Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 Αλλάζει η όψη της υπαίθρου με τα ΟΠΑΑΧ

Αλλάζει η όψη της υπαίθρου με τα ΟΠΑΑΧ

0

Μοχλό οικονομικής, τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης στην περιφέρεια, αποτελούν τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το αγροτικό σκέλος του Τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης μέσα από τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου. Πρόκειται για επενδύσεις που υλοποιούνται από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς και έχουν διττό στόχο.

Πρώτον την δημιουργία και κατασκευή έργων υποδομής, όπως είναι δρόμοι, φράγματα, λιμνοδεξαμενές και δεύτερον την, οικονομική ανάπτυξη και τουριστική αξιοποίηση περιοχών της Ελλάδας, μέσα από την ανάδειξη παραδοσιακών χωριών και την προβολή τοπικών προϊόντων.

Τα έργα που εντάσσονται στα ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου, είναι κεντρικό σημείο αναφοράς για τις επενδύσεις που υλοποιούνται στην αγροτική οικονομία και, ήδη έχει προβλεφθεί η ένταξη τους στο Τέταρτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Πρόσφατα εγκρίθηκαν με αποφάσεις του αρμόδιου ειδικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαγιαννίδη, 91 ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. Ευρω που θα συγχρηματοδοτηθούν από το μέτρο 7.9 των ΟΠΑΑΧ και, σχετίζονται με την λειτουργία τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο.

Παράλληλα, εντάχθηκαν στα ΟΠΑΑΧ 27 δημόσιες επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ. Ευρώ, για την κατασκευή, βελτίωση και μελέτη έργων οδοποιίας σε αγροτικές περιοχές της χώρας.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας διαδραματίζει η ελληνική περιφέρεια.

Η περαιτέρω ενίσχυση της περιφέρειας αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα και ταυτίζεται μάλιστα με στόχους που έχουν τεθεί για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, την τόνωση της απασχόλησης και την βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων, κυρίως όσων ζουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Στρατηγικής σημασίας επιλογή της κυβέρνησης είναι να διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των κοινοτικών κονδυλίων από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, κατά την περίοδο 2007-2013 για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την βελτίωση των υποδομών στην ελληνική ύπαιθρο, για το ζωντάνεμα των απομακρυσμένων χωριών.

Υλοποίηση στόχων

Οι παραπάνω στόχοι ήδη υλοποιούνται στο σκέλος του κυβερνητικού προγράμματος, που εφαρμόζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δίνοντας ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας:

– Με την αξιοποίηση του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης για έργα υποδομής, για επενδύσεις στο εμπόριο, την μεταποίηση, την τυποποίηση, την προβολή προϊόντων, αλλά και την ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών, με έργα αγροτουρισμου.

– Με την εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, που έχει σημείο αναφοράς την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, με εγγυημένες επιδοτήσεις για τους αγρότες, ύψους 2.15 δις ευρώ ετησίως, ως το 2013. Η ελληνική γεωργία, που άλλωστε αποτελεί τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, δεν θα μπορούσε παρά να έχει εξίσου πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν προβλεφθεί 124,1 εκατ. ευρώ για την δημιουργία, βελτίωση και κατασκευή υποδομών στον αγροτικό τομέα.

1. Αποτελείται από τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και, Χαλκιδικής, με συνολικό πληθυσμό 1.871.952 κατοίκους.

2. Παράγεται το 17,7% της πρωτογενούς παραγωγής. Είναι η δεύτερη περιφέρεια της χώρας μετά την Αττική, που, συμμετέχει με ποσοστό 17,22% στην αξία του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας.

3. Οι γεωργικές της εκτάσεις αντιστοιχούν στο 21% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Ελλάδα. Αποτελεί, μια από τις σημαντικότερες περιφέρειες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με ορεινές, υγροτοπικές και παράκτιες περιοχές.

Ιδιαίτερα σημαντική στην Κεντρική Μακεδονία, είναι η βελτίωση των υποδομών στην αγροτική οικονομία, με έργα και επενδύσεις στους τομείς της μεταποίησης, εκσυγχρονισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων και, προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έργα και επενδύσεις ύψους 124,14 εκατ. Ευρώ από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης, καθώς και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι μετά την Κρήτη η δεύτερη περιφέρεια της χώρας, από πλευράς χρηματοδότησης και κατασκευής δημοσίων έργων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών.

Αναλυτικά, τα έργα στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας για τα οποία διατίθεται 124,14 εκατ. ευρώ είναι, για κάθε νομό τα εξής:

Για το νομό Ημαθίας, έχουν εξασφαλιστεί 6,3 εκατ. Ευρώ. Στο νομό Θεσσαλονίκης, έχει εγκριθεί το ποσό των 3,5 εκατ. Ευρώ.

Στα 73,4 εκατ. Ευρώ, ανέρχεται ο προϋπολογισμός των δημοσίων έργων που έχουν εγκριθεί για το νομό Κιλκίς. Στο νομό Πέλλας, ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 7,6 εκατ. ευρώ.

Στα 7,9 εκατ. ευρώ, ανέρχεται ο προϋπολογισμός των δημοσίων έργων που έχουν εγκριθεί γιο το νομό Πιερίας. Στα 20,85 εκατ. ευρώ ανέρχεται για το νομό Σερρών. Για το νομό Χαλκιδικής ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ανέρχεται στα 4,6 εκατ. ευρώ.

Η μεταποίηση

Το μεγαλύτερο κομμάτι των επενδύσεων, αφορούν στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, στην βελτίωση των υποδομών εμπορίας και στην προβολή των προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων, έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες για την έγκριση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που εντάσσονται στο αγροτικό σκέλος του Τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Αποτέλεσμα είναι, με λιγότερη γραφειοκρατία, να προχωρούν γρήγορα οι επενδύσεις και, να απορροφώνται τα κοινοτικά κονδύλια.

Η Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνει πέντε από τους πλέον αναπτυγμένους γεωργικά νομούς και αποτελεί κέντρο παραγωγής βασικών αγροτικών προϊόντων, προσφέροντας το 86% της συνολικής παραγωγής ροδάκινων, το 87% της παραγωγής ρυζιού, το 38% της παραγωγής καπνού, το 28% της παραγωγής σιταριού, το 25% της παραγωγής βαμβακιού και, επίσης το 25% της παραγωγής γάλακτος.

Στους αγρότες των επτά νομών, κατευθύνεται σχεδόν το ένα τέταρτο των κοινοτικών επιδοτήσεων.

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Επίσκεψη του Υφυπουργού Γ.Γιακουμάτου

Για ακόμη μια φορά επισκέπτεται την πόλη μας ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστ…