωσή του για εκπλήρωση καθήκοντος που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την εκπλήρωση του σκοπού του Δ.Π.Θ. που συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης βάσει της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, γ) με την ανάγκη προσαρμογής στις εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση με συνθήκες ισονομίας, χωρίς κινδύνους για την υγεία τη δική τους και του οικείου περιβάλλοντός τους, δ) με το γεγονός ότι η διενέργεια της αξιολόγησης αποτελεί τμήμα της παροχής ανώτατης εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. και δεν απαιτείται συγκατάθεση για τη χρήση τηλεδιάσκεψης, και ε) την ανάγκη ομαλής διεξαγωγής της εξ αποστάσεως αξιολόγησης με τη χρήση ασφαλιστικών δικλίδων και ενιαίων μέσων εφαρμογής για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της αξιολόγησης αλλά και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποδέχεται την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, των αρμόδιων υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και την εισήγηση της Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δ.Π.Θ. για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και καθορίζει λεπτομερώς κατά το άρθρο 7 παρ. 2, περ. α΄, β΄, γ΄, και δ΄ της με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ, τα παρακάτω:

α) Τον τρόπο και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης.

β) Την πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δ.Π.Θ. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α΄137).

γ) Τις ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης.

δ) Ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών ορίστηκε ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. και συνεπικουρείται από τον/την Κοσμήτορα της οικείας Σχολής.

Τέλος, υπογραμμίζεται με την απόφαση της Συγκλήτου ότι η πραγματοποίηση των μαθημάτων και των εξετάσεων «εξ αποστάσεως» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, αποτελεί πρακτική έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

62 νέα κρούσματα στην Ξάνθη

341 συνολικά στην ΑΜΘ Στους 709 οι διασωληνωμένοι στη χώρα-81 ακόμη θάνατοι από κορωνοϊό &…