Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στο  «μικροσκόπιο» της Αποκεντρωμένης ο ορισμός Αντιπροέδρου στη ΔΕΥΑΞ

Στο  «μικροσκόπιο» της Αποκεντρωμένης ο ορισμός Αντιπροέδρου στη ΔΕΥΑΞ

0

Μετά από προσφυγή τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δ.Σ. Ξάνθης

 

 

Η Αναφορά της Τζανόγλου ανέφερε το άρθρο 255 αλλά ο δήμαρχος την βρήκε λάθος

Τι αναφέρει απόσπασμα από το πρακτικό του 2016 για τον ορισμό Ιγιαννίδη ως αντιπρόεδρο στην ΔΕΥΑΞ – Γίνεται αναφορά στο άρθρο 255

 

Στο «μικροσκόπιο» της Αποκεντρωμένης για έλεγχο νομιμότητας,  τίθεται η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης της Τρίτης 30 Ιουλίου για τον ορισμό αντιπροέδρου στη ΔΕΥΑΞ. Η παρέμβαση της Αποκεντρωμένης γίνεται μετά από προσφυγή τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της Κοινωνίας Δημοτών , «Πολίτες για την Ξάνθη», «Ξάνθη – Σταυρούπολη Νέα Εποχή», οι επικεφαλής των οποίων προσήλθαν το πρωί της Τετάρτης 1 Αυγούστου στο αρμόδιο τμήμα  της Ξάνθης που πραγματοποιεί τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ, προκειμένου να διερευνήσουν αν είναι σύννομη η διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Η Αναφορά της Τζανόγλου ανέφερε το άρθρο 255 αλλά ο δήμαρχος την βρήκε λάθος

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε διαφωνία μεταξύ της αντιπολίτευσης, της δημοτικής αρχής και του προεδρείου του Δ.Σ. ως προς την διαδικασία. Ειδικότερα παρότι στην Αναφορά της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κας Κ. Τζανόγλου με  ΘΕΜΑ:  Αντικατάσταση Αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία : «ΔΕΥΑΞ » και ορισμός αντιπροέδρου, αναφέρονται οι  διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006, ο δήμαρχος κ. Δημαρχόπουλος αμφισβήτησε την ορθότητα της Αναφοράς σ’ ότι αφορά το συγκεκριμένο άρθρο και ακολούθησε τη διαδικασία των επαναληπτικών ψηφοφοριών για την εκλογή του κ. Χασάνογλου Ορχάν στη θέση του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΞ και όχι την απόλυτη πλειοψηφία όπως ορίζει το άρθρο 255 σύμφωνα με το οποίο “μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.”

Τι αναφέρει απόσπασμα από το πρακτικό του 2016 για τον ορισμό Ιγιαννίδη ως αντιπρόεδρο στην ΔΕΥΑΞ – Γίνεται αναφορά στο άρθρο 255

Να σημειώσουμε ότι κ. Δήμαρχος προέβαλε ως επιχείρημα προηγούμενη απόφαση και συγκεκριμένα την Αριθ. Απόφασης 71 της συνεδρίαση στις 21 Μαρτίου 2016 όπου εκλέχθηκε με τον ίδιο τρόπο ο κ. Στέφανος Ιγιαννίδης στη θέση του αντιπροέδρου μετά από παραίτηση του κ. Θ. Ηλιάδη. Αίσθηση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι στην απόφαση αναφέρεται το άρθρο 255. Συγκεκριμένα (απόσπασμα από το πρακτικό Από το αριθ.3/21-3-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης) :Β) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τροποποιεί τη με αριθμό 223/2014 προγενέστερη απόφασή του με θέμα: «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ.1 του Ν.3463/06» ως εξής:

Α) Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο Ιγιαννίδη Στέφανο ως τακτικό μέλος και τον δημοτικό σύμβουλο Θωμά Ηλιάδη ως αναπληρωματικό».

Τι ορίζει η διαδικασία

Να σημειώσουμε ότι η εν λόγω απόφαση δεν υποβάλλεται από το δήμο στην Αποκεντρωμένη και δεν  ελέγχεται αυτεπάγγελτα αλλά μόνο μετά από προσφυγή. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί μετά την έκδοση και την ανάρτησή  της που πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών οπότε και θα ακολουθήσει το 15θημερο των ενστάσεων. Σ’ ότι  αφορά την παλαιότερη απόφαση με την οποία εκλέχθηκε ο Ιγιαννίδης το 2016,  τίθεται ο προβληματισμός αν μπορεί να προσβληθεί και αν τελικά υπάρχει πρόβλημα με τις αποφάσεις εκείνου του Διοικητικού Σχήματος.  Αυτό ωστόσο που κατέστη σαφές από την Αποκεντρωμένη είναι ότι εφόσον πέρασε το 15θημερο οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να την προσβάλλουν αλλά μόνο όσοι έχουν έννομο συμφέρον.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποχώρησε από το περιφερειακό συμβούλιο η παράταξη του περιφερειάρχη

Μύδροι από την Περιφερειακή Σύνθεση: «Λιποτάκτης ο Μέτιος» Υπερψηφίστηκε η πρόταση της αντ…