Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης σήμερα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης σήμερα

0

Σήμερα Δευτέρα 23 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1-14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων, με εισηγήτρια την κα Μανά.

15. Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Συντήρηση και επισκευή συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ξάνθης» , με εισηγήτρια την κα Μανά.

16. Έγκριση 1ου ΑΠ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Έργα βελτίωσης της ποιότητας της οδού Αγίου Βλασίου», με εισηγήτρια την κα Μανά.

17 Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις σε δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ξάνθης» , με εισηγήτρια την κα Μανά.

18. Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας και κατασκευής πεζοδρομίων» , με εισηγήτρια την κα Μανά.

19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος οδών Δήμου Ξάνθης» , με εισηγήτρια την κα Μανά.

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ειδικές διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων, πλατειών, σταυροδρομίων κλπ» , με εισηγήτρια την κα Μανά.

21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αυλείου χώρου 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης, με εισηγήτρια την κα Μανά.

22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση οδού Στ. Βλαχοπούλου», με εισηγήτρια την κα Μανά.

23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων περιοχής 12 Αποστόλων», με εισηγήτρια την κα Μανά.

24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος οδών Δήμου Ξάνθης» με εισηγήτρια την κα Μανά.

25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης οδού Χατζησταύρου»,  με εισηγήτρια την κα Μανά.

26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα βελτίωσης της ποιότητας της οδού Αγίου Βλασίου», με εισηγήτρια την κα Μανά.

27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικού Parking οδού Ηρώων», »,  με εισηγήτρια την κα Μανά.

28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου» με εισηγήτρια την κα Μανά.

29. Διακοπή εκπόνησης της μελέτης «Αναστήλωση-αναπαλαίωση και τροποποίηση χρήσεων του διατηρητέου κτιρίου του Δημαρχείου Ξάνθης», με εισηγήτρια την κα Μανά.

30. Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αγάλματος Δημάρχου Αμοιρίδη επί της οδού Βας. Σοφίας» και έγκριση των όρων σύμβασης, με εισηγήτρια την κα Μανά.

31. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2006, με εισηγήτρια την κα Μανά.

32. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2006(έργα ΣΑΤΑ), με εισηγήτρια την κα Μανά.

33. Διόρθωση της αριθμ. 391/06 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2006», με εισηγήτρια την κα Μανά.

34. Επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής των 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης Νομικού Προσώπου Δήμου Ξάνθης και διάθεση πίστωσης, με εισηγήτρια την κα Μανά.

35. Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση τμήματος χειμάρρου Κοσύνθου, με εισηγητή τον κ. Ζαμπάρα.

36. Λήψη απόφασης για τον ακριβή τρόπο τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού, με εισηγητή τον κ. Ζαμπάρα.

37. Λήψη απόφασης για έγκριση μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Αγ. Ελευθερίου 17 για άτομο με ειδικές ανάγκες, με εισηγητή τον κ. Ζαμπάρα.

38. Λήψη απόφασης για την απόρριψη αιτήματος του Ιωάννη Παπαδόπουλου για θέση στάθμευσης επί της οδού 40 Εκκλησιών 38 για άτομο με ειδικές ανάγκες, με εισηγητή τον κ. Ζαμπάρα.

39.Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Αδριανουπολεως 25 & Αν.Θράκης, με εισηγητή τον κ. Ζαμπάρα.

40.Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Μαλετσίδου 7, με εισηγητή τον κ. Ζαμπάρα.

41. Ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ στα Δημοτικά διαμερίσματα Ευμοίρου και Κιμμερίων, με εισηγήτρια την κα Σπανο

42. Αναπροσαρμογή εγκριθέντος φυσικού αντικείμενου προγράμματος προκατάρτισης ατόμων ευπαθών ομάδων & εγκριθέντος κόστους του εγκεκριμένου υποέργου Ι στο πλαίσιο του έργου «Εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού Δήμου Ξάνθης» του μέτρου 5 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του άξονα 5 «Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» του ΠΕΠ Α.Μ. – θ. 2000 – 2006, με εισηγήτρια την κα Σπανού

43. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και εβδομαδιαίας αγοράς για το έτος 2007, με εισηγήτρια την κα Ταραρά

44. Αναπροσαρμογή του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας για το έτος 2007, με εισηγήτρια την κα Ταραρά

45. Αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2007 , με εισηγήτρια την κα Ταραρά

46. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων στα Δημοτικά Νεκροταφεία Ξάνθης για το έτος 2007 , με εισηγήτρια την κα Ταραρά

47. Τροποποίηση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης, ΕΑΠΑΞ ΑΕ και Δήμου Ξάνθης & έκφραση σύμφωνης γνώμης επί 35/06 απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού Άθλησης , με εισηγήτρια την κα Ταραρά

48. Τροποποίηση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΒΠΣΔΞ. ΕΑΠΑΞ ΑΕ και Δήμου Ξάνθης & έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της 20/06 απόφασης του ΔΣ των ΒΠΣΔΞ , με εισηγήτρια την κα Ταραρά

49. Αποδοχή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για τη κάλυψη δαπανών των Νομικών Πρόσωπων του Δήμου Ξάνθης για το 2006 , με εισηγήτρια την κα Ταραρά

50. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2006 , με εισηγήτρια την κα Ταραρά

51. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης, ΕΑΠΑΞ ΑΕ & Δήμου Ξάνθης , με εισηγήτρια την κα Ταραρά

52. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης, ΔΕΑΞ. & Δήμου Ξάνθης , με εισηγήτρια την κα Ταραρά

53. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των 30 και 33/06 αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού Άθλησης, με εισηγητή τον κ  Ζολώτα

54. Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών, με εισηγητή τον κ Ζολώτας

55. Οικονομική ενίσχυση Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Ξάνθης, με εισηγητή τον κ Ζολώτα

56. Επί των από 14-6-06 και 16-6-06 εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις των Τσιφουτίδου Μαργαρίτα – Βαρελά Βασιλική – Κονστανταράκη Πασχάλη – Κατσούνη Θέμη – Μουρατίδη Χαράλαμπου – Γαντογιάννη Γιαννούλα – Δούζη Δημήτριου – Κωστόπουλου Καλλιόπη -Κουτσούμπα  Παναγιώτα – Μιχελάκη Χαρίκλεια – Δανίκα Μιχαήλ – Παπαδημοπούλου Φωτεινή – Καραπαπά Βασιλική – Γερασίδη Ιωάννη – Τοπαλίδη Γεώργιο – Μηλίδη Δημήτριο – Μαγδάλω Τοπαλίδη – Μαρία Τοπαλίδη – Ταρχανίδη Κων/νο – Καλλαντζή Ευανθία και Δημακοπούλου Ζωή – Χρυσάνθη Γκοτζαμάνη – Σαββανίδη Σάββα – Επιτρόπου Νίκο -Χαρισίου Αναστάσιο – Γώγου Δήμητρα, κατά της 220/06 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού   Συμβουλίου   Ξάνθης,   η   οποία   αφορά   «Τροποποίηση   του   εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ξάνθης στον χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων 12 Αποστόλων», με εισηγητή τον κ Νικολόπουλο

57. Επί της από 27-6-06 εμπροθέσμως υποβληθείσας ενστάσεως της Ευφροσύνης Κιακού κατά της 221/06 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, η_ οποία αφορά «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της παλιάς πόλης της Ξάνθης μεταξύ των οδών Θάσου και Ευριπίδου που αφορά την μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής για την διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού» με εισηγητή τον κ Νικολόπουλο

58. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση και εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με την παρ.4 άρθρου 17 του Ν.3491/06, με εισηγήτρια την κα Πανταζόγλου

59. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση μισθωτήριας σύμβασης από ιδιώτη σε εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ34/95, με εισηγήτρια την κα Πανταζόγλου

60. Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με εισηγήτρια την κα Τσαπαδίκου

61. Οριστική έγκριση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό, με εισηγήτρια την κα Τσαπαδίκου.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Επίσκεψη του Υφυπουργού Γ.Γιακουμάτου

Για ακόμη μια φορά επισκέπτεται την πόλη μας ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστ…