Διάφορα νέα του αγροτικού χώρου

0

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, ομιλία στην ετήσια διημερίδα Προέδρων και Διευθυντών Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας.

Σε σημεία της ομιλίας του ο Υφυπουργός κ. Κοντός υπογράμμισε τα εξής:

«Η ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού κινήματος αποτελεί πια εθνική αναγκαιότητα και όλοι μαζί πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν και να δουλέψουμε πάνω σε αυτή τη βάση.

Διότι, μόνο βιώσιμες και ισχυρές συνεταιριστικές οργανώσεις μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες του αγροτικού κόσμου της χώρας.

Έως τώρα, όπου επιδιώξαμε συλλογικές δράσεις, στις περιπτώσεις εκείνες που βρήκαμε άμεση ανταπόκριση και διάθεση για συνεργασία, είχαμε αποτελέσματα πολύ σημαντικά και ενθαρρυντικά για το μέλλον.

Σε όσους κλάδους της αγροτικής παραγωγής διαπιστώνεται αδυναμία ουσιαστικής παρέμβασης από πλευράς συνεταιριστικών οργανώσεων, έχουν διαμορφωθεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά, με αποτέλεσμα να πλήττεται το εισόδημα του Έλληνα παραγωγού  και να επιβαρύνεται ο Έλληνας καταναλωτής.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας

Στις περιπτώσεις που η διακίνηση του γάλακτος πραγματοποιείται από συνεταιριστικές οργανώσεις, οι κτηνοτρόφοι απολαμβάνουν καλύτερων τιμών και τα προϊόντα διατίθενται με καλύτερους όρους στην αγορά».

Επισημαίνοντας πως «είναι απαραίτητο όμως, για να προχωρήσει με μεγαλύτερο δυναμισμό το συνεταιριστικό κίνημα να βγάλει το ίδιο προς τα έξω τον καλύτερό του εαυτό», αναφέρθηκε στη σημερινή  πραγματική κατάσταση των συνεταιριστικών οργανώσεων, για την οποία όπως είπε «δείχνει βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.

Δεν χρειάζεται ανοχή  ή αναζήτηση ευθυνών και δικαιολογιών από το παρελθόν.

Χρειάζεται αυτοκριτική και  πάνω από όλα σεβασμός απέναντι στην μεγάλη ευθύνη και στον σημαντικό ρόλο που το ίδιο το Συνεταιριστικό Κίνημα έχει και καλείται να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο».

Ειδικότερα, ανέφερε:

«Σήμερα η οικονομική κατάσταση του μέσου όρου των ΑΣΟ στην Ελλάδα, από πλευράς ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων (σχέση κερδών –ζημιών), είναι οριακή  και οι περισσότερες καταβάλλουν ουσιαστική προσπάθεια εξυγίανσής τους.

Οι οφειλές τους προς την Αγροτική Τράπεζα ξεπερνούν τα  200 εκατ. ευρώ, και προς τα ασφαλιστικά ταμεία (σε  ΤΑΥΣΟ και ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) σε 103 εκατ. ευρώ και 15.6 εκατ.  ευρώ αντίστοιχα.

Όμως, οι περισσότερες διαθέτουν αδρανή περιουσιακά στοιχεία, που σε πολλές περιπτώσεις, οι διοικήσεις τους λαμβάνουν  γενναίες αποφάσεις είτε για την εκποίηση είτε για την αξιοποίησή τους.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί  ότι ο τζίρος τους που ξεπερνά το 1, 2 δις. ευρώ , αλλά και η προσπάθεια που καταβάλλεται για την συρρίκνωση των λειτουργικών τους δαπανών αποτελούν μία ένδειξη ότι πλέον έχουν ξεπεραστεί νοσηρά φαινόμενα υπερχρέωσής τους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν και ότι πλέον επέρχεται σταδιακά – δυστυχώς ακόμα με αργούς ρυθμούς –  η οικονομική ανάκαμψη τους». 

Η κύρια αιτία της προβληματικότητας των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων ξεκινά από το γεγονός ότι οι αγρότες, μέλη των ΑΣΟ, κυρίως όμως οι διοικήσεις και τα στελέχη τους, δεν αντελήφθησαν ότι, οι συνεταιρισμοί αποτελούν δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα και ταύτισαν την λειτουργία τους με αντιλήψεις που βασίζονται και κινούνται με όρους λειτουργίας κρατικών φορέων.

Αυτό είχε σαν συνέπεια, να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα τους και να παρουσιάζουν αδυναμία ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις της αγοράς».

Υπογραμμίζοντας πως «Σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είχε περιοριστεί σε διαγραφές χρεών, χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των οργανώσεων, την ανάπτυξή τους και την βιωσιμότητά τους, με αποτέλεσμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη διαγραφή των χρεών, να δημιουργούνται, νέες, μεγαλύτερου ύψους, οφειλές, από τη σημερινή κυβέρνηση λαμβάνονται αποφάσεις που τονώνουν την ανταγωνιστικότητα  της λειτουργίας τους και τις καθιστούν αξιόλογο συνομιλητή με τους όρους που επιβάλει η ελεύθερη αγορά», αναφέρθηκε στα παρακάτω μέτρα που έχουν ληφθεί για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι:

1. Στην τελευταία προκήρυξη του Μέτρου 2.1. που αφορά επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων έχει εγκριθεί το σύνολο σχεδόν των επενδυτικών σχεδίων των συνεταιριστικών οργανώσεων που αφορά εκσυγχρονισμό και βελτίωση των εγκαταστάσεων τους. Συγκεκριμένα, το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται σε 75.400.000 ευρώ και ο αριθμός των συνεταιριστικών οργανώσεων, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν ανέρχεται σε 75, που δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

2. Οι Ομάδες  Παραγωγών έχουν επιδοτηθεί από το Μέτρο 4.3  για την προώθηση αγροτικών προϊόντων με 2.698.541 ευρώ  και συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 1.968.276,75 ευρώ.  Επίσης, κατά την περίοδο 2004-2006 διατέθηκαν για έξοδα σύστασης και διοικητικής λειτουργίας Ομάδες Παραγωγών του Καν. 952/1997  (για δημητριακά, εμπορία ελαιολάδου, πτηνοτροφικά, γαλακτοκομικά, μέλι και οίνο) 11.797.292 ευρώ. 

3. Χρηματοδοτήθηκαν από το έτος 2004 έως το 2006 σχέδια προαναγνωρισμένων Ομάδων Παραγωγών, ύψους 50, 4 εκατ. ευρώ, που αφορούν ίδρυση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων συσκευασίας και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, καθώς επίσης  και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων.

4. Καθορίστηκαν, με την υπαριθ. 280487 /1η  Ιουνίου 2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση  οι διαδικασίες, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, να διακινούν γεωργικά προϊόντα και αγροτικά εφόδια, με επιδοτούμενο μεταφορικό κόστος, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός της Ε.Ε. 

5. Πραγματοποιήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι απαραίτητες ρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά  της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων  και των αγροτικών εφοδίων, με την εταιρία AGRO A.E της ΠΑΣΕΓΕΣ να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ηAGRO A.E. κατά την περσινή περίοδο πραγματοποίησε τζίρο 10 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας κοινά λιπάσματα μέσω των Ενώσεων και των Συνεταιρισμών στους παραγωγούς, σε ποσότητα περί των 42.000 τόνων, δημιουργώντας έτσι ένα όφελος από την διαφορά τιμών κατά 15%, φυτοφάρμακα περί το 1 εκατ. ευρώ με διαφορές τιμών  που ξεπερνούν το 20-25% από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, καθώς και δημητριακά, κυρίως αραβόσιτο, αξίας περίπου 5,5 εκατ. ευρώ τα οποία εισέπραξαν Συνεταιριστικές Οργανώσεις, μέλη των οποίων είναι ομάδες παραγωγών. Η αποτελεσματική λειτουργία AGRO επιβεβαιώνεται και φέτος, αφού κατά την τρέχουσα περίοδο, έχει πραγματοποιήσει τζίρο 20 εκατ. ευρώ.

6. Με την υπαριθ. 303894/11.8.2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα στις συνεταιριστικές οργανώσεις να πιστοποιηθούν ως γεωργικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1782/ 2003 της Ε.Ε.

7. Η Αγροτική Τράπεζα, προωθώντας μία πολιτική εξυγίανσης των συνεταιριστικών οργανώσεων ενισχύει αποφάσεις  των διοικητικών τους συμβουλίων, που αφορούν εκποίηση  αδρανών περιουσιακών στοιχείων, ρυθμίζοντας παράλληλα με ευνοϊκούς όρους το υπόλοιπο των οφειλών τους, που δεν καλύπτεται από το προϊόν της εκποίησης. Ήδη, πάνω από 10 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας κάνουν χρήση του μέτρου αυτού, προχωρώντας σε σημαντική εξυγίανση των οικονομικών τους.

Επίσης, η ΑΤΕ προσφέρει ανταγωνιστικά επιτόκια, έτσι ώστε να ενισχύεται η θέση των συνεταιριστικών οργανώσεων στην αγορά.

8. Με υπογραφή τριών υπουργικών αποφάσεων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αύξηση των μεγεθών των Ομάδων Παραγωγών συμπύρηνου ροδάκινου και τη σύσταση Ενώσεων ομάδων παραγωγών. Με τις αποφάσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα της εξυγίανσης και ενδυνάμωσης του συνεταιριστικού κινήματος στον κλάδο αυτό, καθώς επίσης και της ισχυροποίησής τους στην αγορά μέσω της αύξησης των μεγεθών τους.

9.Τόσο στο σχεδιασμό για τη χάραξη εθνικής μακροχρόνιας στρατηγικής, όσο και στις προϋποθέσεις για την καταβολή του ποιοτικού παρακρατήματος στον καπνό προωθείται η δημιουργία ισχυρών πρωτοβάθμιων καπνικών συνεταιρισμών ή κοινοπραξιών ομάδων παραγωγών που θα καλύπτουν όλους τους παραγωγούς σε επίπεδο νομού ή μεγαλύτερης του νομού έκτασης, έτσι ώστε  να τους δοθεί η δυνατότητα, μέσω συνολικών διαπραγματεύσεων να επιτυγχάνουν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους.  

10. Προκειμένου να επιτευχθεί  η ενδυνάμωση του κλάδου των αγελαδοτρόφων και των αιγοπροβατοτρόφων και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα στον τομέα της κτηνοτροφίας δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις και ανελήφθησαν οι πρωτοβουλίες για την ίδρυση δύο ισχυρών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, πανελληνίου εμβέλειας που θα καλύπτουν τους δύο αυτούς κλάδους. Επίσης, σχεδιάζεται η διασύνδεση των συνεταιρισμών των κτηνοτρόφων με τις συνεταιριστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μεταποίησης του γάλακτος και καλύπτουν το 10% της συνολικής δυναμικότητας του κλάδου.

11. Με βάση τον Άρθρο 7 του Ν. 3399/17.10.2005 θεσμοθετήθηκε  η διευρυμένη Ομάδα Εργασίας ανά προϊόν. Το όργανο αυτό, που μετέχουν η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΣΥΔΑΣΕ, η ΓΕΣΑΣΕ, οι εκπρόσωποι όλων των δευτεροβάθμιων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων των περιοχών που παράγεται το κάθε προϊόν, αποτελούν τον επίσημο σύμβουλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων, που αφορούν την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών, καθώς επίσης και τον προγραμματισμό της παραγωγής και της διάθεσης του συγκεκριμένου αγροτικού προϊόντος.

12. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει καθοριστεί, σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ ο νέος κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ. Με τον νέο κανονισμό αποκτούν οι συνεταιριστικές οργανώσεις ευελιξία σε θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή αντιμετώπιση και εξέλιξη του προσωπικού που απασχολούν, ξεφεύγοντας από της δημοσιοϋπαλληλικές δομές και αντιλήψεις που επί σειρά ετών  επικρατούσαν στους κόλπους του συνεταιριστικού κινήματος.

13. Με σειρά αποφάσεων το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι Ενώσεις Αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των διαδικασιών του ΟΣΔΕ, καθώς επίσης και την καταγραφή, ανακοίνωση και ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης, έτσι ώστε αφενός μεν αυτές να πραγματοποιούνται από αξιόπιστους φορείς με εμπειρία που εκπροσωπούν τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας και αφετέρου να δημιουργείται πλήρης απασχόληση του προσωπικού των συνεταιριστικών οργανώσεων.    

14.Με το Νόμο 3423/13.12.2005  που αφορά την εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίμων και άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων  δίδεται η δυνατότητα στις συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού και στις συνεταιριστικές εταιρίες της ίδρυσης μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων και της απόκτησης άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων. Δεδομένου ότι με τον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατανομής βιοκαυσίμων δίνεται στις μεταποιητικές μονάδες που χρησιμοποιούν ελληνικά ενεργειακά φυτά οι συνεταιριστικές οργανώσεις αποκτούν την δυνατότητα αξιοποίησης των αγροτικών προϊόντων και παράλληλα ενδυνάμωσης της οικονομικής τους θέσης.

15. Με πρόσφατο Νόμο που ψηφίστηκε στις 31 Οκτωβρίου 2006 στη Βουλή  δίνεται η δυνατότητα στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στις συνεταιριστικές οργανώσεις  να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με σκοπό την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

16. Με το Νόμο 3399/17.10.2005 δίνεται η δυνατότητα, προκειμένου να προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις των συνεταιριστικών οργανώσεων και η δημιουργία βιώσιμων ισχυρών σχημάτων, της οικονομικής ενίσχυσης τους κατά 300.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις περιπτώσεις συγχώνευσής τους. Επίσης, για αναπτυξιακούς λόγους η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και των συνεταιριστικών εταιριών απαλλάσσεται του Φόρου Εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης  διατίθεται  για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε και την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) και το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, οι οποίες ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Επίσης, η απαλλαγή αυτή ισχύει εάν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, με βάσει το επιχειρησιακό τους σχέδιο. 

17. Με βάση σχετικό Νόμο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι οφειλές των ΑΣΟ προς το ΤΣΕΑΠΓΣΟ και το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ σε 120 μηνιαίες δόσεις.

18.  Με βάση τον Κανονισμό της Ε.Ε. 3399/2005 έχουν ενισχυθεί με 34.9 εκατ. ευρώ συνεταιριστικές οργανώσεις και ομάδες παραγωγών για προγράμματα προβολής και διαφήμισης των αγροτικών τους προϊόντων στη ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα προβολής και προώθησης προϊόντων στην ελληνική αγορά διατέθηκε ποσό, ύψους 19.896.908 ευρώ, ενώ προς Τρίτες χώρες το ποσό αυτό έφτασε  τα 15.053.805 ευρώ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν την προώθηση και διαφήμιση ελληνικών αγροτικών προϊόντων, όπως μαστίχα Χίου, λάδι, ελιές, τυρί, κρόκος Κοζάνης, πατάτα, σύκα, κοτόπουλα, αυγά, μέλι, βιολογικά προϊόντα, κρασί, μήλα κ.α.   

19. Δίνεται η δυνατότητα στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που προκύπτουν από συγχωνεύσεις, εφόσον πραγματοποιούν επενδύσεις εντός 3ετίας από την δημοσίευση του νόμου 3299/2004 να απολαμβάνουν τα κίνητρα που παρέχονται από τον Νόμο 3390/ΦΕΚ 255 Α/17-10-2005) για την περιοχή Δ3.

20. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2080/2005 δόθηκε η δυνατότητα σε Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων, που είναι η ΕΔΟΕΕ, η Ελαιουργική και 20 Αγροτικών Συνεταιρισμών  να υποβάλλουν Προγράμματα και να υλοποιούν Δράσεις Βελτίωσης Ποιότητας Διαχείρισης της Αγοράς στον ελαιοκομικό τομέα, συνολικού ύψους 33 εκατ. ευρώ για την τριετία 2006-2008.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος ενός  γενικότερου σχεδιασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που τοποθετεί τις σωστές βάσεις για τη στήριξη του συνεταιριστικού κινήματος.

Επιπροσθέτως, τόνισε την ανάγκη να γίνουν και τα εξής:

1. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία, που έχει ήδη ξεκινήσει, της δημιουργίας πρωτοβάθμιων κλαδικών συνεταιρισμών ευρύτερης κλίμακας.

2. Να αξιοποιηθούν τα κίνητρα του νόμου σχετικά με τις συγχωνεύσεις των συνεταιριστικών οργανώσεων, που δυστυχώς δεν προχώρησαν με τους επιδιωκόμενους ρυθμούς.

3. Να στελεχωθούν οι οργανώσεις με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, που θα τους δώσει τη δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων μάνατζμεντ και να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της διευθυντικής και της διοικητικής λειτουργίας. 

4. Να επεκταθούν και να αυξηθούν οι εμπορικές δραστηριότητες της AGRO A.E. και να στηριχθεί περαιτέρω η προσπάθεια αυτή από την πλειοψηφία του συνεταιριστικού χώρου.

5. Να αυξηθούν οι δραστηριότητες της ΠΑΣΕΓΕΣ που έχουν σχέση με την δημιουργία σχημάτων συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της χώρας μας και αντίστοιχων οργανώσεων άλλων χωρών.

6. Να γίνει οργανωμένη εκστρατεία προβολής του ρόλου και της σημασίας του συνεταιριστικού κινήματος στη στήριξη των Ελλήνων αγροτών, καθώς επίσης και προβολή πετυχημένων συνεταιριστικών πρωτοβουλιών.

7. Να εφαρμοστεί πιστά η σχετική διάταξη του Ν.3399/2005 για το πόθεν έσχες των περιουσιακών στοιχείων των Προέδρων και των Γενικών Διευθυντών των συνεταιριστικών οργανώσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των οικονομικών τους.

Καταλήγοντας υπογράμμισε:

«Είναι απαραίτητο οι συνεταιριστικές Οργανώσεις να ανοίξουν τις «πόρτες» τους σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι και μπορούν να ασχοληθούν επιχειρηματικά με την αγροτική δραστηριότητα. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος για την αυτοδύναμη πορεία των συνεταιριστικών οργανώσεων. Θα πάρουν το «οξυγόνο που χρειάζονται». Και αυτό οφείλουν να το αντιληφθούν πρώτοι από όλους οι ίδιοι οι συνεταιριστές. Γιατί ο αγροτικός κόσμος το έχει αντιληφθεί.

Εμείς, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χαιρετίζουμε, στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Έχουμε, ήδη, δημιουργήσει  με τους επιχειρηματίες αγρότες και συνεταιριστές μία «ισχυρή συμμαχία» και είμαστε έτοιμοι να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία στο στοίχημα της ανάπτυξης».

Σύσκεψη με Τεχνολόγους Γεωπονίας

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτελούμενη από τον Υπουργό κ. Ε. Μπασιάκο, τον Υφυπουργό κ. Αλ. Κοντό και τον Γενικό Γραμματέα κ. Κ. Σκιαδά,  δέχθηκε χθές (13-11-06) τους εκπροσώπους της  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ    ΕΝΩΣΗΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ    ΓΕΩΠΟΝΩΝ

(Π.Ε.Π.Τε.Γ.) δηλαδή των Τ.Ε.Ι.,  με τους οποίους συζήτησε αιτήματα και θέματα που αφορούν διεκδικήσεις, εκκρεμούσες επί χρόνια, επαγγελματικών δικαιωμάτων τους έναντι  των προβλεπόμενων αντίστοιχων των γεωτεχνικών, αποφοίτων των        πανεπιστημίων.

Στη συνάντηση αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί, σε χρόνο που θα επιλέξει η Ένωσή τους, ειδική σύσκεψη του Δ.Σ. της Π.Ε.Π.Τε.Γ. και του Γενικού Γραμματέα προκειμένου να τύχουν εξαντλητικής επεξεργασίας όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους Τεχνολόγους Γεωπόνους,  λαμβανομένων υπόψη:

α) της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου) που εκκρεμεί, περί της δυνατότητας ή μη, οι τεχνολόγοι Γεωπόνοι – πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., να παρέχουν αυτοτελώς Γεωργικές συμβουλές και να πιστοποιούνται  από το ΓΕΩΤΕΕ καθώς και την εξέλιξη της προσφυγής κατά της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

β) της τελικής έκβασης της αίτησης ακύρωσης του Π.Δ. 344/2000 που έχει ασκήσει η Π.Ε.Π.Τε.Γ. και αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών αποφοίτων των πανεπιστημίων. 

γ) των Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στα Επαγγελματικά Δικαιώματά τους.

Αρχίζει η καταβολή των επιδοτήσεων

Ενόψει της καταβολής τις επόμενες ημέρες, της προκαταβολής του 50% των επιδοτήσεων στους δικαιούχους αγρότες και με την προοπτική καταβολής του υπολοίπου ποσού εν όλω ή εν μέρει από την 1η Δεκεμβρίου, ανάλογα με την υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ορθών και διορθωμένων καταστάσεων από τις κατά τόπους Ε.Α.Σ., καθώς και ανάλογα με την πρόοδο των δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευαγ. Μπασιάκος, απέστειλε σήμερα την επισυναπτόμενη επιστολή και το σχετικό αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα στους Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Νομάρχες και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας.

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Οι γυναίκες της μειονότητας κοντά στην Καραχασάν

Συνεχίζει τις περιοδείες και τις επαφές με τους κατοίκους του νομού η υποψήφια υπερνομάρχη…