Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Διαγωνισμός της Εθνικής Τράπεζας για… ντόπιους

Διαγωνισμός της Εθνικής Τράπεζας για… ντόπιους

0

6 θέσεις για την ΑΜ – Θ

 

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από 14 μέχρι 22 Ιουλίου

 
 
Γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων σε κατά τόπους καταστήματά της προκηρύσσει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Αν και πρόκειται για ιδιωτική τράπεζα, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ, καθώς ο νόμος του παρέχει το δικαίωμα αυτό.
Πρόκειται για ένα διαγωνισμό για λίγους καθώς ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής τίθεται το κριτήριο της εντοπιότητας και μάλιστα στην πιο αυστηρή εκδοχή του: οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι της περιοχής που προκηρύσσεται η θέση.
 
 Οι υποψήφιοι (έως 30 ετών) θα εξετασθούν στις ακόλουθες ενότητες:
1. Γλωσσικές ικανότητες – δεξιότητες.
2. Αριθμητικές ικανότητες – δεξιότητες.
3. Γενικές γνώσεις.
4. Ξένη γλώσσα (αγγλικά).
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από 14 μέχρι 22 Ιουλίου 2014, στα καταστήματα της Τράπεζας και κατά προτίμηση στα πλησιέστερα της κατοικίας των υποψηφίων.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2103341431, 2103341243, 2103342328, 2103342634, 2103341428, 2103341322, 2103341432.
 
Κατανομή των θέσεων στην ΑΜΘ

1.Νομός Έβρου

1

Δήμος Διδυμοτείχου

1

Δήμος Σουφλίου

1

Νησί Σαμοθράκη

2

 
2.Νομός Δράμας

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

1

 

Τέσσερα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 116.000 ανέργους ΟΑΕΔ

Ξεκινούν μέσα στον Ιούλιο

 Τέσσερα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση και την κατάρτιση 116.000 ανέργων τίθενται σε εφαρμογή έως το τέλος του Ιουλίου. Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ και θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Ένα από τα προγράμματα που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ είναι το νέο Voucher (Επιταγή Εισόδου στην αγορά Εργασίας για νέους έως 29 ετών).Το πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε 50.000 ανέργους στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον 50.000 θέσεις πεντάμηνης εργασίας σε ΟΤΑ και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου εξασφαλίζει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Εξάμηνη απασχόληση σε 16.000 ανέργους χαμηλών προσόντων και δεξιοτήτων προβλέπει μεικτό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
 
 

Αναλυτικά τα 4 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

1.Voucher 2014 για 50.000 ανέργους

 
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας κ. Γ. Βρούτση το πρόγραμμα Επιταγή Εισόδου 2014 για ανέργους έως 29 ετών ”παίρνει μπροστά” αφού η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών (ΕΥΕ-ΕΚΤ) καλείται να υποβάλει την πρόταση της για την έναρξη του εν λόγω προγράμματος που αφορά 50.000 ανέργους έως 29 ετών. Αντικείμενο του προγράμματος Επιταγή Εισόδου για ανέργους έως 29 ετών για το 2014 αποτελεί η παροχή σε 50.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών και ειδικότερα σε 12.000 νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών και 38.000 νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:
• πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες
• πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και
• υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης .
 
Τα κονδύλια ανά περιφέρεια:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 12.600.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 14.400.000
ΗΠΕΙΡΟΣ 7.200.000
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3.510.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 14.040.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 9.000.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.240.000
ΚΡΗΤΗ 9.900.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 36.000.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4.320.000
ΑΤΤΙΚΗ 54.000.000
Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 180.000.000 €.
 
Τα κριτήρια για τους ανέργους
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» .Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών» Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Εκπαιδευτικό Επίδομα: θα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται όπως και πέρσι σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης Μετά από τη λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύμβαση εργασίας Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
 
2.Κοινωφελής εργασία για 50.000 ανέργους
 
Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για ακόμη 50.000 ανέργους, ενώ θα επιδιώξει την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων άνω των 2,4 δισ. ευρώ για την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) για την περίοδο 2014-2020. Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δίνουν δουλειά σε ανέργους για πέντε ή εξίμιση μήνες ,για τους προσληφθέντες στο υπουργείο Παιδείας όπου και θα είναι από τις πρώτες προκηρύξεις που θα εκδοθούν από τον ΟΑΕΔ. Οι υπόλοιπες προσλήψεις θα γίνουν σε φορείς του δημοσίου όπως οι ΟΤΑ Α και Β βαθμού αλλά και φορείς υπουργείων. Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά το υπουργείο Παιδείας για το 2014 θα αφορά 5.200 προσλήψεις ανέργων. Στόχος του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας είναι να προσληφθούν 5.200 άνεργοι σε υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και σε θέσεις απασχόλησης που αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές των οποίων οι οικογένειες δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Παράλληλα σύμφωνα με την απόφαση, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξ αιτίας της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με την συγκεκριμένο πράξη, αντικείμενό της είναι η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, όπως: Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, επιστάτες/τριες, προσωπικό βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, τραπεζοκόμοι, σχολικοί νοσηλευτές, συνοδοί σχολικών λεωφορείων, οδηγοί σχολικών λεωφορείων, Οι ανωτέρω ειδικότητες απασχολούνται σε σχολικές μονάδες της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, σε δομές της Ειδικής Αγωγής, καθώς και στους φορείς Επίβλεψης (Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). Το προσωπικό αυτό προβλέπεται να απασχοληθεί για 6, 5 μήνες.
 
3. Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 16.000 ανέργους
 
Νέο πρόγραμμα για 16.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 30 έως 55 ετών θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας Ο ΟΑΕΔ θα καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα παρέχει Επιταγή Κατάρτισης για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 16.000 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Το νέο πρόγραμμα θα παρέχει την εξασφάλιση εξάμηνης εργασίας στους ωφελούμενους ανέργους
Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα περιλαμβάνει: • θεωρητική κατάρτιση • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και • εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.. Οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις για 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 112.000.000 €.
 
4. Υποβολή αιτήσεων για μαθητεία στον ΟΑΕΔ
Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για συμμετοχή στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το σχολικό έτος 2014 – 2015. Ειδικότερα, πρόκειται να εισαχθούν 4.675 μαθητές και μαθήτριες για να εκπαιδευτούν σε 24 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας, στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας. Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από σήμερα έως 18 Ιουλίου στις γραμματείες των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο όσοι έχουν γεννηθεί από το 1991 έως το 1998 και κατέχουν το λιγότερο ενδεικτικό της Α’ Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων. Στις περιπτώσεις που υπάρξουν τμήματα στα οποία δεν θα συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών, η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί από τις 25 Αυγούστου έως τη συμπλήρωσή τους, ή το αργότερο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Επίσης, άλλοι 2.075 μαθητές και μαθήτριες πρόκειται να εισαχθούν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του Οργανισμού, σε 22 νέες ειδικότητες. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα έως και τις 18 Ιουλίου και από τις 25 Αυγούστου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι οι υποψήφιοι δικαιούχοι να έχουν γεννηθεί από το 1994 έως το 1999, δηλαδή να είναι έως 20 ετών και να είναι επίσης απόφοιτοι Γυμνασίου. Η επιλογή των μαθητών γίνεται με κοινωνικά κριτήρια και με βάση το βαθμό τίτλου σπουδών
 

 10.000 ευρώ σε 1.000 νέους για δική τους επιχείρηση

 
Την «επιταγή» θα πάρουν ελεύθεροι επαγγελματίες που θα δημιουργήσουν «πράσινες» ή ψηφιακές
 
Με «επιταγή» 10.000 ευρώ θα ενισχυθούν 1.000 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους καινοτόμα επιχείρηση. Πρόκειται για τη συνέχεια του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία», το οποίο είχε προσελκύσει χιλιάδες ανέργους . Η δράση θα κινηθεί πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές του προηγούμενου προγράμματος, ενώ μέσα στον Ιούλιο αναμένονται οι ανακοινώσει από τον Οργανισμό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ενώ η διάρκεια τα επιχορήγησα ανέρχεται σε 12 μήνες και το ποσό αγγίζει τα 10.000 ευρώ.
 
Δικαιούχοι
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνεργοι από 18 έως 35 ετών, ενώ θα πρέπει να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθηση της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της EE ή να είναι ομογενείς που έχουν.
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Μετά την προκήρυξη του προγράμματος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα www.oaed.gr, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησα στη χώρα μας.
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…