Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 07-03-2012

Εργασιακό 07-03-2012

0

Θέμα 1ο


Μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε δήμους και φορείς της Ξάνθης

Ως τις  10 Μαρτίου οι αιτήσεις

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τις 566 θέσεις μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ξάνθης. Υπενθυμίζουμε ότι για τις θέσεις του Δήμου Ξάνθης, το σχετικό μνημόνιο έχει υπογράψει η ΜΚΟ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού που δέχεται αιτήσεις από τις 29 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης.  
Η αίτηση και που μπορείτε ν’ απευθύνεστε για τις θέσεις στο Δήμο Ξάνθης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 (από τη σελίδα του ΑΣΕΠ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ.  671 00 Ξάνθη. Το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε είναι 25410 – 26949, υπ’ όψιν κας Χρύσας Μωραϊτη. Στην Αθήνα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 3637547, υπ’ όψιν κας Ξενιτιάδου Μαρίας. (Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).  
Η αίτηση και που μπορείτε ν’ απευθύνεστε για τους υπόλοιπους δήμους και φορείς της Ξάνθης
Όπως ανακοινώθηκε από την Π.Ε. Ξάνθης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του Δικαιούχου
1) ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΜΘ στη διεύθυνση: Τέρμα 28ης Οκτωβρίου 18, 67100 Ξάνθη, υπόψη κ Ιωάννη Παρπαλά (τηλ. επικοινωνίας: 2541064448-62527) ή
2) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης, στη διεύθυνση: Μ. Ρέματος 18,67100 Ξάνθη, υπόψη κας Μαρίας Κώστογλου (τηλ. επικοινωνίας: 2541064448-62527) ή
3) Δήμος Μύκης στη διεύθυνση, Δημαρχείο Σμίνθη Ξάνθης 67100, υπόψη κ Μέτσο Χασάν (τηλ. Επικοινωνίας 2541352314) ή
4) Δήμος Αβδήρων, Γενισέα, Μουσείο Παραδοσιακών Ενδυμάτων Ξάνθης, υπόψη κας Ανατολής Χριστοφορίδου  (τηλ. επικοινωνίας: 2541064448-62527),
5)είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΜΘ στη διεύθυνση: Τέρμα 28ης Οκτωβρίου 18, 67100 Ξάνθη, υπόψη κ Ιωάννη Παρπαλά (τηλ. επικοινωνίας: 2541064448-62527).      

Αναλυτικά οι θέσεις στους δήμους και τους φορείς
Το προσωπικό θα επιλεγεί απ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και θ’ απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα των 5 μηνών. Η πλειονότητα των θέσεων που θα προκηρυχθούν αφορούν δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις.
Δήμος Αβδήρων: 218 θέσεις
Δήμος Τοπείρου: 222 θέσεις
Δήμος Μύκης:217 θέσεις
Π.Ε. Ξάνθης: 120 θέσεις
Νοσοκομείο Ξάνθης:72 θέσεις
Μητρόπολης Ξάνθης:35 θέσεις
ΙΔΕΚΕ: 7 θέσεις
Κυνηγητικός Σύλλογος Ξάνθης: 27 θέσεις
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου: 16 θέσεις
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης: 20 θέσεις    

 
Θέμα 2ο  


6.082 αιτήσεις ανέργων για έργα αυτεπιστασίας στην ΑΜΘ  

72.258 σ’ όλες τις περιφέρειες

Έως το τέλος Μαρτίου θα πιάσουν δουλειά οι πρώτοι άνεργοι

Μέχρι τις 26 Μαρτίου αναμένεται να έχουν «πιάσει δουλειά» οι πρώτοι επιτυχόντες στα προγράμματα αυτεπιστασίας των OTA, όπως δηλώνει ο αρμόδιος υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλος: «Τις αμέσως επόμενες ημέρες, τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας θα καταλήξουν για τα θέματα χρηματοδότησης των ΟΤΑ όσον αφορά τα προγράμματα αυτεπιστασίας», επισημαίνει ο κ. Π. Κουκουλόπουλος και τονίζει: «Ευελπιστούμε ότι την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, πιθανότατα στις 26 του μηνός, θα ξεκινήσουν να εργάζονται οι πρώτοι επιτυχόντες, στους δήμους που διαθέτουν τη μεγαλύτερη ετοιμότητα να εφαρμόσουν προγράμματα αυτεπιστασίας. Άμεσα θα αποσταλεί εγκύκλιος στους ΟΤΑ που θα προσδιορίζει τη διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα (μελέτες, αριθμός απασχολούμενων κ.τ.λ.)», σημειώνει ο υφυπουργός Εσωτερικών. Μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία για τη συμμετοχή ανέργων στα προγράμματα αυτεπιστασίας, συμπληρώθηκαν συνολικά 72.258 αιτήσεις.  
Οι ειδικότητες
Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ διαμορφώνουν τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα των Επιτυχόντων ανά δήμο με βάση τους ΟΤΑ που επέλεξαν οι υποψήφιοι.
Το προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:
■ΔΕ ηλεκτρολόγοι
■ΔΕ Οδηγοί
■ΔΕ τεχνίτες οικοδόμοι
■ΔΕ τεχνίτες Ελαιοχρωματιστές
■ΔΕ Τεχνίτες Σιδεράδες
■ΔΕ υδραυλικοί
■ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργων
■ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων.
Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στους ΟΤΑ η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών κ. Φ. Γεννηματά, η επιλογή του προσωπικού ανά ειδικότητα γίνεται ύστερα από ηλεκτρονικό αίτημα των φορέων προς την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκάστοτε φορέας. Το ηλεκτρονικό αίτημα του φορέα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ζητούμενες ειδικότητες, τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων. Κάθε δήμος, στο οποίο έχει εγκριθεί πρόγραμμα αυτεπιστασίας, οφείλει να προσλάβει το προσωπικό εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του από τον ΟΑΕΔ.  
Οι θέσεις
Οι θέσεις που θα καλυφθούν μπορούν να φθάσουν έως και τις 35.000, αν φυσικά οι δήμοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον για έργα. Αν όλα πάνε καλά, ένας στους δύο υποψηφίους θα πιάσει δουλειά για πέντε μήνες.
Η επιλογή πραγματοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων της ζητούμενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. Προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο φορέα ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση.
Οι επιλεγέντες για κάθε φορέα, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και δεν έχουν υπερβεί τις 135 ημέρες ασφάλισης ετησίως για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, το οποίο ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και τον φορέα που υπέβαλε το σχετικό αίτημα. Οι επιλεγέντες, από την ημερομηνία επιλογής τους και για το χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους από τον οικείο φορέα, δεν δύνανται να επιλεγούν για άλλο έργο αυτεπιστασίας στον ίδιο ή σε άλλο φορέα.
Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου φορέα, ο οποίος αναγγέλλει την πρόσληψή τους στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Κατόπιν αυτού διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.  

Αιτήσεις ανά Περιφέρεια

Από 9/2/2012 έως 29/02/2012

Περιφερειακές Δ/νσειςΟΑΕΔ Αρ. Αιτήσεων
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ATT. ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 22.960
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚ 6.082
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 19.790
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7.150
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 3.916
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 9.689
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 2.671
Σύνολο 72.258

Θέμα 3ο  


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ελεγκτές Δόμησης  
Από την 1η Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών


Από την 1η Μαρτίου ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για όσους μηχανικούς ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την άδεια Ελεγκτή Δόμησης.  
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
β) να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων, η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των 1.000 τ.μ.
Για τη διενέργεια ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000 τ.μ., απαιτείται τουλάχιστον τετραετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.
Για να μην απορριφθεί η αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά την παρακάτω διαδικασία:
– Είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ (https://www.ypeka.gr), όπου τηρείται σχετικό πεδίο για τους Ελεγκτές Δόμησης και συμπλήρωση των βασικών στοιχείων του υποψήφιου.  
– Τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας
– Ηλεκτρονική υποβολή (σκαναρισμένα) των παρακάτω δικαιολογητικών:
(α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
(β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:
i. δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του για την απόκτηση της άδειας ελεγκτή δόμησης,
ii. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
iii. είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
– Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία (με επιλογή εξεταστικού κέντρου) και απόκτηση σχετικών κωδικών και αριθμού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά ώστε να πάρει μέρος στις εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ με την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Λεπτομέρειες για την εξεταστική διαδικασία, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου. θα ανακοινωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ): eyed@prv.ypeka.gr
Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων ή για θέματα που αφορούν τη διαδικασία των εξετάσεων, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση elegktesdomisis@central.tee.gr Επαγγελματική κατάρτιση για 1.480 ανέργους

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο πρώην Καλώδια Ξάνθης

Η εταιρεία Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αναζητά εργάτες  Αποστολή βιογραφικών στο mail:  xanthifa…