Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

0

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2006 και ώρα 18.30, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :    Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2007

ΘΕΜΑΤΑ 2ο – 13°:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργων

(εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 14°: Έγκριση Ιου  ΑΠ του έργου «Κατασκευή τοίχου στη περιφερειακή οδό Κιμμέρια –   

Πέτρα» (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 15°: Έγκριση Ιου ΑΠ του έργου «Κατασκευή ποτίστρας & τοίχου αντιστήριξης στο

Δημοτικό Διαμέρισμα Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 16°: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών συνοικισμού αθίγγανων

στο Δ.Δ. Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Λικ)

ΘΕΜΑ 17°: Έγκριση Ιου ΑΠ του έργου «Αποκατάσταση ρολογιού κεντρικής πλατείας»    

(εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 18°: Έγκριση 1ου  ΑΠ του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημοτικού  

κολυμβητηρίου»,σύναψη σύμβασης ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών του  

έργου,, παράταση προθεσμίας περαίωσης (εισηγήτρια Μανά Αικ)

 ΘΕΜΑ 19ο :   Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Κατασκευή δρόμου στη περιοχή της Λεωφόρου  

Στρατού» (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 20° : Έγκριση 1ου  ΑΠ του έργου «Επίστρωση δαπέδου δημοτικής αγοράς με πλακίδια

τεχνογρανίτη» (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 21o : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στην Ανθούπολη»

(εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 22°: Έγκριση 3ου  ΑΠ της μελέτης: «Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας Ξάνθης»

(εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση Ιου ΑΠ & 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικού

Parking οδού Ηρώων (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ24ο :Έγκριση 1ου  ΑΠ & 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Απαλλοτριώσεις & διαμόρφωση της

Οδού Τσιμισκή» υποέργο: «Διαμόρφωση της οδού Τσιμισκή» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οδών Αγ. 

Ελευθερίου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 26° :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση στη διασταύρωση

των οδών Λ Στρατού & Μιαούλη» (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 27° Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα δημιουργίας πεζοδρομίων &

παρατηρητηρίων» (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 28ο : Δήλωση προσωρινής διακοπής (εργασιών του έργου «Ανάπλαση & διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ29ο : Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής  

Λιμνίου στη Ξάνθη» και έγκριση των όρων σύμβασης (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 30° : Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό υπόγειου χώρου

στάθμευσης επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου στο Δήμο Ξάνθης και καθορισμός

του Φορέα λειτουργίας (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 31°: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.

έτους 2006 (έργαΣΑΤΑ) (εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 32°: Διόρθωση της αριθμ.77/96 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

η οποία αφορά: «Ονομασία – μετονομασία οδών συνοικισμών & πλατειών Δήμου

Ξάνθης» και   ισχύ της αριθμ.276/05 προγενέστερης απόφασης του περί:

«Ονοματοθεσία οδών & πλατειών Δήμου Ξάνθης – έγκριση πρακτικού επιτροπής

που ορίστηκε με την αριθμ.9/2005 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου» (εισηγητής

Ζαμπάρας Δ.)

ΘΕΜΑ 33°: Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό

Ανδριανουπόλεως 25 & Αν. Θράκης (εισηγητής Ζαμπάρας Λ.)

ΘΕΜΑ 34°: Μετονομασία της Στέγης Γραμμάτων & Κολών Τεχνών Δήμου Ξάνθης σε Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κωνσταντίνος Μπένης» (εισηγητής Μ. Στυλιανίδης Δήμαρχος Ξάνθης)

ΘΕΜΑ 35°: Έναρξη του έργου: «Δράση ΣΥΥ του σχεδίου Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μ.)

ΘΕΜΑ 36°: Υποβολή Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης, δημιουργία εταιρικού σχήματος, ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Συντονισμού και παρακολούθησης του ΠΚΣΑ με το νόμιμο αναπληρωτή του, εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή του συμφωνητικού και ορισμό συντονιστή φυσικού προσώπου με το νόμιμο αναπληρωτή του (εισηγήτρια Σπανού Μ,)

ΘΕΜΑ 37°: Αναπροσαρμογή εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων & εγκριθέντος κόστους των εγκεκριμένων υποέργων 1,2,3,4,5,6 στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση ατόμων ευπαθών ομάδων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού Δήμου Ξάνθης» του μέτρου 5 «Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» του άξονα 5 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του ΠΕΠ Α.Μ. – θ. 2000

– 2006 (εισηγήτρια Σπανού Μ.)

ΘΕΜΑ 38°: Έγκριση της αριθμ, 162/06 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης

Ανάπτυξης Ξάνθης περί «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναπροσαρμογής παγίων

στοιχείων (ακινήτων) (εισηγήτρια Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 390: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξανθής οικ. έτους 2006 (εισηγήτρια

Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 40ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, του Υπουργείου

Μακεδονίας – Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης

(εισηγήτρια Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 41ο : Επιβολή   προστίμων   στα   νυχτερινά   καταστήματα «ΟΝΕΙΡΟ»,«ΜΑΣΚΕΣ»,

«ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ». «ΠΟΛΥ» & στην Χ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ &. ΣΙΑ Ε.Ε. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας

(εισηγητής Ευστρατιάδης Αντ..)

ΘΕΜΑ 42°: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000€ &. εξειδίκευση αυτού για την

αντιμετώπιση δαπανών κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς (εισηγήτρια Ιακωβίδου θ.)

ΘΕΜΑ 43°: Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγητής Ζολώτας Αργ)

ΘΕΜΑ 44ο  Οικονομική ενίσχυση Ακαδημίας Παιδικής Τέχνης (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 45ο : Οικονομική ενίσχυση Συνδέσμου Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών (εισηγητής

Ζολώτας Αργ)

ΘΕΜΑ 46°: Επί των από 14-6-06 και. 16-6-06 εμπροθέσμως υποβληθείσας ενστάσεων των Τσυφουτίδου Μαργαρίτα-Βαρελά Βασιλική-Κονστανταράκη  Πασχαλη-Κατσούνη  Θέμι-Μουρατίδη   Χαράλαμπου-Γαντογιάννη   Γιαννούλα-Δούζη   Δημήτριου-Κωστοπούλου   Καλλιόπη- Κουτσούμπα Παναγιώτα-Μιχελάκη Χαρίκλεια-Δανίκα Μιχαήλ-Παπαδημοπούλου Φωτεινή- Καραπαπά Βασιλική-Γερασίδη Ιωάννη-Τοπαλίδη Γεώργιο-Μηλίδη Δημήτριο-Μαγδάλω Τοπαλίδη-Μαρία Τοπαλίδη-Ταρχανίδη Κων/νο-Καλλαντζή Ευανθία και Δημακοπούλου Ζωή-Χρυσάνθη Γκοτζαμάνη •Σαββανίδη Σάββα-Επιτρόπου Νίκο-Χαρισίου Αναστάσιο- Γώγου Δήμητρα, κατά της 220/06. προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά την «Τροποποίηση ίου εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ξάνθης στον χώρο του Ιερού Ναού  Αγίων Δώδεκα Αποστόλων» (εισηγητής Νικολόπουλος Ν.) (θέμα εξ’ αναβολής) .

ΘΕΜΑ 47°: Επί της από 27-6-06 εμπροθέσμως υποβληθείσης ενστάσεως Ευφροσύνης Κιακού, κατά της 221/06 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά την «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της παλιάς πόλης της Ξάνθης μεταξύ των οδών Θάσου και Ευριπίδου που αφορά την μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής για την διαπλάτυνση υφισταμένης οδού» (εισηγητής Νικολόπουλος Ν.) (θέμα εξ’ αναβολής)

ξ)ΕΜΑ 48°: Εξέταση αιτήσεων κατοίκων του οικισμού Νεαπόλεως Ξάνθης προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου(εισηγτής Νικολόπουλος Ν.)

ΘΕΜΑ 49°: Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δροσερό (εισηγήτρια Τσαπακίδου Α.)

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Συνέντευξη με τον Κώστα Στεφανίδη, υποψήφιο Νομαρχιακό Σύμβουλο

Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει τις απόψεις του να τις δημοσιοποιεί. Διαφορετικά …