Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Νέα Κοινωφελής: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τις 36.500 θέσεις

Νέα Κοινωφελής: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τις 36.500 θέσεις

0

Απευθύνεται σε όλους τους δήμους , τις περιφέρειες και φορείς

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη για τις 36.500 θέσεις της νέας Κοινωφελούς Εργασίας. Η σχετική προκήρυξη θα βγει στον «αέρα» μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου και θα καθορίζει μεταξύ άλλων τις ημερομηνίες για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων.

Η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 27 ή 28 Απριλίου και να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών.

Η απόφαση εξάλλου για την υλοποίηση του προγράμματος έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση:

Η δράση της απασχόλησης, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται σε όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, εκτός από τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται στους Δήμους Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και περιοχών που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης.

Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

 

Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τα 400 ευρώ

Την Πέμπτη 23 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα στο http://www.oaed.gr για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα των 400 ευρώ και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 3 Μαΐου.

Το επίδομα θα καταβληθεί σε 168.000 μακροχρόνια ανέργους του ΟΑΕΔ, ενώ η διαδικασία πληρωμής θα γίνει σε δύο φάσεις: όσοι μπουν από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 3 Μαΐου και συμπληρώσουν ή επιβεβαιώσουν ή τροποποιήσουν τα στοιχεία τους θα ξεκινήσουν να πληρώνονται άμεσα, όσοι δεν μπουν να επιβεβαιώσουν γιατί ο ΟΑΕΔ έχει όλα τους τα στοιχεία θα πληρωθούν μετά τις 3 Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα ο ΟΑΕΔ έχει τα στοιχεία περίπου 90.000 μακροχρόνια ανέργων. Έτσι όσοι μπουν από τις πρώτες ημέρες, από την Πέμπτη 23 Απριλίου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πληρωθούν ακόμη και μέσα στον Απρίλιο καθώς ο ΟΑΕΔ θα πληρώνει συνέχεια για να καταβάλλει άμεσα τα 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους.

Τα απαιτούμενα στοιχεία

Τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να έχει στη διάθεση του ο ΟΑΕΔ για να προχωρήσει στην καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ είναι τα εξής: α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, β )ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών, γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ), δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ε) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN). Την οικονομική ενίσχυση θα λάβουν μόνο οι άνεργοι που συμπλήρωσαν 12μηνη ανεργία από την 1η Απριλίου 2019 και μετά. Δικαιούχοι δηλαδή των 400 ευρώ θα είναι όσοι έγιναν μακροχρόνια άνεργοι τον τελευταίο χρόνο, συμπληρώνοντας 12μηνο και πλέον στα μητρώα του ΌΑΕΔ από 1η Απριλίου 2019 και μετά.

Επιδοτούνται δηλαδή οι «νέοι» μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι πέρασαν το κατώφλι της μακροχρόνια ανεργίας τον τελευταίο χρόνο, από 1η Απριλίου 2019 και μετά.

Ειδικότερα την Πέμπτη 23 Απριλίου θα ανοίξει στο http://www.oaed.gr/ ένα σχετικό banner για την υποβολή της αίτησης. Όλοι οι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα και να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ. Οι άνεργοι θα πρέπει μόλις ανοίξει η πλατφόρμα να μπουν μέσα για να τσεκάρουν τα στοιχεία τους ότι είναι σωστά καθώς μπορεί κάποιος να έχει αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό και να ο ΟΑΕΔ να έχει λάθος IBAN.

Ο τρόπος καταβολής των 400 ευρώ, θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται πως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους μακροχρόνια ανέργους του ΟΑΕΔ είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

 

Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΔΔΗΕ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης στην Περιοχή Κατερίνης που εδρεύει στη Κατερίνη του Νομού Πιερίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Αναλυτικά οι θέσεις:

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ , των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22/4/2020 έως και 4/5/2020

«Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή,  πέραν της  υποβολής αίτησης με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ και η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ αιτήσεων  και των επισυναπτόμενων σ’ αυτή απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e mail D.Sgouridou@deddie.gr  και A.Prodromidou@deddie.gr. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή».

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Άδικο πλήγμα στον τουρισμό των νησιών της ΠΑΜΘ

Αναστάτωσε το δημοσίευμα που κατέτασσε Θάσο και Σαμοθράκη σε νησιά υψηλής επικινδυνότητας,…