Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 «Διατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη του διασυνοριακού Όρους Ροδόπη: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας»

«Διατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη του διασυνοριακού Όρους Ροδόπη: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας»

0

Από την Πέμπτη 14 μέχρι το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Παρανεστίου συνέδριο με θέμα: «Διατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη του διασυνοριακού Όρους Ροδόπη: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπερνομάρχη κ. Κ.Τάτση, στα πλαίσια του προγράμματος «Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για την Προώθηση του Κοινού Σχεδιασμού Διαχείρισης Περιοχών Ιδιαίτερης Οικολογικής Σημασίας, στον Ορεινό Όγκο της Ροδόπης στο Πνεύμα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ» που υλοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.

Στο συνέδριο συμμετείχε ο εκπρόσωπος της Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Ε.Ε. κ. Γ.Κρεμλής, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Μ.Αγγελόπουλος, ο Νομάρχης Δράμας κ. Κ.Ευμοιρίδης, ο Νομάρχης Καβάλας κ. Θ.Καλλιόντζης, ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γ.Παυλίδης, εκπρόσωποι των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Τουρισμού, εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού της Βουλγαρίας, ο βοηθός Περιφερειάρχη της Περιφέρειας του Σμόλιαν κ. Petagov Mitko, Δήμαρχοι των Δήμων των Νομών Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης και των Δήμων της Περιφέρειας του Σμόλιαν, ειδικοί επιστήμονες από το Ε.Κ.Β.Υ. και υπηρεσιακοί παράγοντες από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα Δασαρχεία, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ.

Το πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου διοργανώθηκε το συνέδριο, χρηματοδοτείται από το Π.Κ.Π. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και έχει ως αντικείμενο την προώθηση κοινού σχεδιασμού, σε περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική σημασία στην περιοχή του διασυνοριακού Όρους Ροδόπη/

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν τα ακόλουθα:

1. Η συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών θα πρέπει να κινείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και των σύγχρονων τάσεων της επιστήμης, εφαρμόζοντας εκατέρωθεν των συνόρων κοινές προσεγγίσεις.

2. Η υψηλή οικολογική αξία της Ροδόπης και η σημασία της για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητη. Ο διασυνοριακός δε χαρακτήρας της περιοχής επιβάλλει την ενδυνάμωση της συνεργασίας των αρμοδίων από κάθε χώρα.

3. ειδικότερα η συνεργασία για τη διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων της Ροδόπης εκατέρωθεν των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας πρέπει να εστιάζει σε αντικείμενα όπως:

-Η φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών

-Η παρακολούθηση της κατάστασης των πόρων με κοινές μεθόδους(ειδών, ενδιαιτημάτων, τύπων οικοτόπων, υδάτων, εδαφών κλπ)

-Η ανόρθωση και αποκατάσταση οικοσυστημάτων

-Σύσταση θεματικών διασυνοριακών επιτροπών για τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών

4.Η συνεργασία για την αειφόρο ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής πρέπει να εστιάζει σε αντικείμενα όπως:

-Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των καθ’ ύλην αρμοδίων των δυο χωρών

-Η δικτύωση των επιχειρήσεων τουρισμού

-Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση των επιχειρήσεων τουρισμού

-Η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων

-Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού που ασχολείται με τον τουρισμό

-Η ευρύτερη ενημέρωση των επισκεπτών για τους λοιπούς τουριστικούς προορισμούς που συνδέονται με τη Ροδόπη σε κάθε χώρα

5. Η περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση στη διασυνοριακή περιοχή της Ροδόπης θα πρέπει πάντα να τυγχάνει της δέουσας προσοχής των δυο πλευρών. Ωστόσο θέματα όπως τα κατωτέρω αποτελούν αντικείμενα ενίσχυσης της συνεργασίας των δυο χωρών:

-Αύξηση της ενημέρωσης των σχολικών μονάδων, των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις δυνατότητες της περιοχής και την ύπαρξη των υποδομών που λειτουργούν

-Παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για την περιοχή με έμφαση στον διασυνοριακό χαρακτήρα της, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως υλικό προετοιμασίας των μαθητών πριν την επίσκεψή τους όσο και ως μετέπειτα υλικό επεξεργασίας, έτσι ώστε η επίσκεψη να προσδώσει μεγαλύτερα οφέλη και να λειτουργήσει εποικοδομητικά και όχι απλώς ψυχαγωγικά

-Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών υποδοχής, διάχυσης και διακίνησης των επισκεπτών στην περιοχή.

6.Δεν θα πρέπει να αγνοείται η σημασία των ανθρώπινων πόρων, μία παράμετρος στην ανάπτυξη της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Σε λίγες ημέρες ξεκινούν τα μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας που διοργανώνει το Ίδρυμα Θ…