Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Επανέρχεται στο δημοτικό συμβούλιο το αίτημα παραχώρησης του «Π» στην Αρχιτεκτονική

Επανέρχεται στο δημοτικό συμβούλιο το αίτημα παραχώρησης του «Π» στην Αρχιτεκτονική

0

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, με 28 θέματα ημερήσιας διάταξης

Θα επανεξετάσει το αίτημα το Σώμα- Επιφυλάξεις εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση στη συνεδρίαση του Αυγούστου οπότε και συζητήθηκε πρώτη φορά η πρόταση

Επανέρχεται στο δημοτικό συμβούλιο το αίτημα παραχώρησης του «Π» στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ και θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα στη συνεδρίαση της Τρίτης. Το ΔΠΘ πρότεινε την παραχώρηση του εμβληματικού κτηρίου με τη μορφή χρησιδανείου, πλην του τμήματος που έχει παραχωρηθεί στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος που λειτουργούν οι υπηρεσίες της Πολεοδομίας), ώστε το πανεπιστήμιο να αναλάβει την αποκατάσταση και να στεγάσει υπηρεσίες και δραστηριότητες της Αρχιτεκτονικής. Το αίτημα παρουσιάστηκε ενώπιον του ΔΣ στη συνεδρίαση του Αυγούστου από τον αντιπρύτανη Οικονομικών Φώτη Μάρη και τον πρόεδρο του τμήματος Αρχιτεκτόνων Νίκο Λιανό. Ωστόσο, ο δήμαρχος αποφάσισε την αναβολή του θέματος, καθώς εκφράστηκαν προβληματισμοί από την αντιπολίτευση κυρίως γιατί δεν κατατέθηκε μία ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη πρόταση από το Πανεπιστήμιο, αλλά και γιατί, όπως σχολιάστηκε, το ίδρυμα δεν έχει επιδείξει ανάλογη ευαισθησία για άλλα αρχοντικά της πόλης που χρήζουν αποκατάστασης και είναι μάλιστα ιδιοκτησίας του (βλ. αρχοντικό Στάλιου). Ο δήμαρχος είχε δεσμευτεί τότε η νέα συζήτηση να διεξαχθεί με την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων, ώστε να επιλύονται επί τόπου θέματα διαδικαστικής φύσης, αλλά και να προηγηθεί διαβούλευση του ιδρύματος με όλες τις παρατάξεις πριν την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, πράγμα που δεν γνωρίζουμε, αν τελικά δρομολογήθηκε.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι στη συνεδρίαση της Τρίτης, το ΔΠΘ θα πρέπει να παρουσιάσει μια πιο αναλυτική πρόταση, αν θέλει να πείσει το δημοτικό συμβούλιο και να υπερκεράσει τις επιφυλάξεις.

Σε κάθε περίπτωση ο δήμος Ξάνθης πρέπει να προχωρήσει σε αποφασιστικά βήματα για την αναστήλωση του οθωμανικού μονοπωλίου, που αποτελεί κτίσμα μοναδικής ιστορικής, πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής αξίας, καθώς οι ανάγκες συντήρησης είναι πλέον επιτακτικές. Υπενθυμίζουμε ότι μέρος της στέγης κατέρρευσε τον περασμένο Οκτώβρη.

Βαριά ευθύνη για τη δημοτική αρχή που πρέπει σε κάθε περίπτωση να δρομολογήσει άμεσα την αποκατάσταση του εμβληματικού κτηρίου

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο ΘΕΜΑ : Εξέταση αιτήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (θέμα εξ αναβολής)

2ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019

3ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός χώρου λειτουργίας και θέσεων υπαίθριας αγοράς – εμποροπανήγυρης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2019

4ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 1/14-1-2019 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την παράταση για το χρονικό διάστημα των αιτήσεων των τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2019

5ο ΘΕΜΑ :Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

6ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019 σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

7ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

8ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των αριθμ.πρωτ.2119 & 2710/2019 εισηγήσεων παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

9ο ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης

10ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν)

11ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση – μερική τροποποίηση της με αρ.3/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.53/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018

13ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.45/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

14ο ΘΕΜΑ :Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.226/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

15ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.226/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

16ο ΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης οικ. Έτους 2018

17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων οικ. Έτους 2018

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων οικ. Έτους 2018

19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας οικ. Έτους 2018

20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης

21ο ΘΕΜΑ :Ανάθεση υπηρεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Ξάνθης στο ένθετο «Τhe gold book of Xanthi» του περιοδικού Icons

22ο ΘΕΜΑ : Ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων λόγω θανάτου των δικαιούχων, των οποίων η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης εκ διαδοχής, δεν μεταβιβάζεται

23ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους για πρόστιμο του ΚΟΚ

24ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

25ο ΘΕΜΑ :Ανάκληση της με αριθμό 355/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Θάμυρις»

26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων»

27ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών

28ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγων

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Περιφερειακό συντονιστή Πολιτικής Προστασίας απέκτησε η ΠΑΜΘ

Καθήκοντα ανέλαβε ο Αντιστράτηγος ε.α. Πρόδρομος Φωτακίδης   Με απόφαση του Περιφερει…