Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Παράπονα άνευ προηγουμένου για τη φετινή διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών του ΙΚΥ σε φοιτητές ΕΚΟ

Παράπονα άνευ προηγουμένου για τη φετινή διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών του ΙΚΥ σε φοιτητές ΕΚΟ

0

34 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και τρεις ξανθιώτες, με κοινό εξώδικο καταγγέλλουν αδιαφάνεια και διακριτική μεταχείριση στη διαδικασία αξιολόγησης των υποτροφιών

 Ένας χρόνος χρειάστηκε μέχρι την ανακοίνωση των οριστικού πίνακα δικαιούχων. Παράδοξα και το αίσθημα αδικίας που περιγράφουν οι φοιτητές, μεταφέρει ο πληρεξούσιος δικηγόρος Θ. Ξανθόπουλος

Καθεστώς αδιαφάνειας, πλημμελών ενεργειών και διακριτικής μεταχείρισης επικαλούνται 34 υποψήφιοι που, μετά από μία διαδικασία αιτήσεων, που κράτησε ένα χρόνο, είδαν το αίτημά τους να απορρίπτεται σχετικά με την χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αρνούμενοι να αποδεχθούν την εξέλιξη και έχοντας αντιμετωπίσει μία πρωτοφανή διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, συνεπικουρούμενων και των συνθηκών της πανδημίας, ενώ παράλληλα προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οι πόροι αυτοί αποτελούν σημαντική συνδρομή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποφάσισαν να μη «μείνουν με σταυρωμένα» τα χέρια και προχώρησαν την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου σε αποστολή εξωδίκου προς το ΙΚΥ, κοινοποιώντας παράλληλα την ενέργειά τους στον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΚΥ, οι συγκεκριμένες υποτροφίες αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες.

Σημειώνουμε ότι, το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Κοινό εξώδικο από 34 απορριφθέντες υποψήφιους

Οι 34 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων είναι και τρεις ξανθιώτες απορρίφθηκαν από τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 που προκήρυξε ο φορέας στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019”, που συγχρηματοδοτείται από την  Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020”.

Οι καταγγέλλοντες στο εξώδικό τους επισημαίνουν ότι ενώ υπέβαλαν προσηκόντως και εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά τους δεν συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες των δικαιούχων, οι δε ενστάσεις απορρίφθηκαν με ασαφείς αιτιολογίες και χωρίς τελικά να έχουν καταλάβει πού και αν έπραξαν κάτι λάθος, παρότι συγκέντρωναν τα απαιτούμενα μόρια.

Επιτείνεται δε η καχυποψία των υποψηφίων από το γεγονός ότι ενώ προκηρύχθηκαν 3.771 υποτροφίες, δεκτές έγιναν οι αιτήσεις μόλις 1.764 υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των 106 ενστάσεων που έγιναν δεκτές, ενώ όλες οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν με ασαφείς τυποποιημένες και αόριστες αιτιολογίες

Απόρριψη αιτήσεων με ασαφείς αιτιολογίες και τυπικές απαντήσεις, καταγγέλλουν οι υποψήφιοι

Το χρονικό της ταλαιπωρίας των υποψηφίων μας περιγράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος Θωμάς Ξανθόπουλος, που ανέλαβε να παρουσιάσει τις περιπτώσεις καταδεικνύοντας την αδιαφάνεια και την πλημμελή διαχείριση που οδήγησε σε διακριτική μεταχείριση, αλλά και παράδοξα, όπου σε αντίστοιχες περιπτώσεις κάποιες απορρίφθηκαν και άλλες έγιναν δεκτές μετά από τις ενστάσεις.

«Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους βγήκε στις 25/10/2019 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 20/12/2019. Στις 28/2/2020 ανακοινώθηκε ο πίνακας των υποψηφίων με τα μόρια του καθενός και κλήση προς όσους είχαν συγκεντρώσει πάνω από 76 μόρια να υποβάλουν αίτηση έως τις 31/3/2020. Η ημερομηνία παρατάθηκε έως τις 30/4/2020 και ξανά έως τις 31/5/2020. Τελικά τα αποτελέσματα ανακοινώθηκε στις 7/10/2020 και οι 34 εντολείς μου κρίθηκαν μη επιλέξιμοι. Υπέβαλαν ενστάσεις οι οποίες εν τέλει απορρίφθηκαν ουσιαστικά χωρίς καμία αιτιολογία», σημειώνει ο κ. Ξανθόπουλος, επισημαίνοντας ότι «μοτίβο» ως προς την αιτιολογία της απόρριψης αποτέλεσε η τυπική πρόταση “Η ένσταση συνοδεύεται από ελλείποντα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στον 1ο πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (ανακοινοποίηση στο ορθό από 13-10-2020) τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκ των υστέρων αποδεκτά” και σε λίγες περιπτώσεις με την αιτιολογία “ Κατόπιν επανεξέτασης του φακέλου, ελλιπής φάκελος σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στον από 13-10-2020 Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων – στο ορθό”.

Η περιπέτεια των ενστάσεων: Άλλοι λάμβαναν ειδοποίηση, άλλοι όχι

«Όπως προκύπτει, παραβιάστηκαν ουσιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε διοικητική διαδικασία και συγκεκριμένα οι αρχές της νομιμότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων»

Ο λόγος που διαμαρτύρονται και εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα οι 34 υποψήφιοι είναι ότι στην όλη διαδικασία, τόσο κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των αιτήσεων όσο και κατά το στάδιο εξέτασης των ενστάσεων, διαπίστωσαν αδιαφάνεια, κακή διαχείριση και επιλεκτική προσέγγιση. «Για τους λόγους αυτούς, παραβιάστηκαν ουσιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε διοικητική διαδικασία και συγκεκριμένα οι αρχές της νομιμότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων και  της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων», εξηγεί ο κ. Ξανθόπουλος, προσθέτοντας ότι η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ξεσήκωσε πλήθος διαμαρτυριών και παραπόνων όχι μόνο από τους 34 εντολείς του, αλλά και από πολλούς άλλους υποψηφίους και τους γονείς τους, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, καθώς, όπως τονίζει «το χάος που δημιουργήθηκε από την πλήρη έλλειψη επικοινωνίας του ιδρύματoς με τους υποψηφίους και τις αδιαφανείς ενέργειες των οργάνων του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κόστισε σε χιλιάδες υποψηφίους, ανήκοντες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, το βοήθημα της υποτροφίας». Επισημαίνει δε ότι στην πλειονότητά τους οι υποψήφιοι της υποτροφίας είναι μέλη οικογενειών με πολύ χαμηλά εισοδήματα, κάποιοι ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (μονογονεϊκές, ορφανικές, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρίες) και πασχίζουν για την επιβίωση και την αξιοπρεπή ολοκλήρωση των σπουδών τους με τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες επιτάθηκαν ακόμη περισσότερο λόγω των συνθηκών της πανδημίας.

Παράδοξα στα αποτελέσματα: Η μία αδελφή έλαβε την υποτροφία γιατί κλήθηκε να υποβάλει δικαιολογητικό και η άλλη όχι!

Στο εξώδικό τους οι 34 υποψήφιοι, πολλοί εκ των οποίων έλαβαν χωρίς κανένα πρόβλημα τη συγκεκριμένη υποτροφία σε προγενέστερα ακαδημαϊκά έτη, περιγράφουν μία διαδικασία με ελλείψεις και παράδοξα, που τελικά όχι μόνο οδήγησε στον αποκλεισμό τους από την υποτροφία, αλλά άφησε κι ένα μεγάλο ερωτηματικό ως προς το τί έκαναν λάθος. Ενώ λοιπόν, όπως επισημαίνουν κατέθεσαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών απορρίφθηκαν με ασαφείς δικαιολογίες έλλειψης δικαιολογητικών. Για τις δε περιπτώσεις των ενστάσεων, διαπίστωσαν ότι άλλοι λάμβαναν τηλεφωνικές κλήσεις ή ηλεκτρονικά μηνύματα για τη συμπλήρωση των ελλείψεων, ενώ με άλλους δεν υπήρξε καθόλου επικοινωνία. Κι επειδή ακριβώς ο φορέας υιοθέτησε την πρακτική της επικοινωνίας με υποψηφίους για να συνδράμει στη διαδικασία, σχηματίστηκε η εντύπωση ότι για τις περιπτώσεις ελλείψεων θα λάμβαναν σχετική ειδοποίηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο αδελφών που στη μία έγινε επικοινωνία για να αποστείλει ένα δικαιολογητικό,  στην άλλη όχι και τελικά μόνο η μία ένσταση έγινε δεκτή! Σε άλλη περίπτωση εστάλη μήνυμα σε υποψήφια για τη χορήγηση πιστοποιητικού το οποίο απέστειλε, αλλά τελικά η ένστασή της απορρίφθηκε… λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.

Σε κάποιες περιπτώσεις, υποψήφιοι μεταφέρουν την αιτιολογία που έλαβαν ότι κατά την αποστολή απωλέσθηκαν δικαιολογητικά, αλλά και αυτό, όπως λένε, «δε στέκει» με βάση τη εισήγηση του Προέδρου του Ιδρύματος, που όπως μεταφέρουν, κάλεσε τους αρμόδιους να κάνουν δεκτές τις ενστάσεις από φοιτητές που διατείνονται πως ενώ είχαν στείλει τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν από το ΙΚΥ ή φοιτητές που δεν έφτασε ποτέ σε αυτούς η προσωπική ενημέρωση που τους έγινε , στέλνουν με την ένστασή τους τα δικαιολογητικά που έλειπαν από το φάκελό τους.

Σωρεία παραπόνων και διαμαρτυριών δέχθηκε το ΙΚΥ

Το Ίδρυμα έγινε αποδέκτης πλειάδας παραπόνων και διαμαρτυριών από την πλευρά των υποψηφίων, πριν ακόμη ανακοινώσει τα αποτελέσματα των ενστάσεων και για το λόγο αυτό την 1/12/2020 προέβη σε διευκρινιστική ανακοίνωση αναφορικά με τις απορριφθείσες ενστάσεις, όπου σημειώνει ότι ελλείποντα δικαιολογητικά δεν ήταν δυνατό να γίνουν δεκτά μετά την υποβολή των αιτήσεων και ότι στις 106 περιπτώσεις που οι ενστάσεις έγιναν δεκτές οφειλόταν στην αποστολή διευκρινιστικών επί των υποβληθέντων εγγράφων. Στην επίσημη αυτή ανακοίνωση αποκλείεται η περίπτωση απώλειας εγγράφων που επικαλούνται υποψήφιοι και από την πλευρά του Προέδρου του Ιδρύματος υπογραμμίζεται καταληκτικά ότι απορρίπτεται κάθε κατηγορία περί μη ορθότητας ή διαφάνειας της διαδικασίας.

Τριήμερη προθεσμία έδωσαν οι υποψήφιοι-Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τα χρήματα για να σπουδάσουν νομικά

Οι 34 υποψήφιοι που απορρίφθηκαν δεν αποδέχθηκαν τα όσα επικαλείται η Διοίκηση του ΙΚΥ και αποφάσισαν να διεκδικήσουν νομικά τη χορήγηση της υποτροφίας, που, όπως διατείνονται, δικαιούνται με βάση τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης. «Δόθηκε προθεσμία τριών ημερών στο ΙΚΥ, ώστε να αναστείλει άμεσα και αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία επιλεξιμότητας των αιτήσεων υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει 70 έως 75 μόρια, να ακυρώσει τους πίνακες υποψηφίων και να συντάξει νέο πίνακα όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι εντολείς μου. Με την παρέλευση της προθεσμίας θα διεκδικηθεί η εκπλήρωση του δικαιώματος με κάθε πρόσφορο νόμιμο τρόπο» σημειώνει ο κ. Ξανθόπουλος, γνωστοποιώντας ότι το θέμα τέθηκε υπόψη τόσο του πρωθυπουργού, όσο και της υπουργού Παιδείας.

Σε κάθε περίπτωση το ΙΚΥ ως φορέας που επί σειρά πολλών ετών αναλαμβάνει την αρωγή και υποστήριξη των φοιτητών και στηρίζει ποικιλοτρόπως τις σπουδές τους, θα ήταν χρήσιμο να προβεί σε ενέργειες για να δώσει ακόμη και ατομικές εξηγήσεις και να κατευνάσει το κλίμα, προστατεύοντας την εγκυρότητα μιας διαδικασίας που επί μακρό ακολουθείται και εξηγώντας στους υποψήφιους τι δεν έκαναν, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον.

*Ο Θωμάς Ξανθόπουλος ανέλαβε την υπόθεση ως μέλος του Δικηγορικού Δικτύου που ίδρυσε με τον Ανδρέα Μαρκόπουλο και στο οποίο συμμετέχουν μάχιμοι δικηγόροι και διακεκριμένοι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής του ΔΠΘ Διονύσης Φιλίππου.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αγώνας ..ράλι για μια θέση στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Υποβλήθηκαν 6.601 αιτήσεις – Εγκρίθηκαν 3.124 δεσμεύοντας ποσό 68,69 εκατ. ευρώ. Η μέση επ…