Συνάντηση διερευνητικού χαρακτήρα

0

Κλιμάκιο της «Αναπτυξιακής Ξάνθης» Α.Ε., με επικεφαλής τον υπεύθυνο του προγράμματος LEADER, κ. Χοτζακιάνη Γιάννη, επισκέφτηκε το βράδυ της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2008, τον Δήμο Αβδήρων, πραγματοποιώντας μία συνάντηση ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007 – 2013, αλλά και διερευνητικού χαρακτήρα, όσον αφορά τις ανάγκες της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και τις δυνατότητες και προθέσεις των κατοίκων της για συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα.
Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου, στα Άβδηρα, ξεκίνησε με την ενημέρωση από τους κυρίους Χοτζακιάνη και Αποκατανίδη σχετικά με το ίδιο το πρόγραμμα, τις προθέσεις αλλά και τις δυνατότητες για χρηματοδότηση που παρέχει, τις επιδοτούμενες επενδύσεις που αυτό καλύπτει αλλά και τις υποδομές στις οποίες επικεντρώνει το ενδιαφέρον του.
Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε μία ανοικτή συζήτηση με τους κατοίκους που παραβρέθηκαν ώστε να γίνει δυνατή η ανίχνευση τόσο των αναγκών της περιοχής όσο και, κυρίως, των προθέσεων των ενδιαφερομένων σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να ανάλογα να επικεντρωθούν και να διαμορφωθούν από την «Αναπτυξιακή Ξάνθης» Α. Ε. και οι δράσεις του.
Θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι στις δράσεις του συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος συμπεριλαμβάνονται οι ευρύτερες παραλιακές περιοχές Ξάνθης και Ροδόπης, πλην του Δημοτικό Διαμερίσματος Μυρωδάτου, το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Όπως τέθηκε από τους ομιλητές από την πλευρά της «Αναπτυξιακής», που παρουσίασαν το πρόγραμμα, στρατηγικός του στόχος είναι η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών που θα στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους σε αυτές. Στους γενικούς στόχους του εντάσσονται τόσο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών, μέσω της αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισμού της παραγωγικής τους βάσης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και εκτός του αλιευτικού τομέα, όσο και η βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών μέσω της ενίσχυσης βασικών υποδομών και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνονται δύο δράσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την ενίσχυση για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα στοχεύουν στον πρώτο από τους γενικούς στόχους του προγράμματος, με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους, την προώθηση του οικοτουρισμού και την διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η δεύτερη περιλαμβάνει συγχρηματοδοτήσεις οι οποίες θα στοχεύουν στον δεύτερο από τους γενικούς στόχους του προγράμματος, με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδομής και υπηρεσιών για την βελτίωση των ίδιων των αλιευτικών περιοχών, της ποιότητας του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντός τους, την προστασία και αναβάθμιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αυτών, την προώθηση διαπεριφερειακών αλλά ακόμη και διακρατικών συνεργασιών των παραγόντων των περιοχών αυτών αλλά επίσης και την διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στις αλιευτικές περιοχές στις οποίες αναφέρεται το πρόγραμμα.
Η ανταπόκριση των κατοίκων του Δήμου που παραβρέθηκαν στην εν λόγω συνάντηση αξιολογήθηκε από τα στελέχη της «Αναπτυξιακής» ως ιδιαίτερα θετική και τα αποτελέσματα αυτής θα αξιολογηθούν ανάλογα.

Γιώργος Συληγαρδάκης
syligardakisg@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2008
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Οι ανταλλαγές, ειλημμένη απόφαση!

Ενώπιον της εισα^…