Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2008 Ηλεκτρικό ρεύμα όπου υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι

Ηλεκτρικό ρεύμα όπου υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι

0

Απαντήσεις απ’ τους αρμόδιους Υπουργούς δόθηκαν στην ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή ο βουλευτής Ξάνθης Τ. Μάντατζη για την ηλεκτροδότηση των οικισμών που βρίσκονται βορείως των Κιμμερίων ενώ ο Νομάρχης Ξάνθης καθιστά σαφές ότι καμιά αρμοδιότητα δεν έχει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης.
Η ηλεκτροδότηση των πέντε οικισμών που βρίσκονται στην περιοχή βόρεια των Κιμμερίων που σύμφωνα με την καταγραφή της μαρτυρίας των κατοίκων που έγινε στο ρεπορτάζ του ‘Ε’, αποτελεί έναν απ’ τους κυριότερους λόγους εγκατάλειψής τους, αποτέλεσε το θέμα της ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ξάνθης Τ. Μάντατζη.
Απαντήσεις Υπουργού Ανάπτυξης και Υφυπουργού Εσωτερικών
Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ξάνθης, Τ. Μάντατζη, σχετικά με τις απαντήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων σε ερώτηση του βουλευτή για την έλλειψη υποδομών, όπως οδικού δικτύου, δικτύου ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, στις περιοχές Εράνου και Ασκήρων του Δήμου Ξάνθης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ο Τ. Μάντατζη κατέθεσε ερώτηση (αριθ. Πρωτ. 2927, 5/12/2007) προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης, σχετικά με την έλλειψη υποδομών, όπως οδικού δικτύου, δικτύου ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, στις περιοχές Εράνου και Ασκήρων του Δήμου Ξάνθης.
Ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, Χρ. Φώλιας, στην απάντησή του (Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/209 οικ.25451 20.12.2007) αναφέρει ότι πλέον, δεν συντάσσονται προγράμματα εξηλεκτρισμού της υπαίθρου με τον τρόπο που γινόταν παλαιότερα. Η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταφερθεί στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Όπως αναφέρεται και σε απάντηση της ΔΕΗ, η επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτροδότηση των περιοχών, αν προηγουμένως δεν καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής που θα προκύψει από οικονομοτεχνική μελέτη της Νομαρχίας και του Δήμου Ξάνθης.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θανάσης Νάκος, στην απάντησή του (Αρ. Πρωτ. 72700, 28.12.2007) αναφέρει ότι, με το Νόμο 3274/19.10.2004 θεσμοθετήθηκε το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο χρηματοδοτεί έργα, μελέτες και ενέργειες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω, με βάση την τυπική κατανομή του 45% των πόρων του προγράμματος, κατανεμήθηκε στον Δήμο Ξάνθης ποσό 4.791.962,78€ και με βάση την προγραμματική κατανομή του 35% των πόρων του προγράμματος, ποσό 3.697.836,39€. Ο Υφυπουργός αναφέρει επίσης, ότι ο Δήμος έχει ήδη εντάξει, μεταξύ άλλων, και έργα που αφορούν την κατασκευή οδικού δικτύου, καθώς και δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα, καλύπτουν το σύνολο του δικαιούμενου προϋπολογισμού του Δήμου και κατά συνέπεια η ένταξη νέων έργων στο πρόγραμμα είναι εφικτή μόνο μέσω της τροποποίησης του προγράμματός του.
Επιπλέον, σύμφωνα με την κατανομή των Κ.Α.Π. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, για το έτος 2007, στη ΝΑ Ξάνθης κατανέμεται ποσό 565.000,00€ για την κάλυψη αποκλειστικά δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου και 2.003.000,00€ για επενδυτικούς σκοπούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου.
Σύμφωνα, λοιπόν, και με τους αρμόδιους Υπουργούς η χρηματοδότηση για την ηλεκτροδότηση των οικισμών στην περιοχή Εράνου και Ασκήρων πρέπει να γίνει από τον Δήμο Ξάνθης ή τη Νομαρχία Ξάνθης. Αρμόδιοι, δηλαδή, να επιλύσουν το πρόβλημα είναι ο Δήμαρχος και ο Νομάρχης Ξάνθης.
Το 2008, οικισμοί εντός των διοικητών ορίων του Δήμου Ξάνθης δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που δεν συνάδει με τον πολιτισμό και την ανάπτυξη που ευαγγελίζονται οι φορείς της πόλης μας. Η έλλειψη βασικών υποδομών στον Νομό μας δεν τιμά κανέναν. Οι αρμόδιοι οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες».
Γ. Παυλίδης: «δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Νομαρχίας η ηλεκτροδότηση»
Για την εμπλοκή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως αναφέρεται στη δήλωση του βουλευτή Ξάνθης, απευθυνθήκαμε στο Νομάρχη Ξάνθης Γ. Παυλίδη και μας ανέφερε τα εξής: «η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι δικαιούχος κατ’ αρχήν για να επανακατανέμει στη συνέχεια σε θέματα μόνον αγροτικού εξηλεκτρισμού, που έχει ένα πρόγραμμα 200 χιλιάδων ευρώ. Όσον αφορά την ηλεκτροδότηση οικισμών, επειδή τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν με οικιστικά σύνολα κι όχι με την ύπαιθρο υπό την έννοια των γεωτρήσεων, των σταβλισμών και των άλλων χώρων που δεν καταβάλλουν δημοτικά και άλλα τέλη, δεν έχει σχέση με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Αυτό είναι σαφέστατο. Ο κ. Μάντατζη ως αυτοδιοικητικός παράγων επί σειρά ετών θα έπρεπε να γνωρίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο εξηλεκτρισμός και η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Στους αστικούς οικισμούς η μελέτη πρέπει να γίνεται απ’ τους δήμους. Υπάρχει και το ανταποδοτικό τέλος στους λογαριασμούς που αφορούν ακριβώς σ’ αυτή την υποχρέωση των δήμων. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι οι πόροι των δήμων δεν επαρκούν ως γνωστόν για τέτοια έργα».
Όλοι οι οικισμοί με μόνιμους κατοίκους έχουν οδική σύνδεση με την υπόλοιπη περιοχή
Στο ζήτημα της οδοποιίας της περιοχής όπως αναφέρεται στη δήλωση, αναφέρθηκε ο Νομάρχης Ξάνθης λέγοντας: «αυτά τα ποσά που μας δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ψίχουλα και δε φτάνουν ούτε για το 1/30 των υποχρεώσεων και των αναγκών που έχουμε. Οι ανάγκες ιεραρχούνται στις περιοχές που είναι κατοικημένες. Με ρητή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων, οι δρόμοι που ανήκουν στη δική μας αρμοδιότητα είναι οι επαρχιακοί δρόμοι κι αυτοί ονομάζονται ρητά, ονομαστικά. Τέτοιου τύπου δρόμοι όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα, δεν υπολογίζονται στην κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων γιατί έτσι έχει αποφασίσει το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι δρόμοι δημοτικοί».
Σαφής διαχωρισμός υπάρχει όπως μας ενημέρωσε ο κ. Παυλίδης αφού οικισμοί θεωρούνται οι περιοχές που μένουν μόνιμα κάτοικοι και όλοι στην Β. Ξάνθη έχουν οδική σύνδεση με την υπόλοιπη περιοχή: «για πρώτη φορά χαράχτηκε και διανοίχτηκε ο δρόμος απ’ το Σούνιο μέχρι τις Σάτρες και μελετήθηκε μέχρι το δρόμο Σατρών – Εχίνου. Οι οικισμοί των Ασκήρων, της Ρήμης κι όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι ή με άθλια σύνδεση απ’ όλη την περιοχή, με δική μας πρωτοβουλία εντάσσονται στον ανατολικό επαρχιακό κάθετο άξονα και η εγκατάλειψη που ήταν απότοκος μακράς υστέρησης κυρίως της δεκαετίας του ’80 και της δεκαετίας του ’90 όταν οι τότε κυβερνήσεις δεν είχαν κάνει τίποτε σ’ εκείνη την περιοχή κι είχαν αφήσει την περιοχή των Σατ&

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2008
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Εκπτώσεις για γενικό ΄ξελάσπωμα’

Ως είθισται, μετά τις γιορτές, ακολουθεί η περίοδος των εκπτώσεων που συνήθως διακαώς περι…