Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

0

Συνδημότισσες  και συνδημότες,

Νιώθω την ανάγκη  30 ημέρες πριν  από τις εκλογές,  ως υποψήφιος  Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού, < ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ >, να εκφράσω δημόσια τις απόψεις μου για τα δημοτικά πράγματα , θέτοντας την υποψηφιότητα μου  στην κρίση σας.

Θεωρώ πρώτα απ’ όλα ότι  η Πόλις και κατ’ επέκταση ο πρώτος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί  τον μόνο ίσως  χώρο και τρόπο, έκφρασης και λειτουργίας της άμεσης Δημοκρατίας.

Ένα χώρο κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό όπου ο δημότης – πολίτης μπορεί και πρέπει να δράσει και να εκφραστεί, να παρέμβει και να συμβάλει σ’ αυτό που ονομάζεται « Λειτουργία της Εκκλησίας του Δήμου » , επιλέγοντας τους άριστους Δημοτικούς άρχοντες και ελέγχοντας την Δημοτική αρχή.

Η πόλη, δηλ. οι άνθρωποι και η ιστορία τους , ο χώρος και το περιβάλλον στο οποίο κινούνται, το παρελθόν το παρόν και το μέλλον, συνθέτουν ένα ζωντανό οργανισμό σε εξέλιξη, συνθέτουν την πορεία της ιστορίας.

Για  αυτό λοιπόν το ταξίδι στην ιστορία χρειάζεται η χάραξη ενός σχεδίου και η εφαρμογή του σε βάθος χρόνου.

Χρειάζεται σχέδιο πλοήγησης, πλοηγός , πλήρωμα και εφόδια.

Αυτό το σχέδιο κατά την γνώμη μου πρέπει να έχει ως στόχο την ανάδειξη της πόλης σε κοσμοπολίτικο κέντρο των Βαλκανίων.

Η Ξάνθη μας πρέπει να γίνει πόλος έλξης  ανθρώπων  και κεφαλαίων.

Προϋπόθεση για την επιτυχία του στόχου αποτελεί η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών, το καλό και υγιεινό

φυσικό περιβάλλον  και η ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας.

Αναγκαία είναι η προώθηση της καινοτομίας της επιχειρηματικότητας  και της κοινωνίας της γνώσης.

Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τον περιορισμό των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί ένα πρόσθετο σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης και συνοχής.

Το στοίχημα της νέας πόλης είναι να προσφέρει συνθήκες κοινωνικής συνοχής, οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, διοικητικής   αυτοδυναμίας, πολιτιστικής συνεργασίας και ποιοτικής ζωής.

Ο προβληματισμός πάνω στην οικονομική βιωσιμότητα

Των πόλεων θα πρέπει να συμπεριλάβει νέα μέσα χρηματοδότησης και νέες στρατηγικές οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους πρωταγωνιστές:

Κεντρική Εξουσία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιδιωτική Πρωτοβουλία.

Η Νέα Πόλη περνά μέσα από τον σχεδιασμό που συμφιλιώνει την καθημερινή ζωή και τον χώρο εργασίας, την οικονομική δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος και την βιωσιμότητα της πόλης με τις αξίες της δημοκρατικής συμμετοχής και της κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας.

Η Νέα  Πόλη προϋποθέτει ένα ελεύθερο κοινωνικά και πολιτικά περιβάλλον που ενθαρρύνει την συμμετοχή των πολιτών στην καθημερινή ζωή και λειτουργία της.

Επί μέρους Πολιτικές κατά τομείς

Α). Πόλη και ποιότητα ζωής

Εφαρμογή της μελέτης για το κυκλοφοριακό που έχει εκπονηθεί εδώ και χρόνια,  αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι νέοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και οι ανάγκες στάθμευσης.

Σχεδιασμός πεζοδρομήσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέας κυκλοφοριακής συνείδησης.

Επαναχάραξη της κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη, ώστε να αποφευχθεί ο σημερινός λαβύρινθος.

Πρόνοια για άνετη κυκλοφορία στα πεζοδρόμια της Πόλης και εφαρμογή κυκλοφοριακών κινήτρων για το ποδήλατο.

Ας κάνουμε την Ξάνθη μια Πόλη χωρίς άγχος.

Β). Νέα οργανωτική δομή

 Επανασχεδιασμός των στόχων και της λειτουργίας όλων των δημοτικών επιχειρήσεων από μηδενική βάση με την εφαρμογή του ISO  για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών( μετρήσιμοι στόχοι, αποτελέσματα, έλεγχος, βελτιστοποίηση).

Γ). Παλιά Πόλη – Νέες Προοπτικές

Προστασία και ανάδειξη αυτού του μοναδικού στην Ελλάδα αρχιτεκτονικού , κοινωνικού και πολιτιστικού  ιστού, ενίσχυση και αναβάθμιση του Γραφείου 4ης Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων, ώστε να έχει μόνο αυτό την  αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης και υλοποίησης οικοδομικών αδειών για την Παλιά Πόλη.

Δ). Πόλη και Πανεπιστήμιο

Πόλη και Πανεπιστήμιο πρέπει να προχωρήσουν μαζί, χέρι-χέρι. Ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία και στις κοινωνικές δυνάμεις, ένα Δήμο που αγκαλιάζει  την σπουδάζουσα νεολαία και μετασχηματίζει  την γνώση που αποκτιέται σε εφαρμοσμένες πολιτικές για την Πόλη.

Προτείνω την χρηματοδότηση από τον Δήμο μεταπτυχιακών σπουδών που έχουν αντικείμενο θέματα που αφορούν την Ξάνθη ( κυκλοφοριακό, αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, προστασία του περιβάλλοντος ).

Προτείνω την ανακήρυξη των φοιτητών που θα ασχοληθούν με τα παραπάνω θέματα, σε επίτιμους δημότες, σε επίσημους πρεσβευτές της σε όλη την Ελλάδα.

Ε). Πόλη και Πολιτισμός

Έχω μια  ιδέα. Την διεκδίκηση από την πόλη μας του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Ζ). Περιφερειακή ανάπτυξη της Πόλης

Είναι επιτακτική ανάγκη να εκπονηθεί ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης της Πόλης, με την εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για κάθε περιοχή ανάλογα με την ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Παιδεία,  Αθλητισμός, Πολιτισμός, Ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Ξάνθης.

Γιατί η Πόλη ανήκει σε όλους. 

Εργαλεία σχεδιασμού

Εργαλεία σχεδιασμού για όλα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν είναι τα εξής:

1). Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα ( Τ.Α.Π )

2). Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα αναφοράς (2007-2013).

3). Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού  τομέα. (Σ.Δ.Ι.Τ).

Πηγές χρηματοδότησης

1). Εθνικοί πόροι ( Υπουργεία, Περιφέρειες).

2). Ευρωπαϊκά προγράμματα – Κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Αρχές.

Η άσκηση της εξουσίας από Δημοτική Αρχή, πρέπει να εκφράζεται από τις ακόλουθες αρχές:

1). Η αρχή της Αποτελεσματικότητας.

2). Η αρχή της Πολιτικής ευθύνης.

3). Η αρχή της Διαφάνειας.

4). Η αρχή του Δημοκρατικού προγραμματισμού. 

Για την Ξάνθη που Θέλουμε και Αγαπάμε !!!!

Για την Ξάνθη του Αύριο !!!!

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ξάνθηςκ. Χρ. Πούλιος για τη μνήμη των Ελλήνων Μικρασιατών

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χρ. Πούλιος συνοδευόμενος από τη σύζυγό του κ. Μπαλτά και α…