Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Θέσεις παρατηρητών υδρομετεωρολιγικών σταθμών και για την Ξάνθη

Θέσεις παρατηρητών υδρομετεωρολιγικών σταθμών και για την Ξάνθη

0
 
Εξήντα τέσσερα άτομα ειδικότητες ΥE Παρατηρητών σε υδρομετεωρολογικούς σταθμούς θα προσλάβει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να απασχοληθούν στην υλοποίηση του έργου «Λειτουργία δικτύου ποσοτικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων αγροτικής χρήσης του τομέα εγγείων βελτιώσεων». Έργο τους θα είναι η λήψη (επί ένα έτος) μετεωρολογικών και υδρολογικών μετρήσεων επί καθημερινής βάσης σε μετεωρολογικούς σταθμούς ευθύνη της Διεύθυνσης Γεωλογίας – Υδρολογίας τουΔιοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η παράδοση των δελτίων στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που παρακολουθεί τον σταθμό.
Το έργο των Παρατηρητών θα εκτελεστεί στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, E0v0ns, Δράμας, Καβάλας, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς, Πρέβεζας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Κέρκυρας, Αχαΐας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Κορινθίας, Μεσσηνίας,
Λέσβου, Χίου, Ρόδου, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνης. Το ποσό της αμοιβής κάθε Παρατηρητή καθορίζεται από 3 έως 6 ημερομίσθια μηνιαίως (ειδικότητας ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) ανάλογα με τα όργανα του σταθμού που παρακολουθεί.
(σ.σ. περισσότερες πληροφορίες για το αριθμό των θέσεων που θα προκηρυχτούν στην Ξάνθη σε επόμενη δημοσίευση καθώς δεν έχει έλθει η σχετική εγκύκλιος στην αρμόδια Διεύθυνση της Π.Ε. Ξάνθης)
 
 

2 θέσεις Κτηνιάτρων στην Ξάνθη

13 προσλήψεις στην ΑΜΘ

 
Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα προσλάβει με 8μηνες συμβάσεις 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών. για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών , των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της εδρεύουσας στην Κομοτηνή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για το πρόγραμμα Εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία.
 
 

8.600 προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο

 

Τους επόμενους μήνες θα εκδοθούν οι προκηρύξεις

 
Στις 8.600 θα φθάσουν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού φέτος, όπως ορίζει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, που κατατέθηκε και συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών υποθέσεων της Βουλής. Ήδη απ’ αυτές έχουν εκδοθεί προκηρύξεις για την απορρόφηση διοριστέων από εκκρεμείς διαγωνισμούς, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες θα εκδοθούν νέες προκηρύξεις, είτε από το ΑΣΕΠ είτε εκτός ΑΣΕΠ, για την κάλυψη από νέους υποψήφιους 8.600 περίπου θέσεων. Οι περισσότερες απ’ αυτές θα αφορούν τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, Υγείας, Παιδείας και Οικονομικών.
Ταυτόχρονα, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει μεγάλο αριθμό προσλήψεων, που φθάνει τις 11.107 για το 2015 και συνολικά την κάλυψη 41.684 νέων θέσεων έως και το 2018. Οι εκτιμώμενες προσλήψεις της περιόδου 2014-2016 βασίστηκαν στον κανό να 1:5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις) του προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα για το 2014, βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων που εκπονήθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙ- ΜΗΔ) και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 14.000 προσλήψεις, έκτων οποίων 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση.
Αντίστοιχα, για το έτος 2015, από το σύνολο των 11.000 προσλήψεων, οι 7.000 θα αναπληρώσουν τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις. Για τα έτη 2017-2018, οι εκτιμώμενες προσλήψεις υπολογίστηκαν βάσει του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, καθώ5 παύει να ισχύει η αναλογία 1 προς 5 που προέβλεπε το μνημόνιο.
 
Όλο το σχέδιο για 41.684 νέες θέσεις έως το 2018
Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις του μεσοπρόθεσμου 2013-2016 και οι εξειδικευμένες ανάγκες μεμονωμένων φορέων στα πλαίσια αναδιοργάνωσα των διοικητικών δομών, που ελήφθησαν υπόψη στον προγραμματισμό, είμαι οι εξής:
        Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το έτος 2013 υπήρξε μείωση των προσλήψεων στις παραγωγικές σχολές κατά 30% σε σχέση με το 2012 (δηλ. 819 άτομα) και ο ίδιος αριθμός προσλήψεων έχει ενσωματωθεί σταθερά στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη τα περιόδου 2014-2018.
Τους επόμενους μήνες θα εκδοθούν προκηρύξεις για την κάλυψη 8.600 θέσεων
        Στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανομής από το ΥΔΙΜΗΔ για 43 άτομα με βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη, τέκνα αποβιωσάντων εν ώρα υπηρεσία κλπ.), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έως σήμερα.
        Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το έτος 2013 εγκρίθηκε η κατανομή 225 δοκίμων πυροσβεστών, εκ των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού. Ο υπόλοιπος αριθμός των 500 δοκίμων πυροσβεστών βάσει της ΠΥΣ 2011 εκτιμάται ότι θα προσληφθεί έως την 1η Ιουλίου 2014.
        Στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 2.000 τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, με στόχο τη στελέχωσή ίου με εξειδικευμένο προσωπικό.
        Στο υπουργείο Εργασίας προωθείται η πρόσληψη περίπου 1.500 υπαλλήλων για την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και τη στελέχωση των ασφαλιστικών ταμείων με προσωπικό για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.
        Στο υπουργείο Υγείας ωε προτεραιότητα για το 2014 έχει τεθεί η πρόσληψη περίπου 2.000 ατόμων (γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό), οι οποίοι θα αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
        Για το 2014 έχουν προβλεφθεί 619 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ.
        723 θέσεις σε ΔΕΚΟ, εκ των οποίων 600 αφορούν τη ΔΕΗ.
        Στους Δήμους και Δημοτικούς Οργανισμούς θα προσληφθούν για το 2014, 398 εργαζόμενοι.
Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά φορέα μπορεί να είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από αυτές που θα πραγματοποιηθούν τελικά με την προϋπόθεση ότι δεν. θα αλλάξει ο συνολικός αριθμός.
2.000 γιατρούς, νοσηλευτές θα προσλάβει το υπ. Υγείας
Προβλέπεται η αυστηρή τήρηση του κανόνα 1:5 για την περίοδο 2014-2016. Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω προγραμματισμός στελέχωσης του δημόσιου τομέα θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΥΔΙΜΗΔ, ενσωματώνοντας την ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων που θα προσδιορίσει η κυβέρνηση βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Δομών και των Υπηρεσιών
 
 

Εγκρίθηκαν 6.462 προσλήψεις σε δήμους για το 2014

 

Αφορούν και στα νομικά τους πρόσωπα

 
Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προκηρύξεις για 6.462 νέες προσλήψεις σε δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες εγκρίθηκε ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για το 2014.
Από το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν, οι 6.011 αφορούν σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων της χώρας. Ειδικότερα, οι προσλήψεις θα γίνουν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών σε τομείς όπως καθαριότητας, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ.. Oι βασικότερες ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν ανάγκες στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων είναι κατά κύριο λόγο εργάτες καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, συνοδοί απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων έργων, εργάτες πρασίνου και κήπων, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, χειριστές σαρώθρων, τεχνίτες διαφόρων κλάδων κ.ά.
 
Ειδικότητες
Οι υπόλοιπες 451 θέσεις που εγκρίθηκαν είναι για συμβάσεις ορισμένου χρόνου με στόχο τη στελέχωση των δήμων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους δημότες. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 8 ή 11 μηνών ανάλογα με τη δραστηριότητα και τις ανάγκες κάθε φορέα.
Μεταξύ των ειδικοτήτων που ζητούνται από τους φορείς είναι οδηγοί λεωφορείου, καθηγητές φυσικής αγωγής, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, καθηγητές ζωγραφικής, πληροφορικής, ναυαγοσώστες, επόπτες πισίνας, χοροδιδάσκαλοι, δάσκαλοι κεραμικής, κοπτικής – ραπτικής, διακόσμησης, φωτογραφίας, θεατρολόγοι, καθηγητές παραδοσιακών χορών, καθηγητές μουσικής και διαφόρων οργάνων (π.χ. πιάνου, βιολιού, φλάουτου, κιθάρας, τρομπέτας, ντραμς), καθώς και καθηγητές υποχρεωτικών μαθημάτων.Μετά τις υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι συγκεκριμένες θέσεις, οι δήμοι θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα στην έκδοση προκηρύξεων – κάθε δήμος θα προχωρήσει μεμονωμένα τη διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων που του αναλογούν. Στις προκηρύξεις θα αναφέρονται αναλυτικά οι θέσεις, τα προσόντα και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάσει των διαδικασιών ΑΣΕΠ.
 
 

Τα κριτήρια για 55.000 προσλήψεις στους δήμους

 

Το ΑΣΕΠ θα έχει την εποπτεία αξιολόγησης προσωπικού

 
Οι εργαζόμενοι στην Κοινωφελή Εργασία θα αμείβονται με 625 ευρώ μηνιαίως
 
 “Κλείδωσαν” τα κριτήρια βάσει των οποίων θα προσληφθούν από τον Σεπτέμβριο οι 55.000 άνεργοι στους δήμους όλης της χώρας, στο πλαίσιο της κοινωφελούς εργασίας.
 
Η επιλογή των ανέργων
Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στη συνεργασία Φορέων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με τους συμπράττοντες δήμους.
Οι φορείς απασχόλησης που έχουν πάρει την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Αλλων Πόρων και έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με τους δήμους μπορούν να δημοσιεύσουν την πρόσκλησή τους.
Μάλιστα, οι φορείς απασχόλησης θα πρέπει να κοινοποιήσουν την πρόσκλησή τους στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι οι άνεργοι απαιτείται να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η κατάσταση ανέργου, η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.), το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα.
Οι 55.000 θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από μακροχρόνια ανέργους, βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από δύο έτη, υποαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες και ανέργους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.
Η δράση της κοινωφελούς εργασίας, με προϋπολογισμό 180 εκατομμύρια ευρώ, θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο, με αφετηρία την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες επιλογής των φορέων απασχόλησης.
 
 Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων στο δήμο Μύκης

Με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών   Ο Δήμος Μύκης ανακοινώνει την  πρόσληψη δύο (2) ατόμων…