Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τροποποιείται η μελέτη του κυνοκομείου Ξάνθης

Τροποποιείται η μελέτη του κυνοκομείου Ξάνθης

0

Οικονομικά θέματα της «Όμορφης Πόλης» στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το απόγευμα της Τετάρτης

Αποφασίζεται η απονομή τιμητικής διάκρισης στο πλαίσιο του 8ου φεστιβάλ μουσικών σχολείων «Πόλις Ονείρων»

 

Την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Δημιουργία μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 40 Εκκλησιών
 2. Λύση μίσθωσης και απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στο Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης
 3. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης τοποθέτησης πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/2021, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
 4. Έγκριση τροποποίησης μελέτης τού έργου: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης»
 5. Έγκριση απονομής τιμητικής διάκρισης, στα πλαίσια του 8ου ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 6. Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»
 7. Έγκριση ισολογισμού – κατάσταση αποτελεσμάτων – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 2022 τού κληροδοτήματος Π. Κουγιουμτζόγλου
 8. Έγκριση τής με αριθμό 10/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα « Έγκριση των Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2020»
 9. Έγκριση τής με αριθμό 12/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα « Έγκριση των Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2021»
 10. Έγκριση τής με αριθμό 13/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα « Έγκριση των Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2022»
 11. Έγκριση της με αριθμό με αριθμό 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με θέμα «Αναμόρφωση (1η) Προϋπολογισμού 2023»
 12. Έγκριση της με αριθμό με αριθμό 5/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με θέμα «Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού 2023»
 13. Έγκριση της με αριθμό με αριθμό 3/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με θέμα «Ορισμός ελεγκτών για το 2022»
 14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου στον Σύλλογο Συνταξιούχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ ΟΤΑ Ν. Ξάνθης
 15. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους αποθανόντα και επαναβεβαίωσης στους νόμιμους κληρονόμους, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 174 Ν.3463/2006
 16. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 174 Ν.3463/2006
 17. Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστημάτων
 18. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 τής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης
 19. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 τής Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης
 20. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της σχολικής εφορείας τού μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης
 21. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της σχολικής εφορείας τού μειονοτικού Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης
 22. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023
 23. Έγκριση τής από 23-3-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παραλαβής τού αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων Ομάδα Α: «Γάλα για το προσωπικό του Δήμου Ξάνθης»
 24. Έγκριση τής από 12-4-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τού αντικειμένου τής συμβάσης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΦΩΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED».

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ημερίδα από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστoνίδας με θέμα: «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων – η περίπτωση του περιαστικού δάσους Ξάνθης»

Την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 18:00 – 21:00 Δεδομένων των αλλαγών που προκαλεί η κ…