Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Η ανάγκη ιδρύσεως Κέντρου Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ξάνθης

Η ανάγκη ιδρύσεως Κέντρου Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ξάνθης

0

Ι. 1. Η οικονομική κρίση της περιόδου 2010 – 2017 και η προϊούσα ύφεση σε βαθμό σήψης στην Χώρα μας, η νέα “επταετία”, όπως θα μπορούσαμε να την αποκαλούμε, επιβάλλει την λήψη δυναμικών αποφάσεων και πλέον απαιτεί την άμεση και άνευ άλλου τινός υλοποίησή τους. Κυρίαρχο ρόλο λόγω των εξελίξεων έως σήμερα, αλλά και κατά τα διαγραφόμενα, στην ανάσταση της Οικονομίας στην Χώρα έχει η ιδιωτική υγιής επιχειρηματική οικονομική πρωτοβουλία σε συνεργασία και σύμπραξη με τον Δημόσιο Τομέα σε Κλάδους κοινού ρυθμιστικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Η εκ συμπλεγματικής ψυχολογικής αφετηρίας και αντιμετώπισης από μεγάλα κρατικοδίαιτα, φυγόπονα και δημοσία σιτιζόμενα τμήματα της Ελληνικής κοινωνίας κατασυκοφαντημένη επιχειρηματικότητα καλείται, όπως πάντα την ύστατη στιγμή, να διασώσει την Πατρίδα. Στην Χώρα μας παραδόξως δυόμισυ αιώνες (!) μετά την Γαλλική (1789) απαιτείται εκ νέου μία ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ με ιστορικό υποκείμενο την πανταχόθεν βαλλόμενη και πληττόμενη μεσαία οικονομική και κοινωνική τάξη. Πλέον δεν απαιτούνται “έφοδοι στα χειμερινά ανάκτορα” της τσαρικής περιόδου ή μαοϊκές “έφοδοι στον Ουρανό” : είδαμε πού κατέληξαν.

Η Ελληνική μεσαία Αστική τάξη έχει ένα ακαταμάχητο όπλο, το θετικό ιστορικό παρελθόν της και τις δοκιμασμένες μεθόδους οικονομικής μεγέθυνσής της, που είχαν ένα κοινό σημείο : η δράση της ήταν πέραν από το Ελληνικό Κράτος, έτερο ιστορικό υποκείμενο αποδεδειγμένα αντιστρατευόμενο τα λαϊκά συμφέροντα και το καλώς εννοούμενο Εθνικό Συμφέρον.

Σε αυτό το “όπλο” ένα από τα “πυρομαχικά” θα μπορούσε να είναι σε τοπικό επίπεδο – πέραν της ειλικρινούς και ανέκκλητης απόφασης όλων για πρόοδο και προκοπή – η ίδρυση Κέντρου Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας στον Δήμο Ξάνθης για την ευρύτερη Περιοχή.

2. Η οικονομική δραστηριότητα στην όλη Περιοχή έχει ήδη μελετηθεί εμβριθώς κατά Τομέα Οικονομίας, ενώ ειδικές μελέτες έχουν καταδείξει τις παθογένειες, αλλά και αναδείξει τους νέους ανταγωνιστικούς και υποσχόμενους Κλάδους επ’ ωφελεία όλων. Τόσο η Περιφέρεια και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όσο και ο Δήμος έως στιγμής διαγιγνώσκουν το πρόβλημα, αλλά δεν προχωρούν στην θεραπεία – έστω και πειραματική, καθ’ ον χρόνο ο “ασθενής” φθίνει.

Πέραν αυτών οι τοπικοί Φορείς άνευρα ανησυχούν κατά μόνας και μηρυκάζουν τα περί τοπικής ανάπτυξης εν είδει “Δέκα Εντολών”, που εκ του Θεοβαδίστου Ορους Σινά εδόθησαν, για να τηρηθούν μόνο με προσευχές, αλλά χωρίς πράξη. Ακολουθώντας το θετικό ιστορικό προηγούμενο του Ελληνικού Κοινοτισμού, που οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά μεγαλύνθηκε, όταν ο Ελληνισμός κινείτο σε μεγάλες πληθυσμιακές συσσωματώσεις εκτός των στενών γεωγραφικών ιστορικών ορίων του, παράδειγμα, που επανεμφανίσθηκε στις δυνατότητες γεωγραφικές και οικονομικές, που προσφέρει η ΕΕ σήμερα, το Κέντρο Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας καθίσταται ενδεδειγμένη ενέργεια και πρωτοβουλία.

ΙΙ. 1. Το Κέντρο μπορεί να δομηθεί σε γερά θεμέλια μεσομακροχρόνιας απόδοσης και αποτελεσματικότητας σε ζητήματα και προβλήματα Συμβούλου Επιχειρήσεων στην Περιοχή μας βάσει των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και της εθελοντικής εργασίας κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου REBE.

Φορέας αναπτυξιακής διαδικασίας το Κέντρο μπορεί να αποτελέσει το συμβαλλόμενο από πλευράς Δήμου σε πιθανά joint venture και να προσελκύσει κεφάλαια για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τον πρωτοπόρο στην ίδρυση και οργάνωση Δικτύου (τοπικής εμβέλειας) για την Κοινωνική Συνοχή με συνεργαζόμενους όλους τους κοινωνικούς εταίρους σε μικροκοινωνικό επίπεδο.

Συνεταίρους και συνιδρυτές στο Κέντρο ο Δήμος μπορεί να αναζητήσει την Περιφέρεια και τα Πανελλαδικά Κλαδικά Επιμελητήρια, τους Τοπικούς Φορείς και τα Επαγγελματικά Σωματεία Επιχειρηματιών, Επιτηδευματιών και Δημοσίων Λειτουργών. Η συγκυρία μάλιστα της κατάργησης των Τοπικών Εμπορικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων και η μετατροπή τους σε …Παραρτήματα του Περιφερειακού ΑΜΘ καθιστούν το Κέντρο την μόνη οδό διαφυγής προς το μέλλον.

2. Τομείς δράσης του Κέντρου μπορούν να είναι η διάγνωση των επιχειρήσεων, η οργάνωση και η διαχείριση των επιχειρήσεων, η προκαταρκτική και η οριστική μελέτη σκοπιμότητας, η υποστήριξη σε θέματα λογιστικής και μηχανογράφησης, η οργάνωση των πωλήσεων, των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η υποστήριξη για τη μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, οι μελέτες βιωσιμότητας, κοστολόγησης, ταμειακών ροών, διαχείρισης αποθεμάτων και η παροχήσυμβουλών σε οποιοδήποτε διοικητικό, νομικό, τεχνικό, εμπορικό ή οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζει η επιχείρηση και ζητεί τη γνωμοδότηση ή την τεχνική συμβουλή ενός αρμοδίου και αντικειμενικού συμβούλου, πριν πάρει μία σημαντική απόφαση. Ετσι οι υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης θα οδηγήσουν στη διεύρυνση της τοπικής αγοράς, την ορθολογικότερη στα πλαίσια του δυνατού οργάνωση των τοπικών δικτύων διανομής και την ανάπτυξη της συλλογικής επιχειρηματικής δράσης με αποδέκτες των υπηρεσιών τόσο τους ενεργούς επιχειρηματίες, όσο και συνταξιούχους ή άλλους, που απλώς διερευνούν την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

3. Εντός του Κέντρου μπορούν να ενυπάρχουν οργανωτικά και να έχουν στελεχωθεί αξιοκρατικώς και καταλλήλως τα εξής :

*. Κέντρο Κοινής Επιχειρηματικής Δράσης (Ν. 1892/1990)

*. Κέντρο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

*. Κέντρο Νέων Επιχειρηματιών (σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ πχ για τα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων, Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών και Νέων Θέσεων Εργασίας, και με την ΓΓΝΓ (πχ επί κυκλικών Προγραμμάτων λχ Προσομοιωτές Dealing Room, δημιουργία Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων, Κέντρων Πληροφόρησης, Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Επικοινωνίας κτλ)

*. Κέντρο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ΓΣΕΒΕ Ελλάδος

*. Κέντρο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σε θέματα επιχειρηματικότητας, ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ

*. Κέντρο Μέριμνας Εταιρειών ΝΕΧΑ

*. Κέντρο Ενημέρωσης Χρηματοδοτήσεων και Έρευνας Χρηματαγοράς και Κεφαλαιαγοράς

*. Κέντρο Ενημέρωσης EURO NM (πανευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά ΜΜΕ)

*. Κέντρο Δικτύων και Δεσμών (Clusters)

*. Κέντρο Ενίσχυσης Πιστωτικών Συνεταιρισμών

*. Κέντρο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων και Διαπίστευσης Εργαστηρίων και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

*. Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας και Προώθησης Τεχνολογίας

*. Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας

*. Κέντρο Χειροτεχνίας

*. Κέντρο Αξιοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

*. Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ανάπτυξης)

*. Κέντρο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ)

*. Κέντρο Κοινωνικής Οικονομίας και Εθελοντικών Οργανώσεων

*. Πιλοτικό Κέντρο Λιανεμπορίου (σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος)

*. Οικονομικό και Βιοτεχνικό Παρατηρητήριο ως Ανταποκριτής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Προσέγγισης Επιχειρήσεων

*. Γραφείο Ανταλλαγής Πληροφοριών Τεχνικής Βοήθειας

*. Γραφείο Συμβούλων Ακινήτων

*. Γραφείο Πληροφόρησης Επενδύσεων Βαλκανίων

*. Γραφείο Επιχειρηματικής Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

*. Γραφείο Συμπράξεων και Συγχωνεύσεων

*. Γραφείο Νομικών Συμβούλων (σε συνεργασία με τους Δικηγόρους δημότες και κατοίκους της Πόλης και το Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης)

*. Γραφείο Προσφοράς Σταδιοδρομίας (σε συνεργασία με το ΔΠΘ)

*. Γραφείο Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

*. Γραφείο εφαρμοσμένης τεχνολογίας

*. Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής (συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ)

*. Γραφείο Υποστήριξης για θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

III. 1. H αξιοποίηση των υφιστάμενων εμπορικών χώρων στον οικιστικό ιστό της Πόλης και της Περιοχής ως θέσει και φύσει Εκθεσιακού Κέντρου στον Δήμο μπορεί να αποτελέσει την υποδομή για Επιχειρησιακό και Χρηματιστηριακό Κέντρο, που σε πλήρη δικτύωση με τους χώρους Συνεδριακών Κέντρων στην Περιοχή μπορεί να συμβάλλει στην τόνωση και την ανάπτυξη του συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού και του χαρακτηρισμού της Πόλης ως διατοπικού πόλου οικονομικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας – και όχι μόνο για την βαλκανική οικονομική κοινοτική ενδοχώρα. Στο Κέντρο πέραν των άλλων μπορούν να οργανώνονται Σεμινάρια (ενδεικτικά) Πωλήσεων, Ποιότητας, Νέων Μεθόδων Διοίκησης κτλ., να υλοποιούνται Εκδόσεις (πχ Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις και Δελτία, Οδηγό (Λεύκωμα) Επιχειρηματιών της Περιοχής κτλ., να αναλαμβάνονται, εφ’όσον τηρηθεί η διαδικασία, η εκπόνηση Μελετών, Στατιστικών και Απογραφών, Ελέγχων και Καταγραφών, Ερευνών Οικοκυριών, Επιχειρηματικών Σχεδίων, Βάσεων Δεδομένων και Επαγγελματικών Αρχείων.

2. Το Κέντρο μπορεί να έλθει σε επαφή και συνεργασία με διάφορους Φορείς, όπως η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) κατ’ άρ. 2 παρ. 4 Ν. 2232/1994 (Α’ 140), τα νέα περιφερειακά Επιμελητήρια για την σύναψη Αναπτυξιακών Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμφωνιών υπέρ της επιχειρηματικότητας, εσωτερικής και εξωστρεφούς, ενώ ετησίως μπορεί να βραβεύει τις Επιχειρήσεις με υψηλή επιχειρηματική απόδοση και επίδοση, με καινοτόμα εφαρμογή παραγωγικών διαδικασιών και επιτυχή εφαρμογή των Business Plan.

ΙV. Το Κέντρο οργανωτικώς μπορεί να αποτελέσει Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με τους Φορείς του Δημοτικού Κώδικα και συμβατικό περιεχόμενο με συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους μελετών και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, το ταμειακό κόστος λειτουργίας του στην ιδρυτική φάση του μπορεί να είναι μηδενικό, ενώ στην φάση πλήρους ανάπτυξης να είναι αυτοχρηματοδοτούνο, ισοσκελισμένο και ενδεχομένως κερδοφόρο. Ωστόσο η ανάληψη της πρωτοβουλίας για το Κέντρο υπολογίζεται ότι θα έχει μέχρι και οικονομικό και προσωπικό κόστος για τους διοικούντες, πλην όμως και τεράστιο πολιτικό και οικονομικό όφελος για την Περιοχή ιδίως με τη δημιουργία μη προσωποπαγών καταστάσεων και διαύλων διοίκησης και διαχείρισης. Ας μάς μείνει να δούμε την αποτελεσματικότητα και τη διορατικότητα του εγχειρήματος.

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ – Νομική Υπηρεσία ΟΑΕΔ
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Πρωτοβουλία αναθεώρησης πλαισίου Σχολικών Επιτροπών

ΣΤΗΛΗ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Μετά τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊου 2019 και κυρίως απ…