Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επτά σχολές και 33 τμήματα φέρνει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο η συγχώνευση με τα ΤΕΙ της Β. Ελλάδας

Επτά σχολές και 33 τμήματα φέρνει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο η συγχώνευση με τα ΤΕΙ της Β. Ελλάδας

0

Τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 22 Φεβρουαρίου το Σχέδιο Νόμου. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς λέει ο Γαβρόγλου

Ιδρύονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης

 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».

Πρόκειται για το σχέδιο συγχώνευσης που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όσο και από το ίδιο το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του χρόνου είχε προκαλέσει ερωτηματικά και δυσαρέσκεια προς την ηγεσία του υπουργείου η ηχηρή, αλλά βελούδινη παραίτηση του εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακού στο City University του Λονδίνου Κώστα Γραμμένου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου από το ξεκίνημά του.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 22 Φεβρουαρίου, ενώ και ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας παρακινεί στη διατύπωση απόψεων, καθώς όπως επισημαίνει «ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρίσκεται ακόμη σε διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς».

 Η δήλωση του υπουργού

Στο μήνυμά του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου αναφέρει: «Για το εν λόγω εγχείρημα της αναδιάρθρωσης των ως άνω Ιδρυμάτων συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Επιτροπή, στην οποία μετείχαν ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους και εκπρόσωποι των διοικήσεων των ιδρυμάτων. Ύστερα από συστηματικές συνεδριάσεις και διεξοδικές συζητήσεις καταρτίσθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο ομόφωνο πόρισμα, το οποίο και αποτέλεσε τη βάση για τη σύνταξη του νομοσχεδίου. Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, και δεδομένου ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρίσκεται ακόμη σε διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00΄».

 2019-2020 το πρώτο ακαδημαϊκό έτος

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται επτά σχολές και 33 τμήματα, που αποτελούν ουσιαστικά τη συγχώνευση των τριών ΤΕΙ της Βόρειας Ελλάδας. Όπως αναφέρει, η ακαδημαϊκή λειτουργία Σχολών και Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και το Τμήμα Γεωλογίας, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

 Συνιστάται Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων

Ακόμη, σύμφωνα με το αρθ. 3, συνιστάται Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, ως ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος, στο οποίο εντάσσονται οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005, όπως τροποποιούνται με το παρόν. Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε έλληνες και σε αλλοδαπούς.

Όπως προβλέπεται στο Ν/Σ. η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η οποία κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται, κατά περίπτωση, η πρόσκληση. Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου, ενώ καθορίζονται και οι υπόλοιπες απαραίτητες προϋποθέσεις, που αφορούν τη γλωσσομάθεια κ.ά.

 Ιδρύεται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο

Ακόμη, στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, γ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δ) η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του.

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α) επιστημών ζωής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

β) πετρελαίου, με έδρα την Καβάλα,

γ) τουρισμού και φιλοξενίας, με έδρα την Καβάλα,

δ) αστικού περιβάλλοντος, με έδρα τις Σέρρες,

ε) κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

στ) διαχείρισης προσφυγικών ροών και κρίσεων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

ζ) αγροτικής βιομηχανίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

η) βιομηχανικής καινοτομίας και ψηφιακής γεωργίας, με έδρα τις Σέρρες.

Οι πόροι του ΠΕΚ προέρχονται από:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου,

γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων, ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,

στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,

ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.

 Θα λειτουργεί και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης

Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Ι.Ε.Ε.Α.) ως

ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Σκοποί του Ι.Ε.Ε.Α. είναι: α) η μελέτη και εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων στα γνωστικά πεδία σπουδών του Πανεπιστημίου, η μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, καθώς και η οργάνωση σχετικών ενεργειών διάχυσης, β) η μελέτη των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται με εξ αποστάσεως διδασκαλία, γ) η εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και για τη συνέχιση, την αναβάθμιση ή τη διακοπή των διεθνών προγραμμάτων σπουδών και δ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε άλλα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

 Προβλέψεις για περιουσία, εξοπλισμό, φοιτητές, προσωπικό και ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάσσονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχός τους, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

Προβλέψεις υπάρχουν για την κινητή και ακίνητη περιουσία, την ένταξη των φοιτητών, του προσωπικού και των μελών ΔΕΠ, καθώς και των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αναγνώριση και αγάπη για τους μαθητές της Σταυρούπολης

Για μια ακόμη χρονιά απονεμήθηκαν τα βραβεία του Τάσου Κοντογιαννίδη στους εισαχθέντες στα…