Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ «Φρένο» βάζει ο δήμος και οι φορείς στα αιολικά πάρκα

«Φρένο» βάζει ο δήμος και οι φορείς στα αιολικά πάρκα

0

Κατατέθηκαν χθες οι ενστάσεις – Αντιρρήσεις στη ΡΑΕ για τα 2 αιολικά πάρκα

Τι αναφέρεται στην επιχειρηματολογία

 

Τις αντιρρήσεις του ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) κατέθεσε χθες
Παρασκευή 19 Μαρτίου ο δήμος Ξάνθης μέσω της νομικής του υπηρεσία αιτούμενος την
απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου Γ-012397/9.2.2021 αίτησης της εταιρείας
«AIRENERGY ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χορήγηση
βεβαίωση παραγωγού για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση
“Καπετάν Θεολόγος” των Δημοτικών Ενοτήτων Παρανεστίου Δήμου Παρανεστίου και
Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου Γ-
012396/9.2.2021 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «AIRENERGY ΔΡΥΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙ
ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για
ΑΣΠΗΕ στις θέσεις «Δρυμός – Φανάρι – Ερμάριο» της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
του Δήμου Ξάνθης.

Κατατέθηκαν οι αντιρρήσεις του δήμου για τα δύο αιολικά πάρκα – Η επιχειρηματολογία
Στο μακροσκελές κείμενο ο δήμος επικαλείται έννομο συμφέρον καθώς όπως αναφέρεται:
«Αμφότερα τα υπό αδειοδότηση έργα εντοπίζονται στην περιοχή του χωριού Λειβαδίτη, και
ουσιαστικά οι υπό αδειοδότηση α/γ περιβάλλουν το χωριό από τα νότια, δυτικά και
βορειοδυτικά. Ο λόγος δε που τα έργα αυτά επιδιώκεται να παρουσιαστούν ως διακριτά,
είναι προκειμένου να κατατμηθεί παρανόμως το έργο και να παρακαμφθούν,
καταστρατηγηθούν και παραβιαστούν έτσι οι διατάξεις της ΚΥΑ υπ’
αριθμ.40379/01.10.2009 “Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς
Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο” (ΦΕΚ 445/Δ΄ / 2-10-2009), όπως και του ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ, αλλά και
του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ. Ο Δήμος μας, ο
οποίος έχει ως αρμοδιότητα και αποστολή, μεταξύ άλλων, την προάσπιση και βελτίωση της
ποιότητας ζωής των δημοτών και των εν γένει όρων διαβίωσης στην περιοχή χωρικής
αρμοδιότητάς του και ενδιαφέρεται για τους όρους ανάπτυξης και διεξαγωγής
παραγωγικών δραστηριοτήτων συμβατών με τις θεσμοθετημένες δεσμεύσεις έχει
επομένως έννομο συμφέρον να ασκήσει τις παρούσες αντιρρήσεις».

2. Περί του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην περιβαλλοντική ταυτότητα της περιοχής και
στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα της προστασίας της χλωρίδα και της πανίδας : «Η περιοχή
του έργου εμπίπτει εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) το
οποίο περιλαμβάνει τις υδάτινες και χερσαίες περιοχές του ορεινού όγκου Ροδόπης, όπως

θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ.40379/01.10.2009. Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 445/Δ΄ / 2-10-2009) και
συγκεκριμένα εμπίπτει εντός της ζώνης Γ6-Β αυτού».
Αναφέρονται επίσης ότι: « Τμήματα της ευρύτερης περιοχής εντάσσονται στις ζώνες Α2,Β2,
Γ5 και Γ6 των περιοχών απόλυτης προστασίας (Α), προστασίας της φύσης (Β) και ειδικής
διαχείρισης και αειφορικής χρήσης και ανάπτυξης (Γ) αντίστοιχα. Τμήματα της ευρύτερης
περιοχής εμπίπτουν εντός Δικτύου NATURA 2000 (GR1120003-Τύπος SCI-Τόπος Κοινοτικής
Σημασίας «Όρος Χαιντού-Κούλα και γύρω κορυφές» και GR 1140008-Τύπος SPA-Περιοχή
ειδικής προστασίας “Κεντρική Ροδόπη και Κοιλάδα Νέστου») και εντός Καταφυγίου Άγριας
Ζωής «Δρυμού» βάση της υπ’ αριθμ. 3605/12-7-01 Γεν.Γρ.Περ.Αν. Μακεδ.-Θράκης (ΦΕΚ
1011/Β΄/2-8-01).

Εντός της ευρύτερης περιοχής βρίσκεται το Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης το «Δάσος
Οξυάς στην Τσίχλα» (ΦΕΚ 121/Δ΄/1980) έκτασης 18 εκταρίων, το οποίο αποτελεί
βιογενετικό απόθεμα, δηλ. προστατευόμενη περιοχή διεθνούς σημασίας, λόγω της έντονης
βιοποικιλότητας των ειδών, της απαράμιλλης ομορφιάς και της παρθενίας. Πρόκειται για
περιοχή μεγάλου οικολογικού και βιολογικού ενδιαφέροντος, αφενός μεν λόγω της
ύπαρξης των ενδημικών φυτικών ειδών, όπως ο κίτρινος κρίνος της Ροδόπης (Lilium
Rhodopeum) και αφετέρου λόγω σπανιότητας των ειδών σε είδη χλωρίδας και πανίδας.
Λόγω των παραπάνω, η τμήμα της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίστηκε ως Τοπίο
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με ονομασία «Γυφτόκαστρο Ξάνθης» και εντάχθηκε σε
σχετικό δίκτυο με κωδικό τόπου ΑΤ 5011016. Εντός του δικτύου Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλλους εντάσσεται επίσης το Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης «Δάσος Οξυάς στην Τσίχλα»
(ΑΤ 5011500) και ο κοντινός στο έργο Καταρράκτη του Λειβαδίτη (ΑΤ 5011501),
αποτελώντας περιοχές ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή λόγω των ξεχωριστών φυσικών
γνωρισμάτων τους και της μεγάλης αισθητικής αξίας τους. Τέλος, τμήμα της ευρύτερης
περιοχής, αποτελεί βιότοπο της αρκούδας και περιοχή απόλυτης προστασίας της Φύσης».
Σ΄ότι αφορά τους λόγους των αντιρρήσεων αναφέρεται ότι: «Χωροθέτηση του υπό
αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ κατά παράβαση των άρ. 24 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του
Συντάγματος και κατά παράβαση της αρχής της αειφορίας, ελλείψει επίκαιρου
χωροταξικού σχεδιασμού.

Μαζί με τον δήμο ενστάσεις κατέθεσαν και 14 φορείς

 

Να σημειώσουμε ότι ο δήμαρχος Μανώλης Τσέπελης είχε δηλώσει εξ αρχής αντίθετος στα
δύο έργα που προωθούνται και με επιστολή που απέστειλε, την Παρασκευή 13 Μαρτίου,
προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τον
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ, επισημαίνει ότι «μια τέτοια εγκατάσταση
στην περιοχή θα έχει καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή».
Ο δήμαρχος επίσης έχει θέσει το νομικό τμήμα του δήμου στη διάθεση των φορέων, ώστε
να συνδράμει στην κατάθεση των ενστάσεων τους . Σύμφωνα με πληροφορίες μας
ενστάσεις κατέθεσαν και 14 φορείς.

 

 

 

«Θα βρουν τον καθένα μας απέναντί του», τόνισε
χαρακτηριστικά και ο αντιδήμαρχος Μανώλης Φανουράκης, , υπογραμμίζοντας πως η
δημοτική αρχή έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι αυτή η επένδυση δεν μπορεί και δεν
πρόκειται να προχωρήσει. Κάλεσε δε σε «συστράτευση όλων των τοπικών δυνάμεων στον
κοινό αγώνα».

 

 

 

 

Μαριάννα Ξανθοπούλου
Mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

108 τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

729 συνολικά στην ΑΜΘ   Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 6 Ιουλίου ότι τα νέα εργαστηρια…