Αρχική ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΟΞ: Στις 31 Οκτωβρίου θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. της ΠΑΕ

ΑΟΞ: Στις 31 Οκτωβρίου θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. της ΠΑΕ

0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα 5 εκ. από τον Μπιλ Πάπας

Στις 31 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας της ΠΑΕ Ξάνθη, στην οποία θα εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο ενώ ο Ελληνοαυστραλός ιδιοκτήτης της ομάδας, Μπίλ Πάπας, θα προχωρήσει σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα φτάσει τα 4,849,995,90€

Παράλληλα στα θέματα ημερησίας διάταξης υπάρχουν θέματα όπως η μεταβολή της έδρας και η τροποποίηση των άρθρων 3(έδρα) και 7 (μετοχικό κεφάλαιο), όπως επίσης  κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Για όλα τα θέματα θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση και σχετικές ανακοινώσεις.

Αναλυτικά η πρόσκληση της έκτακτης Γ.Σ. αναφέρει:

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΟ Ξάνθη ΠΑΕ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 31η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (4.849.995,90€ ) με την έκδοση 442.922 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,95 € εκάστης.
  3. Μεταβολή της έδρας της Εταιρείας.
  4. Τροποποίηση των άρθρων 3 (Έδρα) και 7 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού.
  5. Κωδικοποίηση του Καταστατικού και εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
  6. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το αρ.130 Ν.4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στον ίδιο ως ανωτέρω αναφερόμενο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Ξάνθη, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η εταιρεία γνωστοποιεί στους μετόχους της τα εξής:

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 11/10/2020 22:50:57

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση όποιος έχει και αποδεικνύει τη ιδιότητά του ως μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετοχών της εταιρείας, είτε με έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

1.2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

2.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μέτοχοι από απόσταση με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων του νόμου (άρθρο. 125 του Ν. 4548/2018).

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

3.1. Στην ψηφοφορία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση οι μέτοχοι διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον οι σχετικές ψήφοι παραληφθούν από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξή της.

  1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

4.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος που συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Ξάνθη συμμετέχει και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου.

Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Πηγή: Sportsaddict

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Την τελευταία της μεταγραφή ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ξάνθης

Έκλεισε με τον 28χρονο επιθετικό Αντώνη Καπνίδη Μεταγραφές ως και την τελευταία ημέρα έκαν…