Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2005 Μέχρι τις 11 Μαρτίου η ένταξη των ενδιαφερομένων

Μέχρι τις 11 Μαρτίου η ένταξη των ενδιαφερομένων

0

Στην Βιολογική Κτηνοτροφία. Μέχρι 11 Μαρτίου 1005, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας καλούνται να υποβάλλουν φακέλους υποψηφιότητας, στις κατά τόπου Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας έχει ως εξής:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, υπεύθυνοι για την διαχείρισή της.

Οι ενισχύσεις ανά κατηγορία και ανά ΜΖΚ είναι οι εξής:

Όσον αφορά στα βοοειδή, αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, η ενίσχυση είναι 68,80 ευρώ, στις επιλέξιμες αγελάδες κρεατοπαραγωγής 73,50 ευρώ, στις μη επιλέξιμες αγελάδες κρεατοπαραγωγής 68,50 ευρώ, στα μοσχάρια ηλικίας άνω των έξι μηνών και ως είκοσι τεσσάρων μηνών 250,50 ευρώ και για μοσχίδες ηλικίας άνω των έξι μηνών και ως είκοσι τεσσάρων μηνών, 279,60 ευρώ.

Όσον αφορά στα πρόβατα και αίγες, προβατίνες ή και αίγες, 235,80 ευρώ.

Στους χοίρους, χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους, 549,62 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σε κάθε δικαιούχο για το σύνολο των γεωργοπεριβαλλοντολογικών προγραμμάτων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά των εννιακοσίων ευρώ ανά εκτάριο για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 450 ευρώ ανά εκτάριο για άλλες χρήσεις γης, σύμφωνα με το παράρτημα του Καν. (ΕΚ) 1257/99.

Η διατήρηση του Ελληνικού Ποιμενικού σκύλου, ενισχύεται με 88 ευρώ ανά έτος.

Στις ανωτέρω κατηγορίες βοοειδών, περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες κατηγορίες βουβαλιών και βισόνων.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα, υποβάλλεται φάκελος υποψηφιότητας ο οποίος περιλαμβάνει:

Α) Αίτηση ένταξης (παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου με την κατάθεσή της)

Β) Σχέδιο Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης Εκτροφής υπογεγραμμένο από ιδιώτη Γεωπόνος, μέλος του ΓΕΩ. ΤΕΕ, συνοδευόμενο από απόδειξη πληρωμής του Γεωπόνου

Γ) Παραστατικά που πιστοποιούν ιδιότητες που επικαλούνται (π.χ. δικαιούχους σε άλλα γεωπεριβαλλοντολογικά προγράμματος, νέος αγρότης κλπ).

Δ) Παραστατικά νόμιμης κατοχής ή και χρήσης ή και ενοικίασης της εκμετάλλευσης που μπορεί να είναι: Τίτλοι ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια ή στην περίπτωση κοινόχρηστων βοσκοτόπων παραχωρητήρια. Στην περίπτωση παραχωρητηρίων αυτά πρέπει να ανανεώνονται ανά έτος για μια πενταετία.

Ε) Έντυπο γνωστοποίησης έναρξης δραστηριότητας βιολογικών προϊόντων έτσι όπως κάθε φορά ισχύει.

Στ) Αντίγραφο σύμβασης με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, το οποίο είναι δυνατό να υποβληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ζ) Αντίγραφο της δήλωσης των εκτάσεων και ζώων του ΟΣΔΕ.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2005
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ετήσιος χορός Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ξάνθης

Τιμήθηκαν οι Παραολυμπιονίκες Παναγιώτης Καρασερίδης και Αλέξανδρος Ταξιλδάρης. Κ. Αμοιρίδ…