Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2011 Επιτέλους «γκάζι» για την Κοινωφελή Εργασία

Επιτέλους «γκάζι» για την Κοινωφελή Εργασία

0

Ελένη Διαφωνίδου
elenidfn@yahoo.com
 
 
Η δρομολόγηση των πρωτοβουλιώνγια την τόνωση της απασχόλησης στην Ξάνθη και την Ανατολική Μακεδονίακαι Θράκηαποτελεί την προτεραιότητα των ημερών για τον αντιπεριφερειάρχη ΞάνθηςΦώτηΚαραλίδη, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα την προηγούμενη Δευτέρα, σεσυνάντηση μετον υπουργό Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη, με σκοπό την ενημέρωση τωνΠεριφερειών γιατην κοινωφελή εργασία, που παίρνει ξανά «μπρος» μετά το «ξεμπλοκάρισμα»τουτρόπου συμμετοχής του ΑΣΕΠ στη διαδικασία. Σήμερα ο κ. Καραλίδηςαναμένεται ναπαραβρεθεί σε νέα συνάντηση με τον Γ. Κουτρουμάνη, προκειμένου νασυζητηθούν ταεπιμέρους θέματα για τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης. Η Περιφέρεια ΑΜΘέχει ήδηκαταθέσει τις παρατηρήσεις της για τις οποίες πιθανότατα θα λάβει καιαπάντησηκατά τη συζήτηση με τον υπουργό Εργασίας.
 
Κοινωφελής εργασία: Ρόλος-‘κλειδί’ στον ΑΣΕΠ για την έγκριση των καταλόγων και τις ενστάσεις
Σύμφωνα με τις πληροφορίες πουμας έδωσε ο κ. Καραλίδης σχετικά με τον τρόπο που θα γίνουν οι 1.500προσλήψειςγια θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό της Ξάνθης, έχουν ήδηθεσπιστεί τακριτήρια για κάθε τομέα απασχόλησης καθώς και η αντίστοιχη μοριοδότηση.Οχρόνος ανεργίας, η εντοπιότητα, οι πολύτεκνες οικογένειες, οιμονογονεϊκές,αποτελούν βαθμολογικά κριτήρια που αποτελούν τη βάση για την κατάρτισητηςλίστας των ατόμων που θα προσληφθούν. Η αρμόδια επιτροπή που θα λάβειτιςαιτήσεις, θα τις αξιολογήσει και με βάση τα δικαιολογητικά θακαταρτίσει τιςλίστες, οι οποίες θα σταλούν για έγκριση στον ΑΣΕΠ. Αφού ο ΑΣΕΠ δώσειτο«πράσινο φως», οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης (κυρίως το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στηνΞάνθη)θα προβούν στην προκήρυξη των θέσεων. Ωστόσο, ο ΑΣΕΠ αναλαμβάνει καιέναν άλλοκεντρικό ρόλο σχετικά με την αξιολόγηση των ενστάσεων. Συγκεκριμένα,καθέναςπου έχει υποβάλει αίτηση και θεωρεί ότι δεν υπολογίστηκε σωστά ηβαθμολόγησηγια την περίπτωσή του, μπορεί να υποβάλει ένσταση απευθείας στον ΑΣΕΠ,ο οποίοςκαι θα κρίνει επί της βασιμότητάς της.
Ο κ. Καραλίδης διευκρινίζει ότιγια τις ίδιες θέσεις στους δημόσιους φορείς η μοριοδότηση είναι ίδια,μεεξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν θέσεις νέων επιστημόνων.
Κατά τη συζήτηση στον υπουργείοδόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφάνεια που διασφαλίζεται μέσω αυτήςτηςδιαδικασίας και του περιορισμού των πιθανοτήτων να καταπατηθεί ηαξιολογικήσύνταξη της λίστας.
Από την πλευρά της η ΠεριφέρειαΑΜΘ, μέσω του αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, παρατήρησε ότι λόγω των νέωναναγκαιοτήτων που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, θα πρέπει ναεξεταστούνπιθανές τροπολογίες σε μελλοντική τροποποίηση του νόμου. Ο κ. Καραλίδηςσυγκεκριμένα εξήγησε: «μεταφέραμε τη διάσταση να αξιοποιηθούνεπιστημονικέςομάδες, όπως νέοι δικηγόροι ή νέοι οικονομολόγοι με τη μορφή τηςκοινωφελούςεργασίας, λόγω των δεδομένων που προκύπτουν από τη σύγχρονη συγκυρία. Ηνομικήυποστήριξη για τα «χαράτσια», η καθοδήγηση σχετικά με τον τρόποπροώθησης τωνδικαιολογητικών και η εν γένει διαχείριση ζητημάτων για τα οποία οιπολίτες δενέχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν σε δικηγόρους. Τοπρόβλημα πουπροκύπτει είναι ότι οι επιστήμονες αυτοί δεν βγάζουν κάρτα ανεργίας καιδενμπορούν να αποδείξουν ότι δεν εργάζονται. Ωστόσο, αν ξεπεραστεί τονομικόεμπόδιο, νομίζω μπορεί να προωθηθεί αυτή η περίπτωση».
Σύμφωνα με όσα ορίζονται για τηνκοινωφελή εργασία, 1.500 άτομα στην Ξάνθη και 8.000 συνολικά στην ΑΜΘθα έχουντη δυνατότητα 5μηνης απασχόλησης, συν5 μήνες έκδοσης κάρτας ανεργίας.«Δηλαδήγια ένα περίπου χρόνο δίνεται σε κάποιους ανθρώπους μια ‘ανάσα’, πουδεν είναικαθοριστική, αλλά τουλάχιστον υπολογίσιμη συγκριτικά με τα σημαντικάποσοστάανεργίας», δήλωσε ο Φ. Καραλίδης.
Η προκήρυξη των πρώτων θέσεωναναμένεται στα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ το υπουργείο εκτιμά ότι τέληΙανουαρίου θαγίνουν οι πρώτες προσλήψεις. «Εμείς λέμε και Μάρτιο ας γίνουν, φτάνειναπροχωρήσει η διαδικασία», σημειώνει με νόημα ο ίδιος.
 
Νέα συνάντηση για τα ΤΟΠΣΑ
Νέα συνάντηση πραγματοποιούνσήμερα οι Περιφέρειες της χώρας με τον Γ. Κουτρουμάνη με αντικείμενοσυζήτησηςτα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, που αποτελούν άλλη μία δομή πάταξης τηςανεργίαςμε την πρόσληψη και κατάρτιση εργαζομένων. Το πρόγραμμα αυτό ήταν τοδεύτεροπου εξήγγειλε, μαζί με την κοινωφελή εργασία, η πρώην υπουργός ΕργασίαςΛ.Κατσέλη από την Ξάνθη.
Για τα ΤΟΠΣΑ η Περιφέρεια ΑΜΘέχει καταθέσει 3 παρατηρήσεις, οι οποίες και αναμένεται να συζητηθούνστησημερινή συνάντηση ή σε μεταγενέστερο χρόνο. Η εκτίμηση του υπουργείουείναιότι ενδέχεται ακόμη και στα τέλη του Δεκέμβρη να προκηρυχθούν οι θέσειςγια τοπρόγραμμα.
Για την Περιφέρεια ΑΜΘ κρίσιμοείναι α) φορείς και επιχειρήσεις να τύχουν χρηματοδοτικής ενίσχυσηςμετά τηνένταξη στο ΤΟΠΣΑ, ώστε να υπάρξει κάποια κινητροδότηση για τηναξιοποίηση τωναπασχολούμενων και η περαιτέρω διατήρησή τους μετά την υλοποίηση τουπρογράμματος, β) να υπάρξει η δυνατότητα συνεργασίας των δήμων, αλλάκαι δήμωνμε την περιφερειακή Ενότητα, η οποία σε τοπικό επίπεδο και με σφαιρικήάποψηγια την εικόνα του νομού να μπορεί να συμμετέχει και γ) να μηναποκλειστούν οιΑναπτυξιακές εξαιτίας του γεγονότος ότι διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο καιαπό τιςΠεριφέρειες σε κάποιο ποσοστό.
Ο κ. Καραλίδης πάντως, τόνισεότι: «σε περίπτωση που ερωτηθούμε, έχουμε και σήμερα ακόμα ετοιμότηταναστηρίξουμε και να προωθήσουμε τα εν λόγω προγράμματα».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2011
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Όλοι οι σταυροί των υποψηφίων στις εκλογές του Επιμελητηρίου

Μαριάννα Ξανθοπούλουmarianaxan@yahoo.gr  Με πλειοψηφήσαντα  τοσυνδυασμό «Επ…