Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 18-01-2012

Εργασιακό 18-01-2012

0

Θέμα 1ο

Έγκριση προκηρύξεων για 9 συμβάσεις στην Ξάνθη

 

Θέσεις σε έργα ΕΣΠΑ: 3 στο Δ. Αβδήρων – 1 στο Δ. Τοπείρου

 

Σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και σε έργα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ προσλαμβάνουν προσωπικό οι δήμοι

 

Την κατανομή 1.509 συμβάσεων έργου και ορισμένου χρόνου για υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα κοινοποίησε σε δήμους ανά την επικράτεια η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών Φ. Γεννηματά, την προηγούμενη εβδομάδα. Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν την απασχόληση γυμναστών σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού και καλλιτεχνών σε προγράμματα ζωγραφιά, χειροτεχνία, μουσικής σε δημοτικά ωδεία, χορού κ.τ.λ. Παράλληλα έχουν εγκριθεί και θέσεις κοινωνικών λειτουργών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως επίσης και συμβάσεις έργου σε προγράμματα που πραγματοποιούν οι δήμοι και συγχρηματοδοτούνται από την EE.

 

Οι ειδικότητες

Η απόφαση υπογράφηκε από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή, με καθυστέρηση 5 μηνών, αφού η έγκριση θα έπρεπε να έχει δοθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο και αφορά θέσεις του 2011. Οι εγκρίσεις που υπεγράφησαν από την επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αφορούν θέσεις που δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των δήμων, λόγω του χαρακτήρα τους. Οι  αμοιβές των μουσικών, κοινωνικών λειτουργών κ.τ.λ. καλύπτονται από τις εισφορές των δημοτών που λαμβάνουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Η επιλογή των ειδικοτήτων που αφορούν καλλιτεχνικά επαγγέλματα (μουσικοί, ζωγράφοι, χορογράφοι κ.τ.λ.), καθώς και οι συμβάσεις που εγκρίθηκαν για την ολοκλήρωση κοινοτικών προγραμμάτων θα γίνουν ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού εξαιρούνται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στη μοριοδότηση του ΑΣΕΠ εντάσσονται οι θέσεις των γυμναστών και κοινωνικών λειτουργών που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Θέμα 2ο

Αιτήσεις έως και 19 αύριο για τις 35 θέσεις στην ΑΜΘ

Κατανομή των θέσεων: 27 στην Π.Ε. Ροδόπης – 3  στην Π.Ε. Ξάνθης  – 1 στην Π.Ε. Έβρου – 1 στην Π.Ε. Καβάλας

 

Έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για το διαγωνισμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η οποία θα προσλάβει  35 εποχικούς υπαλλήλους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων της. Οι θέσεις αποτελούν «πόλο έλξης» κυρίως για πτυχιούχους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, καθώς στις συγκεκριμένες βαθμίδες αντιστοιχούν 14 και έντεκα θέσεις, ενώ θα προσληφθούν εννέα απόφοιτοι Λυκείου και ένας απόφοιτος Γυμνασίου.

3 θέσεις στην Π.Ε. Ξάνθης

Tις περισσότερες θέσεις θα καλύψει η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στην οποία θα απορροφηθούν 27 από τους νεοπροσληφθέντες,  ενώ από τρεις θέσεις αντιστοιχούν στην Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθη και Δράμας και από μία θέση στις Π.Ε. Έβρου και Καβάλας.

Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, οι θέσεις κατανέμονται σε 14 ειδικότητες και, συγκεκριμένα, στις εξής: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (τέσσερις θέσεις), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Πληροφορικής (από τρεις θέσεις) και ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και Π{Ε Οικονομικών( από δύο θέσεις. Από μία θέση αντιστοιχεί στις ειδικότητες: Κτηνιάτρου, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΠΕ Μηχανικού Χωροταξίας, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας – Εποπτείας Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού, ΥΕ Επιμελητής και ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων.

 

Αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Πε-ριφέρειας στη διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία – Θράκης, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Διοικητήριο 691 00 Κομοτηνή, και υπόψη του κ. Σάββα Νικολάου.

Περισσότερες αιτήσεις για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 25313 50168.

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

(Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα)

Αναλυτικά οι θέσεις

* 1 ΠΕ Μηχανικών – Μηχανικών Χωροταξίας (8 μήνες)

* 2 ΠΕ Μηχανικών – Μηχανικών Περιβάλλοντος (8 μήνες)

* 1 ΠΕ Μηχανικών – Μηχανικών Ηλεκτρολόγων (8 μήνες)

* 3 ΠΕ Διοικητικού (8 μήνες)

* 2 ΠΕ Οικονομικού (8 μήνες)

* 1 ΠΕ Κτηνιάτρων (8 μήνες)

* 4 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (8 μήνες)

* 1 ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας – Εποπτείας Δημόσιας Υγείας (8 μήνες)

* 3 ΤΕ Πληροφορικής (8 μήνες)

* 1 ΤΕ Μηχανικών – Τοπογράφων Μηχανικών (8 μήνες)

* 3 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (8 μήνες)

* 3 ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (8 μήνες)

* 1 ΔΕ Τεχνικών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (8 μήνες)

* 1 ΥΕ Επιμελητών (8 μήνες)

* 1 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας) (8 μήνες)

* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (8 μήνες)

* 1 ΤΕ Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων (8 μήνες)

* 2 ΔΕ Τεχνικών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (8 μήνες)

* 1 ΠΕ Μηχανικών – Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών (8 μήνες)

* 1 ΠΕ Μηχανικών –  Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών (8 μήνες)

* 1 ΠΕ Κτηνιάτρων (8 μήνες)

 

 

Θέμα 3ο

 

Κατάρτιση σε ΚΕΚ 5.250 ανέργων με πιστοποίηση για τη χρήση Η/Υ

Εκκρεμούν ακόμα 4 προγράμματα του ΕΣΠΑ για 52.000 ανέργους

Την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ έχουν οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι. Η κατάρτιση στα ΚΕΚ μπορεί να γίνει και από απόσταση

 

Δωρεάν κατάρτιση σε 5.250 ανέργους από όλη την Ελλάδα (που θα υποδείξουν τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ) Θα προσφέρουν οι φορείς του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματία Κατάρτισης (ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ.).

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών ΚΕΚ ανακοίνωσε την απόφαση των Πιστοποιημένων Κέντρων του να καλύψουν -με ίδιους πόρους- το κόστος της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 5.250 ανέργων, το οποίο Θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, καταγγέλλοντας παράλληλα την καθυστέρηση υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματική κατάρτισης του ΕΣΠΑ, από τα οποία θα ωφεληθούν 52.000 άνεργοι.

Αναλυτικά η προσφορά του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. ανά έργο έχει ως εξής:

– Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ: επιπλέον 3.000 ωφελούμενοι άνεργοι, 300.000 ανθρωποώρες κατάρτισης, 2.500.000 ευρώ συνολικό κόστος παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

-Τηλεκατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ: επιπλέον 1.000 ωφελούμενοι άνεργοι, 100.000 ανθρωποώρες κατάρτισης, 2.500.000 ευρώ συνολικό κόστος παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

-Εξειδικευμένες δεξιότητες Η/Υ: επιπλέον 400 ωφελούμενοι άνεργοι, 100.000 ανθρωποώρες κατάρτισα, 1.000.000 ευρώ συνολικό κόστος παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

-Κατάρτιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: επιπλέον 850 ωφελούμενοι άνεργοι, 470.000 ανθρωποώρες κατάρτισης, 5.000.000 ευρώ συνολικό κόστος παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

 

 

Επιδοτείται η επανένταξη στην αγορά εργασίας 10.000 ανέργων

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε από τις 19 Δεκεμβρίου, ενώ όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΟΑΕΔ (http://ait. oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, όπου υπάγεται η έδρα τους.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Θέσεις για Έλληνες από εταιρείες στη Νότιο Αφρική

 

Θέσεις για υπαλλήλους προσφέρουν σε Έλληνες εταιρείες της Νοτίου Αφρικής. Η χώρα παρουσιάζει υψηλή ζήτηση για ειδικότητες όπως μηχανικοί, τεχνικοί και οικονομολόγοι.

 

 

26.000 άνεργοι για 5μηνη εργασία σε 368 υπηρεσίες

 

Οι πρώτες 26.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις προτάσεις 85 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και όλα πλέον είναι έτοιμα για την έκδοση των προκηρύξεων και την επιλογή των ανέργων.

Οι πρώτες 26.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις προτάσεις 85 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και όλα πλέον είναι έτοιμα για την έκδοση των προκηρύξεων και την επιλογή των ανέργων.

 

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται σε επτά Περιφέρειες και οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε 368 υπηρεσίες. Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση από το ΑΣΕΠ των προκηρύξεων, που θα υποβάλουν οι συμπράττοντες φορείς.

Στη συνέχεια οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα υποβάλουν αιτήσεις για να επιλεγούν με βάση τα προσόντα τους και κοινωνικά κριτήρια.

Οι πρώτες προσλήψεις θα γίνουν στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από φορείς των υπόλοιπων έξι Περιφερειών.

 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Εβδομάδα αιτήσεων

 

 

Θέμα 4ο

Ανοίγουν 1.500 θέσεις εργασίας από το φυσικό αέριο

Τη δημιουργία περισσότερων των 1.500 νέων θέσεων εργασίας θα προκαλέσει η ίδρυση τριών νέων Εταιρειών παροχής Αερίου που θα λειτουργήσουν εντός του 2012 σε Στερεά Ελλάδα-Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Ήδη η ΔΕΠΑ προχώρησε στην προκήρυξη των διεθνών διαγωνισμών για τις τρεις νέες ΕΠΑ, φιλοδοξώντας στην πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 156 εκατ. ευρώ, ενώ η κατασκευή των δικτύων και η λιανική πώληση του φυσικού αερίου θα δημιουργήσει σταδιακά έως και 5.000 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως από τις οικείες περιφέρειες. Από τους διαγωνισμούς, θα αναδειχτούν στρατηγικοί επενδυτές με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου, οι οποίοι θα συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 35% στο μετοχικό κεφάλαιο της κάθε ΕΠΑ και θα ασκούν τη διοίκηση της εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσοστό θα αποτελεί τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ.

Η καθεμία ΕΠΑ θα απασχολεί περίπου 500 εργαζόμενους σε μόνιμη βάση, ενώ περίπου 5.000 άτομα (υπαλληλικό προσωπικό, ανειδίκευτοι εργάτες, τεχνίτες, μηχανικοί, εμπορία εξοπλισμού) θα εργαστούν σε όλο το χρονικό διάστημα ίδρυσης και λειτουργία τους.

Οι περιοχές που θα διαθέτουν ενεργοποιημένα δίκτυα φυσικού αερίου, από τις αρχές του 2013, θα είναι αρχικά οι: Θήβα, Λιβαδειά, Οινόφυτα/ Σχηματάρι, Λαμία, Χαλκίδα, Κιλκίς, Σέρρες, Πλατύ Ημαθία, Κατερίνη, Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη. Συνεπώς ο μεγαλύτερος αριθμός των νεοπροσληφθέντων θα προέλθει από την ελληνική περιφέρεια και ειδικά από τις συγκεκριμένες περιοχές.

6 θέσεις στο Εφετείο Θράκης

ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 1

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 1

Ειρηνοδικείο Ξάνθης 1

Ειρηνοδικείο  Ορεστιάδας 1

Ειρηνοδικείο Νευροκοπίου 1

Ειρηνοδικείο Καβάλας 1

Πανεπιστήμιο Θράκης

 

* 1 ΠΕ με διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης – ξένης (4 μήνες)

Αιτήσεις μέχρι 31.1.2012.

 

 

Θέσεις διδακτόρων Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή να υποβάλλουν από την Τετάρτη 15 µέχρι και Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ (Πανεπιστηµιούπολη, 69 100 Κοµοτηνή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση http://www.phyed.duth.gr ή να επικοινωνήσουν µε τη γραµµατεία στο τηλέφωνο 25310-39622 (φαξ: 25310-39623), κατά τις ώρες 11:00-14:00 τις εργάσιµες µέρες, ή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο 14,2% η ανεργία – Στο χαμηλότερο επίπεδο 11 ετών

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2010 υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο, διαμορφού…