Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εκ νέου τίθεται προς έγκριση η παραχώρηση χώρου για την παιδική χαρά στο Δροσερό

Εκ νέου τίθεται προς έγκριση η παραχώρηση χώρου για την παιδική χαρά στο Δροσερό

0

Τη Τρίτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Θα οριστούν τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού

 

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Απευθείας μίσθωση τμήματος ακινήτου στην περιοχή Δροσερού, για τη δημιουργία κοινωφελών χώρων αθλητισμού και αναψυχής και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης

2.Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δράμας 44

3.Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “φορτηγό ρυμουλκό με ρυμολκούμενο” στην εγκατάσταση “υπεραγορά ηλεκτρολογικών υλικών – φωτιστικών” στο 2ο χλμ τής δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής

4.Έγκριση του πρακτικού 4/2023, της Επιτροπής της με αριθ. 767/26675/21-10-22 απόφασης Δημάρχου Ξάνθης, αναφορικά με τη «βελτίωση θέσης» παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης

5.Έγκριση του 5/2023 Πρακτικού της επιτροπής της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/21 και τοποθέτηση των πωλητών του Πίνακα 2 στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (η) της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/21(ΦΕΚ 207 Α΄) όπως ισχύει

6.Ανανέωση της αριθμ.62/2022 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Μείωση μισθώματος καταστημάτων στην οδό Π. Τσαλδάρη»

7.Διαγραφή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων δόσεων και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4483/2017

8.Έγκριση τής αριθμ.1 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

9.Έγκριση τής αριθμ.2 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

10.Έγκριση τής αριθμ.3 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

11.Έγκριση τής αριθμ.4 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

12.Έγκριση τής αριθμ.5 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

13.Έγκριση τής αριθμ.6 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

14.Έγκριση τής αριθμ.7 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

15.Έγκριση τής αριθμ.8 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

16.Έγκριση τής αριθμ.9 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

17.Έγκριση τής αριθμ.10 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

18.Έγκριση τής αριθμ.11 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

19.Έγκριση τής αριθμ.12 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

20.Έγκριση τής αριθμ.13 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

21.Έγκριση τής από 4-5-2023 γνωμοδότησης τής επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τής σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»

22.Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τού αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας» και «Προμήθεια δύο αυτοκινούμενων σαρώθρων», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

23.Ορισμός μελών τής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης

24.Αποδοχή παραίτησης, ορισμός Προέδρου, στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και συνεπής τροποποίηση τής αριθμ.307/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

25.Αποδοχή παραίτησης, ορισμός μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και συνεπής τροποποίηση τής αριθμ.307/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

26.Αντικατάσταση μελών τής Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ξάνθης, σε ΝΠΔΔ και συνεπής τροποποίηση των αριθμ.307/2019, 308/2019 και 263/2019 προγενέστερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Καθορισμός ειδικοτήτων δεκατριών (13) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Έχουμε δύο μέτωπα- Διαχείριση κρίσεων και καθημερινότητα των πολιτών

Μεταρρυθμίσεις και κλιματική κρίση στην εισήγηση του πρωθυπουργού Για διμέτωπο αγώνα της κ…