Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν φτάσετε στην κάλπη

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν φτάσετε στην κάλπη

1

Μάθετε που ψηφίζετε – Μέχρι 4 σταυροί προτίμησης στα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών

Από 1 έως και 3 σταυρούς για την Π.Ε. Ξάνθης στις Περιφερειακές εκλογές

  

Σταυροδοσία στους δήμους της Ξάνθης-Από πού θα ενημερωθείτε για τα Αποτελέσματα

 

Ενημερωτικές Οδηγίες εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για την καλύτερη διευκόλυνση των εκλογέων. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει ότι λόγω της μεγάλης αύξησης των εκλογικών τμημάτων, καθόσον για πρώτη φορά διεξάγονται τετραπλές εκλογές στη χώρα μας (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές), ενδέχεται οι ψηφοφόροι να ψηφίζουν αυτή τη φορά σε διαφορετικό σχολικό συγκρότημα από αυτό που ψήφιζαν συνήθως.

Σε αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα (π.χ. 123Α, 123Β). Στο Α ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Περιφέρεια και στο Β για τον Δήμο και την Κοινότητα. Μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr, οι εκλογείς μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν σε όλες τις εκλογές, καθώς και το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν. Αντίστοιχη ενημέρωση μπορούν οι ψηφοφόροι να λάβουν από τις σχετικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου.

 

Ξάνθη: 239 εκλογικά τμήματα σ’ όλο τον νομό – 120.000 οι ψηφοφόροι

Σε  120.000 ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους που ανανεώθηκαν έως τις 28/2/2019 και αφορούν και τους ετεροδημότες. Αυτό είναι το εν δυνάμει εκλογικό σώμα του νομού μας όπως μας βεβαιώνουν από την Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης.

Σε 239 ανέρχονται τα εκλογικά τμήματα. Απ’ αυτά τα 210 είναι χωρισμένα σε Α’ όπου θα στηθούν δύο κάλπες, για τις ευρωεκλογές και για τις περιφερειακές εκλογές και στο Β’ που θα είναι διαφορετική αίθουσα και θα στηθούν οι κάλπες για τις δημοτικές και τις κοινοτικές εκλογές. Τα υπόλοιπα 29 τμήματα είναι ενιαία δηλαδή τα Α’ και Β’ θα είναι σε ένα τμήμα. Αυτά αφορούν ορεινούς οικισμούς με λίγους ψηφοφόρους.

Προκειμένου δε να μην ταλαιπωρηθούν οι ψηφοφόροι κυρίως του δήμου της Ξάνθης κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθούν μέσα από την ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr πατώντας στην εφαρμογή «Μάθε πού ψηφίζεις 2019» ή στην ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης www.xanthi.gr

 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε με σταυρό προτίμησης.

Μέχρι 4 σταυροί προτίμησης στα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών

 

Για τις Ευρωεκλογές, οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούν και θα εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων (4) κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξουν.

 

Από 1 έως και 3 σταυρούς για την Π.Ε. Ξάνθης στις Περιφερειακές εκλογές καθώς εκλέγει 9 περιφερειακούς συμβούλους

Για τις Περιφερειακές Εκλογές, με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του:

–          Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.

–          Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι.

–          Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

–     Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

 

Σταυροδοσία στους δήμους της Ξάνθης

Έως 3 σταυρούς στους υποψηφίους του δήμου Μύκης  – Το ίδιο και στον δήμο Τοπείρου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

α) σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, υπέρ ενός (1) ή δύο (2) ή

τριών (3) υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. Σ. αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι δήμοι Τοπείρου και Μύκης καθώς δεν προήλθαν από συνενώσεις καποδιστριακών δήμων.

 

1+1 «σταυρώνει» η Σταυρούπολη

β) σε δήμους που αποτελούνται από μονοεδρικές, διεδρικές ή τριεδρικές εκλογικές

περιφέρειες, υπέρ ενός (1) υποψηφίου της περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι

εγγεγραμμένοι και υπέρ ενός (1) υποψήφιου όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών. Σ’ αυτή την περίπτωση ανήκουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης (2 έδρες). Για παράδειγμα οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης  θα μπορούν να βάλουν 1 σταυρό σ’ έναν από τους δύο υποψηφίους από την Σταυρούπολη και 1 σταυρό σε υποψήφιο από την Ξάνθη.

 

Σε Ξάνθη και Άβδηρα σταυρώνουμε 3+1

γ) σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες των τριών εκλογικές περιφέρειες,

υπέρ ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων της περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι ή/και υπέρ ενός (1) υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Ξάνθης, οι οποίοι και θα βάλουν έως  και 3 σταυρούς σε αντίστοιχους υποψηφίους της Ξάνθης και σε 1 υποψήφιο της Σταυρούπολης.  Ομοίως και οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους των Αβδήρων . Παράδειγμα: Εγγεγραμμένος στους κατάλογους της δημοτικής Ενότητας  Αβδήρων θα έχει την δυνατότητα να βάλει σταυρό έως και σε τρεις υποψηφίους από τη δημοτική ενότητα Αβδήρων και 1 από την δημοτική ενότητας Βιστονίδας ή Σελέρου.

 

Έως και 2 σταυρούς για τα τοπικά συμβούλια κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων

Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο

εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή, επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή Συμβούλια.

Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο

εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης,

είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Εξαιρούνται τα ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων

συμβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου, ψηφοδέλτιο το οποίο

δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός (1) σταυρούς, θεωρείται άκυρο.

Για τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν

συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τη σταυροδοσία στην Περιφέρεια-Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο-Δημοτική Ενότητα, καθώς και των Κοινοτήτων στην εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών https://ekloges-info.ypes.gr/. Επιλέγουν μια περιοχή πάνω στο χάρτη για να δουν τις σχετικές εκλογικές πληροφορίες.

Επίσης, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από τον οικείο Δήμο, καθώς και από τις εφορευτικές επιτροπές κατά την ημέρα ψηφοφορίας.

 

Από πού θα ενημερωθείτε για τα Αποτελέσματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Π.Ε. Ξάνθης τα εκλογικά συνεργεία της Περιφέρειας ΑΜΘ θα καταχωρούν στα πληροφοριακά συστήματα, που έχουν εγκατασταθεί για το λόγο αυτό,  τα αποτελέσματα ως παρακάτω:

1) Υπέρ Συνδυασμών και υποψηφίων  για τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

2) Υπέρ Συνδυασμών και υποψηφίων για τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

3) Υπέρ Συνδυασμών για τις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (και όχι υπέρ υποψηφίων για τις Δημοτικές Εκλογές)

Σε κάθε περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα στην καταχώριση αποτελεσμάτων υπέρ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ  για όλες τις εκλογικές διαδικασίες, σύμφωνα με την αριθ. 33/2019 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Δεν θα υπάρχει Αίθουσα Τύπου στην Π.Ε. Ξάνθης και τα αποτελέσματα, όπως θα καταχωρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα της ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ  (www.xanthi.gr).

Σε κάθε περίπτωση τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια Πρωτοδικεία.

Ενημέρωση επίσης για το σύνολο των αποτελεσμάτων μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι από ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η http://ekloges.pamth.gov.gr η οποία θα αρχίσει να ενημερώνεται το απόγευμα της Κυριακής 26 Μαΐου, με τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας. Πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα που ανέπτυξε η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας ΑΜΘ Η ίδια διεύθυνση θα είναι επίσης προσβάσιμη μέσω του επίσημου ιστοτόπου της Περιφέρειας www.pamth.gov.gr αλλά και των ιστοτόπων των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μ Τσέπελης: «Αυτά τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά. Από απόσταση, αλλά όλοι μαζί….»

Για το «Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό anti-covid χωριό» με διαδικτυακές εκδηλώσεις που ετο…