Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

0

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

1-2.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων, με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

3.Έγκριση 1ουΑΠ του έργου «Επενδύσεις οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια του Δήμου Ξάνθης», με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

4.Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδών Ευμοίρου» με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

5.Έγκριση 2ου ΑΠ τακτοποιητικού έργου «Αποκατάσταση μονώσεων 2ου, 4ου & 6ου παιδικών σταθμών», με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

6.Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου «Αναπλάσεις δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Ξάνθης», με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

7.Έγκριση μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ενοποίηση πλατειών & χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης» , με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

8.Έγκριση αρχιτεκτονικής προμελέτης, προμελέτης περιβαλλοντικών  επιπτώσεων, κυκλοφοριακής μελέτης προϋπολογισμού έργου στο στάδιο  της προμελέτης και των

συμβατικών αμοιβών των μελετητών για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης επί της οδού Ανδ. Δημητρίου στο Δήμο Ξάνθης , με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα υποδομής οικιστικής μονάδας Ξάνθης» εργολαβία: «Έργα οδοποιίας & Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού» , με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα βελτίωσης της ποιότητας των οδών Φιλίππου & τμήματος Λευκού Πύργου» , με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων περιοχής 12 Αποστόλων» , με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

12.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Σκρα» , με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες βελτίωσης δημοτικού πάρκιγκ οδού Ηρώων», με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

14.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ρολογιού κεντρικής πλατείας» , με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

15.Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων και κράσπεδων στη περιοχή των οδών Κλεμανσώ και Βελισσαρίου, με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

16.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2006(έργα ΣΑΤΑ), με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

17.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2006, με εισηγήτρια την κα Μανά Αικ.

18.Καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενου δημοτικού οικοπέδου επί της οδού Τσιμισκή, με εισηγητή τον κ. Ζαμπάρα Δ.

19.Απευθείας ανάθεση έργων στη ΔΕΗ Ξάνθης, με εισηγητή τον κ. Πεχλιβάνη Γ.

20.Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού τεσσάρων (4) υποέργων της πράξης «Αγορά εξοπλισμού για τη δημιουργία εργαστηρίων εικαστικών τεχνών», με εισηγήτρια την κα Σπανού Μ.

21.Αναπροσαρμογή εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου & εγκριθέντος κόστους προγραμμάτων κατάρτισης των υποέργων 1,2,3,4 & 5 του έργου: προκατάρτιση – κατάρτιση ανέργων -ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης ΠΕΠ ΑΜΘ, με εισηγήτρια την κα Σπανού Μ.

22.Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως εταίρου στο σχέδιο δράσης με τίτλο: Ανατέλλουσες ημέρες- Κοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική (Αν. Μακεδονία – Θράκη), με εισηγήτρια την κα ΣπανούΜ.

23.Τροποποίηση και διόρθωση εν μέρει της αριθμ.3 8/06 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, η οποία αφορά «Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με παραχωρήσεις κοινόχρηστων εκτάσεων της Δ/νσης Γεωργίας», με εισηγήτρια την κα Νικολάου Μ.

24.Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την  παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης του δημοσίου, με εισηγήτρια την κα Νικολάου Μ.

25.Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κιμμερίων» και σύσταση δύο νέων Νομικών Προσώπων με την επωνυμία α)«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων» και β)«Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κιμμερίων», με εισηγήτρια την κα Νικολάου Μ.

26.Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 15ουΔημοτικού Σχολείου» και σύσταση νέων Νομικών Προσώπων με  την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 15ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και 20ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης», με εισηγήτρια την κα Νικολάου Μ.

27.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2006, με εισηγήτρια την κα Ταραρά Χρ.

28.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 18 παρ.6 του Ν.3467 για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων και χώρων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας, με εισηγητή τον κ. Ζολώτα Αργ.

29.Οικονομική ενίσχυση Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης, με εισηγήτρια την κα Ευστρατιάδου Κ.

30.Οικονομική ενίσχυση Τοπικής Ένωσης Τυφλών Ξάνθης, με εισηγητή τον κ. Ζολώτα Αργ.

31.Οικονομική ενίσχυση Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Ελπίδες Ξάνθης, με εισηγητή τον κ. Ζολώτα Αργ.

32.Οικονομική ενίσχυση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Ξάνθης, με εισηγητή τον κ. Ζολώτα Αργ.

33.Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης, με εισηγητή τον κ. Ζολώτα Αργ.

34.Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου Ευμοίρου, με εισηγητή τον κ. Ζολώτα Αργ.

35.Οικονομική ενίσχυση Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Ξάνθη 96′, με εισηγητή τον κ. Ζολώτα Αργ.

36.Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου Κ.ΟΜ Δροσερού Ξάνθης, με εισηγήτρια την κα Ευστρατιάδου Κ.

37.Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000€ & εξειδίκευση αυτού, για την αντιμετώπιση δαπανών για τις εκδηλώσεις της  4ης Οκτωβρίου σε  βάρος του ΚΑ 02.00.6443.01 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου, με εισηγήτρια την κα Ιακωβίδου Θ.

38.Οριστική έγκριση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού

Ενδιαφέροντος, με εισηγήτρια την καΤσαπαδίκου Α.

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Χαράζει «Κοινή Πορεία» για το Δήμο Σταυρούπολης

«Κοινή Πορεία»… για το Δήμο της Σταυρούπολης,  χάραξε ο συνδυασμός με επικεφαλής τον …